Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
28. 2.
2006

Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Mnoho vysokých škol má trvalý zájem rozšiřovat počet studentů, zejména ty, které zvládají administrativu spojenou se studiem elektronicky. Uchazeči, absolvují-li úspěšně přijímací řízení, tak mají často velkou šanci k přijetí ke studiu. Není tedy neobvyklé, že jsou poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů zažívají pedagogové nezřídka náročné zkouškové období. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. A v neposlední řadě kvantum těchto písemek zabírá místo učiteli na stole, ve skříni, na zemi, ...

Na Masarykově univerzitě dochází k výrazné elektronické podpoře výuky v Informačním systému Masarykovy univerzity. Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení studentů skenováním písemek byla nabídnuta letos a tato služba doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v ISu.

Existující aplikace pro testování, zkoušení a ankety studentů (agenda Odpovědník - Co jsou Odpovědníky? Odpovědník obsahuje otázky a umožňuje studentu aktivně odpovídat. Nápověda v IS MU: Osobní administrativa -> Učitel -> Odpovědníky) nabízí různé formy využití, učitelé ji dosud nejvíce použili pro aktivizaci studentů v samostudiu (autotesty), nebo právě pro zkoušení studentů. Takto bylo vyzkoušeno například 900 studentů přímo na počítači při rozřazovacím testu angličtiny (článek). Skenování písemek je však ještě dalším krokem ke zjednodušení administrativy zkoušení.

Jak probíhá zkouška skenováním písemek v IS MU?
Vytvoří-li učitel sadu otázek ke zkoušce, IS z ní umí "namixovat" originální zadání pro každého studenta (vybere dle kritérií otázky, zamíchá je a v otázce zamíchá i pořadí odpovědí). Student vyplňuje odpovědi do Odpovědního listu a po ukončení zkoušky odevzdá učiteli. Učitel ke všem odpovědním listům přiloží průvodku, jejíž identifikační číslo obsahuje informace o zkoušejícím, o předmětu aj.
Po oskenování jsou odpovědní listy automaticky vyhodnoceny ISem a oskenovaný odpovědní list je ihned každému studentovi k dispozici v jeho agendě Student -> Věci vztahující se k celému studiu -> Naskenované odpovědní listy.
Učitel může získané body udělit hromadně do Poznámkových bloků studentů.
Samotné technické snímání odpovědních listů s průvodkou probíhá na skeneru s nainstalovaným speciálním software (vyvinutým na CVT FI MU), který umí komunikovat s IS MU. Software je volně dostupný v rámci IS MU a může si jej stáhnout a použít každý uživatel, příp. každé fakultní pracoviště výpočetní techniky.
Učitel obdrží vždy informační e-mail z ISu o tom, že rozpoznávání písemek bylo zahájeno nebo ukončeno. Samotné "opravování" písemek skenováním spotřebuje asi 30 minut času na 150 odpovědních listů. Učiteli se všechny opravené odpovědní listy uloží do jeho úschovny.

Pokud učitel ve svém předmětu zkouší výhradně způsobem, kdy studenti tvoří "volné" odpovědi, může po ručním opravení těchto odpovědí využít agendy skenování pro zobrazení výsledků studentům a ušetří si tím čas a prostor k nahlížení do písemek ve své pracovně.

Nápovědu ke skenování pro učitele lze v IS MU nalézt v Osobní administrativa -> Nápověda -> Učitel -> Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů.
Student má možnost si v dostatečném předstihu ověřit, jak vypadá odpovědní list a jak se vyplňuje, na Osobní administrativa -> Nápověda -> Student -> Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy.

Praktické zkušenosti
Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily písemné zkoušky ve několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Učitelé, kteří vyzkoušeli skenování, jsou nejvíce nadšeni tím, že i při 230 zkoušených studentů naráz mají písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce. A student je spokojen, obdrží-li dvě hodiny po zkoušce výsledek zkoušky, na který dříve čekal týden, a může se věnovat buď oslavě úspěchu, nebo přípravě na další termín.

 

28. února 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Konference SCO 2006 - ohlédnutí (28. 2. 2006 00:00) | Evidence závazku studenta MU ke knihovně » (21. 3. 2006 00:00)

Zatím žádné komentáře.