Conflict and Democracy Studies (Eng.)

Master's degree programme (following the Bachelor's one)

Conflict and Democracy Studies (Eng.)

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Faculty of Social Studies Political Science full-time,  English English