Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
20. 6.
2006

Zjednodušený sběr údajů pro akreditace studijních programů

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Akreditace studijních programů (SP) nebo rozšíření akreditace SP o studijní obor, formu studia je složitý proces, na jehož počátku stojí dlouhá a náročná příprava podkladů pro žádost o akreditaci. Žádosti o akreditace se v požadované formě předkládají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odboru vysokých škol, Akreditační komisi ke schválení a vyžadují mnoho povinných údajů.

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) již od svého vzniku v roce 1999 zajišťuje mimo jiné evidenci pracovně-právních, publikačních a dalších dat u akademických pracovníků univerzity ve vazbě na studijní programy, obory, předměty. Protože bylo nutné informace z Informačního systému MU sbírat ručně, přistoupili vývojáři IS MU na základě požadavku Fakulty informatiky MU k vytvoření nové aplikace pro sběr akreditačních údajů přímo v systému. Aplikace je určena nejčastěji proděkanům, kteří tuto oblast za fakultu řeší.

Sbírají a kompletují se životopisné údaje v následující posloupnosti. Nejprve proděkan, resp. pověřená osoba s příslušným právem za fakultu, definuje tzv. akreditační sběr v aplikaci Manipulace s akreditačními sběry. Vyplní informace o tom, kdo a proč se má sběru zúčastnit, případně poskytne instrukce, co mají osoby zadávat do jednotlivých rubrik. Obvykle osloví vyučující e-mailem a ti zkontrolují své životopisné údaje, doplní nové nebo chybějící rubriky ve formuláři aplikace Plnění životopisných akreditačních údajů.


Sbírají se rubriky:
- vztah ke studijnímu programu a jeho název;
- pracovní zařazení;
- pracoviště;
- forma a rozsah pracovně-právního vztahu;
- VŠ vzdělání;
- praxe od ukončení VŠ vzdělání;
- tvůrčí a publikační činnost za předchozí požadované roky;
- anotace nejvýznamnějších publikací;
- působení v zahraničí;
- ohlasy publikací;
- habilitační a jmenovací řízení;
- udělení vědecké hodnosti.
Formulář odráží požadované informace standardního formuláře MŠMT využívaného v akreditačním řízení.

Následně Hromadný výpis životopisu pro akreditace umožňuje proděkanovi sestavit HTML stránku s tabulkami pro jednotlivé osoby. Stránku buď vytiskne, nebo zakomponuje do svých elektronických akreditačních podkladů (např. pro CD). Stránka obsahuje i údaje v hypertextovém formátu, který lze ponechat, potlačit, nebo upravit tak, aby odpovídaly požadovaným podkladům v elektronické formě.

Aplikaci pro sběr akreditačních údajů lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Předměty -> Akreditace.

20. června 2006

Not read yet0 commentspermalink
« Vyhledávání v údajích IS MU (20. 6. 2006 05:00) | ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006 » (18. 7. 2006 00:00)

No comments have been posted yet.