Select department
Document origin
More departments
Document topic
The documents have the following tags:
More tags
Find also
More options
You can specify what you are looking for

Results 1 – 25 of 28 | Use general search

13/2019 - Implementation of HR AWARD - HRS4R
 (PrF MU; Anglicky, Opatření děkana; 2019/13)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 13/2019 - Implementation of HR AWARD - HRS4R
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Deans_Provision_13-2019_HRA.pdf (info) Deans_Provision_13-2019_HRA.pdf Deans_Provision_13-2019_HRA.txt
13/2019 - O implementaci HR AWARD - HRS4R
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/13)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 13/2019 - O implementaci HR AWARD - HRS4R
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._13-2019_O_implementaci_HRA_-_HRS4R.pdf (info) Opatreni_dekana_c._13-2019_O_implementaci_HRA_-_HRS4R.pdf Opatreni_dekana_c._13-2019_O_implementaci_HRA_-_HRS4R.txt
12/2019 - O zastupování
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/12)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 12/2019 - O zastupování
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._12-2019__O_zastupovani.pdf (info) Opatreni_dekana_c._12-2019__O_zastupovani.pdf Opatreni_dekana_c._12-2019__O_zastupovani.txt
11/2019 - Preference pro projekty specifického výzkumu
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/11)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 11/2019 - Preference pro projekty specifického výzkumu
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._11-2019__preference_SV_2020.pdf (info) Opatreni_dekana_c._11-2019__preference_SV_2020.pdf Opatreni_dekana_c._11-2019__preference_SV_2020.txt
10/2019 - O zastupování
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/10)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Archiv předpisů → Opatření → 10/2019 - O zastupování
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/archiv_predpisy/4862803/Opatreni_dekana_c._10-2019__O_zastupovani.pdf (info) Opatreni_dekana_c._10-2019__O_zastupovani.pdf Opatreni_dekana_c._10-2019__O_zastupovani.txt
9/2019 - Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/9)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 9/2019 - Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._9-2019_SP_na_podporu_publik._cinnosti_.pdf (info) Opatreni_dekana_c._9-2019_SP_na_podporu_publik._cinnosti_.pdf Opatreni_dekana_c._9-2019_SP_na_podporu_publik._cinnosti_.txt
8/2019 - Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných aktivit
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/8)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 8/2019 - Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných aktivit
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._8-2019__SP_na_podporu_studentskych_spolk._a_jinych_aktivit.pdf (info) Opatreni_dekana_c._8-2019__SP_na_podporu_studentskych_spolk._a_jinych_aktivit.pdf Opatreni_dekana_c._8-2019__SP_na_podporu_studentskych_spolk._a_jinych_aktivit.txt
7/2019 - O hodnocení akademických zaměstnanců
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/7)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 7/2019 - O hodnocení akademických zaměstnanců
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opat_eni_d_kana__._7-2019_Prodluzovani_pracovnich_pomeru_01-MS.pdf (info) Opat_eni_d_kana__._7-2019_Prodluzovani_pracovnich_pomeru_01-MS.pdf Opat_eni_d_kana__._7-2019_Prodluzovani_pracovnich_pomeru_01-MS.txt
5/2019 - SP na podporu studentů studujících DSP v cizím jazyce
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/5)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 5/2019 - SP na podporu studentů studujících DSP v cizím jazyce
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._5-2019__SP_PhD_v_cizim_jazyce_2019.pdf (info) Opatreni_dekana_c._5-2019__SP_PhD_v_cizim_jazyce_2019.pdf Opatreni_dekana_c._5-2019__SP_PhD_v_cizim_jazyce_2019.txt
4/2019 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AP 2019/2020
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/4)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2019 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AP 2019/2020
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._4-2019__Poplatky_2019.pdf (info) Opatreni_dekana_c._4-2019__Poplatky_2019.pdf Opatreni_dekana_c._4-2019__Poplatky_2019.txt
2/2019 - Rozvrh čerpání dovolené v roce 2019
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/2)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 2/2019 - Rozvrh čerpání dovolené v roce 2019
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._2-2019__Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2019.pdf (info) Opatreni_dekana_c._2-2019__Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2019.pdf Opatreni_dekana_c._2-2019__Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2019.txt
1/2019 - SP na podporu zahr. stud. pobytů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2019/1)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 1/2019 - SP na podporu zahr. stud. pobytů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._1-2019_-SP_na_podporu_zahr._stud._pobytu.pdf (info) Opatreni_dekana_c._1-2019_-SP_na_podporu_zahr._stud._pobytu.pdf Opatreni_dekana_c._1-2019_-SP_na_podporu_zahr._stud._pobytu.txt
13/2018 - Výkon majetkových práv 2018 (RIV) 2018
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/13)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 13/2018 - Výkon majetkových práv 2018 (RIV) 2018
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.pdf (info) Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.pdf Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.txt
11/2018 - Stipendiní program na podporu krátk. zahr. a tuz. stud. pobytů studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/11)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 11/2018 - Stipendiní program na podporu krátk. zahr. a tuz. stud. pobytů studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.pdf (info) Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.pdf Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.txt
10/2018 - Stipendijní program na podporu odborné jaz. komp. studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/10)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 10/2018 - Stipendijní program na podporu odborné jaz. komp. studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.pdf (info) Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.pdf Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.txt
9/2018 - Stipendijní program na podporu pom. věd. čin. studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/9)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 9/2018 - Stipendijní program na podporu pom. věd. čin. studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.pdf (info) Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.pdf Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.txt
8/2018 - Stipendijní program na podporu stud. věd. činnosti
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/8)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 8/2018 - Stipendijní program na podporu stud. věd. činnosti
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.pdf (info) Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.pdf Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.txt
6/2018 - Zásady pro uzavírání spolupráce PrF se soukromoprávními subjekty
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/6)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 6/2018 - Zásady pro uzavírání spolupráce PrF se soukromoprávními subjekty
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.pdf (info) Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.pdf Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.txt
5/2018 - Zásady tvorby a monitoringu rozpočtu PrF MU
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/5)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 5/2018 - Zásady tvorby a monitoringu rozpočtu PrF MU
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.pdf (info) Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.pdf Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.txt
4/2018 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AR 2018-2019
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/4)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2018 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AR 2018-2019
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.pdf (info) Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.pdf Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.txt
2/2018 - O výši poplatku za rigorózní řízení
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/2)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 2/2018 - O výši poplatku za rigorózní řízení
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.pdf (info) Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.pdf Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.txt
8/2017 - O odměňování v programech mezinárodně uznávaných kursů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2017/8)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 8/2017 - O odměňování v programech mezinárodně uznávaných kursů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.pdf (info) Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.pdf Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.txt
4/2017 - O znovuobnovení činnosti Rady pro projekty
 (PrF MU; Opatření děkana; 2017/4)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2017 - O znovuobnovení činnosti Rady pro projekty
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.docx (info) Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.docx Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.txt Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.pdf
2/2016 - O bližších podmínkách poskytování tvůrčího volna na PrF MU
 (PrF MU; Opatření děkana; 2016/2)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 2/2016 - O bližších podmínkách poskytování tvůrčího volna na PrF MU
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdf (info) Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdf Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.txt Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdfa.pdf
5/2015 - Výkon majetkových práv autorských k některým druhům děl vykazovaných v RIV za 2014 a 2015
 (PrF MU; Opatření děkana; 2015/5)
Document: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 5/2015 - Výkon majetkových práv autorských k některým druhům děl vykazovaných v RIV za 2014 a 2015
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.pdf (info) O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.pdf O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.txt