Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 144 »
22. 11.
2020

Přihlašování na lékařské prohlídky v novém kabátku

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Během letních měsíců připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pro zaměstnance MU novou verzi aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek a očkování. Aplikace byla nejen převedena do responzivního designu, ale také rozšířena o další typy prohlídek.

Díky novému vzhledu je pro zaměstnance přihlašování přehlednější a komfortnější, především pak na mobilních zařízeních. Bezprostředně po vstupu do aplikace se zobrazí v modálním okně důležité aktuální informace, které by pracovník neměl minout. Například, kdy a jaké očkování zrovna probíhá. Následně se vypíše přehled všech termínů.

Oproti původní verzi došlo k rozšíření typů prohlídek na klasickou prohlídku nebo odběr krve. V rámci očkování si mohou zaměstnanci vybrat konkrétní typ vakcíny, kterou potřebují aplikovat, dle aktuálně probíhajících očkování na dané fakultě. Mohou tak učinit vybráním požadovaného termínu na očkování, kdy je jim následně nabídnut výběr z dostupných typů vakcín. Pokud v daném termínu nelze vybrat požadované očkování, pak v tomto termínu ordinace tento typ očkování neprovádí nebo jej neposkytuje dané pracoviště.

Výběr termínů probíhá zvolením požadovaného kalendáře a následným zakliknutím požadovaného termínu, přičemž volné termíny jsou pro lepší orientaci v kalendáři znázorněny žlutou barvou a termíny vybrané uživatelem zase zelenou.

Obr. 1: Možnosti objednání na prohlídky a odběry krve

Vítaným bonusem při realizaci nové verze bylo přidání možnosti editace pokynů a dalších textů ze strany personalistů Rektorátu. Jelikož v této oblasti může docházet k častějším změnám, lze díky tomu obratem zveřejnit zaměstnancům aktuální informace bez další asistence vývojářů IS MU.

Aplikace je dostupná zaměstnancům MU v autentizované části IS MU → dlaždice Lidé [Personální] → Objednávání pracovnělékařské prohlídky a očkování.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 8.
2020

Bezpečnější a modernější Odpovědníky

Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky – e-learning

V době zvýšené potřeby e-learningových nástrojů pro výuku přinášejí Odpovědníky kromě pohodlnější administrace online zkoušek a moderní podpory pro distanční zkoušení také maximalizaci datové bezpečnosti společně s modernějším vzhledem a další mírou uživatelské přívětivosti.

Uživatelova data v bezpečí

Používání neaktuálního internetového prohlížeče představuje pro data uživatelů rizika. Zejména Internet Explorer je již natolik zastaralý, že neumí zobrazit moderní editor otázek v Odpovědnících. Do systému proto byla doplněna detekce jeho použití, aby jej uživatelé pro odpovídání nepoužívali.

Obr. 1: Ukázka upozornění na zastaralý prohlížeč

Pro zajištění maximální bezpečnosti dat uživatelů byla do Odpovědníků navíc doplněna kontrola spojení se serverem před odesláním odpovědí, která studenta upozorní na to, že nemá dostatečně kvalitní internetové připojení pro jisté odeslání.

Moderní vzhled

Responsivní design přináší přístupnější ovládací prvky a reaguje na různá rozlišení studentova zařízení. Obrovskou výhodou nového vzhledu odpovědníků je automatické meziukládání odpovědí, které studentovy odpovědi uloží každých 10 minut, pokud student své odpovědi neukládá manuálně. Je-li v odpovědníku navíc nastaveno stránkování, automaticky se odpovědi uloží při přechodu na další stránku testu. Při výpadku internetu jsou tak studentovy předchozí odpovědi v bezpečí. V aplikaci pro přijímací řízení byl nový design odpovědníků nastaven implicitně.

Vstřícnost ke studentům

Horkou novinkou je vylepšení stránkování otázek v průchodu odpovědníkem. Student při odpovídání přehledně vidí, kolik otázek stránka obsahuje, kolik stránek má test celkem a v průběhu odpovídání se mu ukazuje, kolik otázek na stránce ještě zbývá k vyplnění. Také je nově možné stránkovat odpovědník i po jednotlivých sadách otázek.

Obr. 2: Stránkování v Odpovědnících

Dále se změnilo nastavení popisu odpovědníku, kdy se jeho parametry zobrazují 30 minut před zahájením zkoušky. Student tak dopředu ví, kolik otázek v testu může čekat, jak bude test bodován atp. Pokyny a souhrn základního nastavení odpovědníku se zobrazuje i během samotného odpovídání.

Vstřícnost k vyučujícím

Zkouší-li vyučující studenty pomocí odpovědníku, využije novou funkci, kdy do Odpovědníků bylo přidáno provázání na vypsané zkušební termíny. Vyučující si tak může například připravit jediný odpovědník, v rámci kterého vyzkouší všechny studenty rozdělené do různých zkušebních termínů.

Upravena byla aplikace Činnost během testu, která monitoruje aktivitu studentů v systému během doby, kdy pracují s odpovědníkem. Výsledné PDF se záznamem činností bylo doplněno o odkazy do konkrétních aplikací, ve kterých se student během zkoušky pohyboval. Vyučující si tak může velmi snadno projít zobrazené materiály a posoudit, zda student při zkoušce podváděl.

Vylepšena byla také detekce duplicit v sadách otázek. Stejné soubory jsou ve Správci souborů nově označeny červeně a upraven byl také algoritmus pro vyhledávání duplicit, který vyhledá nejen duplicitní, ale i podobný obsah otázek na základě duplicity v zadání.

