Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
18. 7.
2006

Časové omezení elektronického zkoušení

 • RSS
Not rated yet.
Novinky – e-learning

Elektronické zkoušení prostřednictvím IS MU nabízí od června režim nastavení časového omezení zkoušení. Proti předchozí možnosti nastavení absolutního času - data a doby, kdy lze s odpovědníkem pracovat, resp. po kterou je test (v aplikaci Odpovědník) přístupný studentovi, má nyní možnost další - stanovení relativního času (max minut) pro složení testu.

Při nastavení relativního času smí student odpovídat maximálně po dobu zadaného počtu minut (maximum je nastaveno na 480 minut, tj. 8 hodin). Ubíhající čas se při skládání zobrazuje a bliká, odečítá se k nule. Není-li nastaven relativní čas, student smí odpovídat neomezeně dlouho. Je-li nastaven současně absolutní čas "od-do" i relativní čas "max minut", pak se pro ukončení odpovídání uplatní ten čas, který vyprší dříve.


Obr 1: Ilustrativní příklad časového omezení skládání testu a stránkování otázek

Při skládání testu je nyní možné také stránkovat testy po otázkách otázky v režimu testování u PC (není určeno pro skládání testu "skenováním").
Pedagogové vidí smysl zadání počtu otázek na stránku v tom, že se student může soustředit pouze na danou otázku a teprve po jejím zodpovězení se si zobrazí další otázku, nebo také v tom, že zobrazené otázky nezabírají více místa než umožnuje zobrazit standardní velikost monitoru a student nemusi rolovat webovou stránku.


Agenda Odpovědníky prochází dalšími změnami, například:

 • možnost průběžného ukládání testu (výhodné, když test má časové omezení pro skládání a složení je jednorázové - průběžné ukládání umožňuje ukládat ty odpovědi, které do jisté doby student zvládl odpovědět)
 • možnost změnit meziuložení na uložení (pokud student nestihnul uložit před termínem vypršení testu a současně je skládání testu jednorázové, lze "vzít" poslední meziuložení za uložení)
 • manipulace s Popisem odpovědníku a pod/naduzlovými složkami/soubory
 • změny v evidenci odpovědí v Obtížnosti


  O Odpovědníku navíc

  Odpovědník je e-learningovou agendou, která nabízí pedagogovi možnost vnést do výuky prvky pro zkvalitnění nebo zpestření výuky, procvičování znalostí studentů či zkoušení velkého množství studentů.
  Pedagog volí režim Oživený test, Průzkum, Vyzkoušejte se, Test nebo Procvičování a přitom pracuje nejčastěji s:
  Sadou otázek - pro tvorbu a úpravu (editaci) sad/y otázek:
  Otázky mohou být typu radiobutton (zaškrtnutí právě jedné správné odpovědi), checkbox (zaškrtnutí všech správných odpovědí), textové pole (doplnění textu), výběr (z nabídky odpovědí), vepsání čísla, seřazení-vytvoření dvojic (matching), klíč (zobrazení odpovědi) nebo upravení slovosledu (zpřeházení slov).
  Popisem odpovědníku - pro nastavení atributů: Volí se složky pro umístění popisu Odpovědníku, odkazu na Odpovědník, vybírá se režim Odpovědníku (Oživený test, Průzkum, Vyzkoušejte se, Test nebo Procvičování), sada otázek, zadává se počet použití otázek v testu, pořadí otázek, možnosti návratu a změny odpovědí testovanému, a odpovědí, pokyny pro studenty, bodování, způsob ukládání výsledků (bodů), vybírají se varianty (ne)zobrazení správných odpovědí testovanému a zveřejňování odpovědi ostatních, stránkování po vybraném počtu otázek nebo se nastavuje, kdo (například studenti přihlášení ke konkrétnímu zkušebnímu termínu) a z jakých počítačů může s Odpovědníkem pracovat a další atributy. Jde-li o test pro hodnocenou zkoušku probíhající např. v konkrétní učebně, lze vymezit oblast počítačové sítě - IP adresy nebo rozsahy IP adres počítačů, ze kterých lze k testu přistupovat pro skládání, zamezuje se tím podvádění odjinud z počítačové sítě. (Toto opatření je s ohledem na více pokročilé IT uživatele vhodné kombinovat s běžnými síťovými a počítačovými bezpečnostními opatřeními).
  Zodpovězením Odpovědníku - pro odpovídání jednotlivých testovaných/respondentů
  Odpověďmi - seznam všech jednotlivých odpovědí
  Obtížností - evidence odpovědí testovaných/respondentů Dále existuje kompletní nabídka služeb pro zkoušení skenováním písemek a jiné možnosti.

  18. července 2006

Not read yet0 commentspermalink
« ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006 (18. 7. 2006 00:00) | Tisk druhopisu Diploma Supplement » (18. 7. 2006 05:42)

No comments have been posted yet.