Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
23. 5.
2006

Letos 97 % přihlášek ke studiu na MU elektronicky

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Masarykova univerzita se i letos těší velkému zájmu uchazečů o studium, bylo podáno 54 393 přihlášek, z toho 97 procent elektronickou formou. Mírně klesl počet fyzických osob, které se na univerzitu hlásí (ze 37 384 na 36 316 uchazečů), což je následkem populačně slabších ročníků. Výrazná změna nastala v poměru přihlášek podaných elektronickou a tištěnou formou. Zatímco v roce 2004 byl tento poměr zhruba vyrovnaný (48:52) a v loňském roce bylo elektronických přihlášek 69 %, letos již elektronickou formu zvolila drtivá většina uchazečů o studium. Pouhá tři procenta přihlášek (přesněji 1808) přišla na Masarykovu univerzitu v tištěné formě, ostatní elektronicky. Na Fakultu informatiky dorazilo dokonce jen 17 tištěných přihlášek. (Citace z tiskové zprávy MU.)

Elektronická přihláška na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ není pouze internetovou obdobou papírového formuláře. Převážnou část údajů vybírá uchazeč z nabízených hodnot a textově zadávané hodnoty software ihned kontroluje na korektnost. Minimalizují se tak dříve značné problémy při následném zakládání evidence studentů do Informačního systému MU, protože pokud se jedná o (nynějšího, bývalého) studenta MU, přihlásí se z prostředí IS MU a nemusí znovu uvádět své osobní údaje, zamezí se tím duplicitě. Pokud se jedná o nového studenta, zavádí si všechny své údaje sám a později studijní oddělení pouze kontroluje jejich správnost, opět se tím minimalizuje chybovost.

Uchazeč elektronicky vybírá obor nebo kombinaci, přičemž v systému jsou výhradně jen aktuálně vypsané, a vyplní svoje osobní údaje. Aplikace mu sdělí jedinečné číslo přihlášky a přístupové heslo. Kdykoli může doplňovat méně zásadní osobní údaje a další informace vyžadované jednotlivými obory. Jakmile je přihláška vyplněná ve všech povinných rubrikách, doporučí se uchazeči odeslat poplatek za přijímací řízení. Poplatek odesílá na variabilní symbol tvořený jeho číslem přihlášky, bezhotovostní platba je automaticky systémem spárována s přihláškou, což u papírových přihlášek nebylo jednoduché. Informaci o došlé platbě uvidí jak uchazeč, tak i studijní oddělení. Uchazeči se doporučuje průběžně se přihlašovat a kontrolovat, zda došla platba a studijní oddělení přihlášku akceptovalo (dříve toto uchazeči často ověřovali zatěžujícími telefonáty). Uchazeč má k dispozici schránku se zprávami, kde najde případné vzkazy od děkanátu, informace o konání přijímací zkoušky ap. (je na studijním oddělení, čím a kdy uchazeče informuje). Může si nastavit přeposílaní aktuálních informací na svůj kontaktní e-mail a vyčká pozvánky ke zkoušce. Rozeslání pozvánek je jednou z mála administrativních úkonů a stojí univerzitu minimum úsilí, protože z IS MU se vytisknou pozvánky velmi pohotovým způsobem a specializovaná firma je rozešle do 24 hodin.

Mezi povinnosti studijních oddělení patří poskytování informací, obvykle sdělení rozesílají uchazečům hromadně elektronickou poštou. V průběhu zpracování má management fakult poměrně přesná čísla o počtech uchazečů. Pro rozhodovací mechanismus po přijímacích zkouškách (nebo pro přijetí bez zkoušek) poskytne agenda export uchazečů včetně všech relevantních údajů do Excelu. Na úrovni fakulty lze doplnit výsledky zkoušek, stanovit "čáru" přijatých uchazečů. Údaje se vráti zpět do IS, student vidí, zda byl nebo nebyl přijat, a má v IS MU k dispozici oskenovaný svůj odpovědní arch z TSP, který může porovnávat se zveřejněnými výsledky TSP na webu univerzity. Přijatí uchazeči se převedou mezi studenty MU.

Další podrobnosti spolu se statistickými zajímavostmi můžete nalézt ve starším článku http://is.muni.cz/clanky/2005_e-prihlasky_clanek.pl, je potřebné však dodat, že do budoucna (příštím rokem) se již neuvažuje ani o zasílání tzv. zkrácené neboli zjednodušené přihlášky, jejímž zasláním musel uchazeč splnit povinné zákonné požadavky. Ty s novelou vysokoškolského zákona pominuly. Při 54 tisících přihláškách je úspora spojená s evidencí a archivací těchto papírových přihlášek zřejmá.

24. května 2006

Not read yet0 commentspermalink
« Automatický převod souborů do PDF (23. 5. 2006 00:00) | Velvyslanec USA navštívil FI MU » (23. 5. 2006 05:42)

No comments have been posted yet.