Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 137 »
22. 11.
2020

Videa pro nastupující studenty a učitele

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Z důvodu, že stávající epidemiologická situace neumožňuje přímý kontakt, připravili kolegové ze Servisního střediska návody pro práci v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) ve formě videí. Videa jsou určena novým studentům a učitelům, kteří si ještě neví rady při práci se systémem a nechtějí se prokousávat celou Nápovědou. Ve srovnání s prezenčně konaným školením je výhodou to, že informace ve videích lze zhlédnout opakovaně.

Pro seznámení se s IS MU je pro studenty připraven Úvod do Informačního systému MU. Prostřednictvím videa získají orientaci v aplikaci Student, dozví se, jak na registraci a zápis předmětů včetně výběru seminární skupiny a jak si mohou naplánovat průchod studiem. Budou dopředu vědět, jak se přihlásit na zkoušku, zjistí, kde mohou číst poštu a zejména jak bude probíhat distanční výuka.

Pro učitele je nejdůležitější aplikací Záznamník učitele, kterým je video provede. Dozví se, jak mohou v systému se studenty i kolegy komunikovat, kde naleznou informace o svých studentech, jakým způsobem mohou pracovat se soubory, jak udržovat svoji Osobní stránku v požadované podobě, kde je možné najít směrnice a předpisy nebo jak na e-learning.

Obr. 1: Tipy k Informačnímu systému MU nejen pro nové vyučující

Videa jsou pro studenty i pro učitele dostupná na webu MU. Pod videi jsou uživatelům k dispozici také další užitečné odkazy.

Od spuštění si web s videi pro studenty zobrazilo téměř 27 000 uživatelů. Web je cílený především na studenty prvních ročníků Masarykovy univerzity a také na studenty prvních ročníků dalších škol, které používají IS MU (v součtu více než 12 500 studentů). Návody tedy zaujaly nejen studenty prvních ročníků, ale i starší spolužáky.

Web s videi pro učitele si od spuštění zobrazilo téměř 9 500 osob (především zaměstnanci univerzity a dalších škol používajících IS MU).

Věříme, že videa budou i nadále přispívat k hladkému startu studia či výuky v nadcházejících semestrech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 11.
2020

Aplikace Lidé jak ji neznáte

Zajímavé | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) stále pokračuje s úpravou agend do nového responzivního designu pro podporu mobilních zařízení. Tentokrát přišla na řadu aplikace Lidé.

Jedná se o hlavní aplikaci, která umožňuje vyhledávat a prezentovat osoby, které jsou pracovně či studijně svázané s Masarykovou univerzitou.

Obr. 1: Možnosti vyhledávání v aplikaci

Odlehčený vzhled Osobní stránky disponuje intuitivně seřazenými informacemi. Vyhledávací lišta je nově vložena přímo nad informacemi o uživateli v horní části stránky. Pod e-mailovým kontaktem uživatele se nově nachází například přímý odkaz na vložení souborů do Úschovny, který byl původně skrytý v záložce Profil. Organizační změnou prošly i informace o uživateli zařazené do záložek, jako je Studium, Výuka, Profil apod.

Obr. 2: Ukázka Osobní stránky

Zaměstnanci univerzity na své Osobní stránce naleznou navíc záložku Školení a předpisy, kde se nachází přímý odkaz do aplikace Školení bezpečnosti práce se seznamem relevantních předpisů. Záložka Publikace nyní nabízí řazení publikací podle typu a možnost jejich filtrování. V neposlední řadě zaznamenal změnu i rozcestník pro editaci Osobní stránky, kde se přehledně nacházejí odkazy na jednotlivá nastavení související se stránkou.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 11.
2020

Přihlašování na lékařské prohlídky v novém kabátku

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Během letních měsíců připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pro zaměstnance MU novou verzi aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek a očkování. Aplikace byla nejen převedena do responzivního designu, ale také rozšířena o další typy prohlídek.

Díky novému vzhledu je pro zaměstnance přihlašování přehlednější a komfortnější, především pak na mobilních zařízeních. Bezprostředně po vstupu do aplikace se zobrazí v modálním okně důležité aktuální informace, které by pracovník neměl minout. Například, kdy a jaké očkování zrovna probíhá. Následně se vypíše přehled všech termínů.

Oproti původní verzi došlo k rozšíření typů prohlídek na klasickou prohlídku nebo odběr krve. V rámci očkování si mohou zaměstnanci vybrat konkrétní typ vakcíny, kterou potřebují aplikovat, dle aktuálně probíhajících očkování na dané fakultě. Mohou tak učinit vybráním požadovaného termínu na očkování, kdy je jim následně nabídnut výběr z dostupných typů vakcín. Pokud v daném termínu nelze vybrat požadované očkování, pak v tomto termínu ordinace tento typ očkování neprovádí nebo jej neposkytuje dané pracoviště.

Výběr termínů probíhá zvolením požadovaného kalendáře a následným zakliknutím požadovaného termínu, přičemž volné termíny jsou pro lepší orientaci v kalendáři znázorněny žlutou barvou a termíny vybrané uživatelem zase zelenou.

