Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
22. 12.
2006

Aplikace pro podporu stipendijních programů

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Do ostrého provozu byla letos uvolněna zbrusu nová aplikace v Informačním systému MU - stipendijní aplikace. Přesněji, jde o rozsáhlý komplet aplikací. Objemná agenda a náročnost její realizace je přímo úměrná pravidlům stipendijních programů, stipendijnímu řádu Masarykovy univerzity, propojení s ekonomickým systémem, platebním způsobům výplat stipendií, analýze fakultních procesů se stipendii spojenými.

Stipendijní agenda udržuje databázi stipendijních programů, které jsou vyhlašovány rektorem, fakultami, nebo dalšími součástmi MU. Fakulty zakládají fakultní stipendijní programy a přidělují stipendia v souladu se Stipendijním řádem, účinným od 1.července 2006. Mají také k dispozici centrální stipendijní programy, například stipendia sociální a prospěchová, a stipendia přiznaná mimo stipendijní programy, kterými jsou stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu, na podporu tvůrčí činnosti, na podporu ubytování, na podporu mobility a stipendia mimořádná.

Při založení stipendijního programu je potřebné vyplnit název a druh programu, vyhlašující pracoviště, evidenční číslo, časové omezení, od kdy a do kdy bude program zveřejněn a další informace.

V samotném procesu přidělování stipendií je nejprve podán návrh na přiznání stipendia a následně, v případě kladného schválení, pověřená osoba studijního oddělení vyhotoví "Rozhodnutí o přiznání stipendia", které je předáno studentovi. Navržená stipendia se v den splatnosti potvrzují k výplatě (včetně informování odpovědných osob e-mailem), bezprostředně se nabízejí v aplikaci pro potvrzovaní stipendií splatná stipendia ke kontrole, a k finálnímu potvrzení, zda mají být skutečně vyplacena. Předpokladem pro vyplacení stipendia je zadané číslo bankovního účtu pro stipendia (opět včetně informování studenta e-mailem). Potvrzená stipendia jsou odesílána do bankovního rozhraní a každý den jsou přebírána z bankovního rozhraní zpětné kontrolní informace o stavu příkazů k úhradě jednotlivých stipendií a přehledová aplikace nabízí stav výplat potvrzených stipendií, jak odpovědným pracovníkům, tak jednotlivým studentům. K dispozici jsou pracovníkům aplikace pro tisk sestav stipendií dle potřebných atributů.

Aplikace tedy umožňuje pracovníkům manipulovat s registrem stipendijních programů (výjimku tvoří ubytovací stipendium, jehož pravidla jsou dána jednoznačně MŠMT a je navázáno na matriku studentů), sestavovat a potvrzovat hromadné příkazy k úhradě pro vyplacení stipendia, tisknout sestavy stipendií v požadovaných režimech nebo exportovat data pro rozhodnutí o přiznání stipendií.

Student si v ISu žádá o ubytovací stipendium a pro všechny typy stipendií nastavuje číslo bankovního účtu. Může si prohlížet stipendijní programy, navržená a potvrzená stipendia, má k dispozici Stipendijní řád MU s výkladem.

Aplikace je k dispozici v IS MU: Osobní administrativa -> Stipendia.

22. prosince 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Koncentrujeme se na moderní designy našich portálů (7. 12. 2006 00:00) | Nová opatření poštovního systému IS MU proti spamu » (22. 12. 2006 05:00)

Zatím žádné komentáře.