Na přehledovou stránku s odpovědníky předmětu byl nově doplněn odkaz na zveřejněný odpovědník včetně data jeho zveřejnění a adresa zveřejněného odpovědníku se navíc po uložení popisu odpovědníku okamžitě zobrazí na stránce, odkud ji vyučující může jednoduše rovnou zkopírovat.

Do virtuální úrovně se podařilo připravit alternativu skenovacích testů. Odpovědníky totiž byly doplněny o možnost rovnoměrného použití otázek, na jaké jsou vyučující zvyklí právě ve skenovacích písemkách. Vylepšení spočívá v tom, že se předem vygenerují zadání elektronických testů, která se při vstupu do odpovědníku náhodně přiřadí konkrétním studentům. Zaujala-li Vás tato novinka, kontaktujte svého fakultního e-technika, který Vám takové testy pomůže připravit.

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Aplikace Odpovědi v novém kabátě a Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 8.
2020

Elektronizace hodnocení neakademických pracovníků Masarykovy univerzity

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Snaha o zefektivňování dosavadních procesů na naší univerzitě zasáhla také činnosti související s personální agendou. Ve spolupráci s Odborem pro personální řízení Rektorátu Masarykovy univerzity (OPR RMU) vytvořil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) aplikaci usnadňující hodnocení neakademických pracovníků.

Základy aplikační logiky vycházejí z ověřeného a doposud využívaného postupu na RMU. Pro zvýšení přínosu z digitalizace hodnotícího procesu byla provedena analýza činností, na základě které doplnily aplikaci další zajímavé funkce. Za zmínění stojí zejména automatizovaný export statistických dat, podpora notifikací či bezpečnostní opatření zabraňující přepsání dat neoprávněnou osobou.

Obr. 1: Ukázka možnosti exportu dat

Aplikace nyní obsahuje také zvýšenou úroveň kontrol správnosti vyplněných dat a míry dostatečného zodpovězení příslušných formulářů. Ta je dle aktuálního stavu reprezentována příslušnými textovými popisky s odpovídajícím obarvením symbolizujícím dostatečné, neúplné a nedostatečné naplnění.

Obr. 2: Textová a barevná reprezentace stavů formulářů

Hodnocení v novém hávu si poprvé vyzkoušeli na přelomu roku pracovníci Odboru pro personální řízení. Letošní prosinec přinese tuto podobu hodnocení také ostatním pracovníkům RMU. Na rozšíření do dalších pracovišť univerzity se však intenzivně pracuje i v těchto dnech, přičemž některá z nich už projevila o využívání aplikace velký zájem.

Vývojový tým proto i nadále pracuje na možných vylepšeních, aby uživatelům zprostředkovával co nejpříjemnější zážitek z práce v aplikaci doplněný řadou efektivních funkcí, jako například přehledným zobrazením historie proběhlých hodnocení či delegování hodnocení v nevyhnutných případech na své kolegy.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 8.
2020

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2019

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2019.

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2019 zaměřen na modernizaci vybraných aplikací, elektronizaci univerzitních procesů a podporu nového jednotného vizuálního stylu. Responzivní design, který uživatelům zjednodušuje práci na mobilních zařízeních, letos získaly zejména agendy Diskuse a dílčí aplikace E-přihlášky. V oblasti studia a výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace. Inovovány byly zejména aplikace Katalog předmětů, Docházka nebo Plánovač studia, který získal nové funkce.

Jednou z převratných změn bylo představení jedinečné aplikace pro vydávání elektronického potvrzení o studiu. Pro studenty byl dále navržen systém sloužící pro evidenci praxí a stáží a byla spuštěna aplikace sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů. Významné vylepšení e-learningových agend zahrnovalo moderní editor interaktivních osnov, který vyučujícím umožňuje pohodlnější práci s nahráváním obsahu do interaktivní osnovy. Ve Správci souborů přibyla možnost verzování souborů, díky které si uživatelé mohou zobrazit historii vybraného souboru.

Došlo ke vzniku zcela nové aplikace Průvodce e-learningem, která vyučujícím poskytuje přehled základních nástrojů pro elektronickou podporu výuky a obsahuje interaktivní návod, jak s nimi zacházet. Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na spuštění prodeje e-vstupenek v souvislosti s výročím založení univerzity. V Úřadovně byl rozšířen systém pro elektronické podepisování a bylo doplněno pečetění dokumentů IS MU kvalifikovanou pečetí.

Rozsáhlé inovace zaznamenaly aplikace IS MU sloužící především zaměstnancům univerzity. Byla vytvořena zcela nová aplikace Seznamování s předpisy, která v ucelené formě nabízí přehled předpisů, se kterými by měl být konkrétní pracovník obeznámen. Vývoj v roce 2019 přinesl zcela nový moderní způsob proškolování zaměstnanců MU v BOZP a PO elektronicky přímo v IS MU a také vznikl návrh aplikace pro hodnocení neakademických zaměstnanců.

Dále byla vyvinuta agenda Komunita, která nahrazuje Absolventskou síť a nabízí komunitní programy, které sdružují absolventy univerzity i uživatele IS MU. Vývojový tým v roce 2019 myslel i na účastníky MjUNI, pro které vytvořil zbrusu novou aplikaci.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2019*

I v tomto roce budou uživatelé o novinkách v IS MU informováni prostřednictvím Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2019 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 144 »