Obr. 1: Možnosti objednání na prohlídky a odběry krve

Vítaným bonusem při realizaci nové verze bylo přidání možnosti editace pokynů a dalších textů ze strany personalistů Rektorátu. Jelikož v této oblasti může docházet k častějším změnám, lze díky tomu obratem zveřejnit zaměstnancům aktuální informace bez další asistence vývojářů IS MU.

Aplikace je dostupná zaměstnancům MU v autentizované části IS MU → dlaždice Lidé [Personální] → Objednávání pracovnělékařské prohlídky a očkování.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
27. 8.
2020

Bezpečnější a modernější Odpovědníky

Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky – e-learning

V době zvýšené potřeby e-learningových nástrojů pro výuku přinášejí Odpovědníky kromě pohodlnější administrace online zkoušek a moderní podpory pro distanční zkoušení také maximalizaci datové bezpečnosti společně s modernějším vzhledem a další mírou uživatelské přívětivosti.

Uživatelova data v bezpečí

Používání neaktuálního internetového prohlížeče představuje pro data uživatelů rizika. Zejména Internet Explorer je již natolik zastaralý, že neumí zobrazit moderní editor otázek v Odpovědnících. Do systému proto byla doplněna detekce jeho použití, aby jej uživatelé pro odpovídání nepoužívali.

Obr. 1: Ukázka upozornění na zastaralý prohlížeč

Pro zajištění maximální bezpečnosti dat uživatelů byla do Odpovědníků navíc doplněna kontrola spojení se serverem před odesláním odpovědí, která studenta upozorní na to, že nemá dostatečně kvalitní internetové připojení pro jisté odeslání.

Moderní vzhled

Responsivní design přináší přístupnější ovládací prvky a reaguje na různá rozlišení studentova zařízení. Obrovskou výhodou nového vzhledu odpovědníků je automatické meziukládání odpovědí, které studentovy odpovědi uloží každých 10 minut, pokud student své odpovědi neukládá manuálně. Je-li v odpovědníku navíc nastaveno stránkování, automaticky se odpovědi uloží při přechodu na další stránku testu. Při výpadku internetu jsou tak studentovy předchozí odpovědi v bezpečí. V aplikaci pro přijímací řízení byl nový design odpovědníků nastaven implicitně.

Vstřícnost ke studentům

Horkou novinkou je vylepšení stránkování otázek v průchodu odpovědníkem. Student při odpovídání přehledně vidí, kolik otázek stránka obsahuje, kolik stránek má test celkem a v průběhu odpovídání se mu ukazuje, kolik otázek na stránce ještě zbývá k vyplnění. Také je nově možné stránkovat odpovědník i po jednotlivých sadách otázek.

Obr. 2: Stránkování v Odpovědnících

Dále se změnilo nastavení popisu odpovědníku, kdy se jeho parametry zobrazují 30 minut před zahájením zkoušky. Student tak dopředu ví, kolik otázek v testu může čekat, jak bude test bodován atp. Pokyny a souhrn základního nastavení odpovědníku se zobrazuje i během samotného odpovídání.

Vstřícnost k vyučujícím

Zkouší-li vyučující studenty pomocí odpovědníku, využije novou funkci, kdy do Odpovědníků bylo přidáno provázání na vypsané zkušební termíny. Vyučující si tak může například připravit jediný odpovědník, v rámci kterého vyzkouší všechny studenty rozdělené do různých zkušebních termínů.

Upravena byla aplikace Činnost během testu, která monitoruje aktivitu studentů v systému během doby, kdy pracují s odpovědníkem. Výsledné PDF se záznamem činností bylo doplněno o odkazy do konkrétních aplikací, ve kterých se student během zkoušky pohyboval. Vyučující si tak může velmi snadno projít zobrazené materiály a posoudit, zda student při zkoušce podváděl.

Vylepšena byla také detekce duplicit v sadách otázek. Stejné soubory jsou ve Správci souborů nově označeny červeně a upraven byl také algoritmus pro vyhledávání duplicit, který vyhledá nejen duplicitní, ale i podobný obsah otázek na základě duplicity v zadání.

Na přehledovou stránku s odpovědníky předmětu byl nově doplněn odkaz na zveřejněný odpovědník včetně data jeho zveřejnění a adresa zveřejněného odpovědníku se navíc po uložení popisu odpovědníku okamžitě zobrazí na stránce, odkud ji vyučující může jednoduše rovnou zkopírovat.

Do virtuální úrovně se podařilo připravit alternativu skenovacích testů. Odpovědníky totiž byly doplněny o možnost rovnoměrného použití otázek, na jaké jsou vyučující zvyklí právě ve skenovacích písemkách. Vylepšení spočívá v tom, že se předem vygenerují zadání elektronických testů, která se při vstupu do odpovědníku náhodně přiřadí konkrétním studentům. Zaujala-li Vás tato novinka, kontaktujte svého fakultního e-technika, který Vám takové testy pomůže připravit.

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Aplikace Odpovědi v novém kabátě a Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 137 »