Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
16. 5.
2007

Možnost evidence více vedoucích a oponenta závěrečné práce

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Aplikace závěrečných prací má mezi univerzitami největší tradici a tak i největší portfolio služeb. Celý proces evidence závěrečných prací od vypsání témat závěrečných prací je vysoce automatizovaný. Zahrnuje kontrolu studia, zda student splnil všechny studijní podmínky potřebné k tomu, aby mohl zahájit zpracování závěrečné práce. Při vložení do archivu IS MU kontroluje dostatečné naplnění archivu klíčovými slovy, požadovanou délku textu anotace a vyplnění anglického názvu práce. Díky sofistikovanému úložišti distribuovaných dat neexistuje omezení velikosti vkládané práce. IS MU automaticky převádí závěrečné práce do txt a pdf formátu, aby veřejnost mohla prohlížet práce v otevřeném formátu, a současně umožňuje sofistikované a rychlé fulltextové i tematické vyhledávání v závěrečných pracích bez ohledu na formát nebo diakritiku. Práce pro referenty je zásluhou vkládání prací samotnými studenty mnohem snadnější a kontrolovatelnější. Závěrečná práce má bezprostřední souvislost s finálním tiskem diplomu a Diploma Supplementu a automaticky je vystavena veřejnosti, stejně jako je automaticky předáván odkaz do knihovního systému MU. Kromě jiného je k dispozici tisk výkazu státní závěrečné zkoušky a evidenčního formuláře pro obhajoby, které přebírají všechny podstatné informace z archivu závěrečné práce a usnadňují práci zapisovatelky či předsedy komise na obhajobě. Podobně jako posudky, které se zobrazují studentovi v jeho aplikaci v IS MU elektronicky a eliminují zbytečné konzultace dříve určené k nahlížení do papírových verzí posudků.

Dosud stále unikátní služba pro odhalování plagiátů, resp. hledání podobných souborů, optimalizovaná pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, přispívá ke kvalitě zpracovávaných prací. Na rozdíl od jiných systémů, které umějí porovnávat dokumenty jen poloautomatizovaně - pouze s ruční asistencí správců systému a jsou tedy zatíženy nejen malou efektivitou, ale i vysokými ekonomickými nároky, je tato služba v IS MU zcela ojediněle samoobslužná - a navíc k dispozici všem uživatelům na MU. Na Masarykově univerzitě je v systému pro kontrolu plagiátů zařazeno více než 4.000.000 souborů, mezi nimi i závěrečné práce, službu na vyhledávání podobných souborů aktivně využívá tisíce uživatelů. Celý systém přináší uživatelům rychlou a jednoduchou manipulaci, od vypsání témat učitelem přes vložení práce do elektronického archivu studentem, konverzi dokumentů, vložení posudků vedoucím i oponentem samým až po tisk diplomu a Diploma Supplementu probíhá automaticky a efektivně.

Nově nyní umožňuje IS MU automaticky evidovat více vedoucích školitelů a oponentů, kteří mohou provádět operace v archivu plynoucí z jejich role. Vedoucí práce nemusí být vždy pracovníkem téže univerzity, a tak, pokud se nepřebírá automaticky, může být zadán studijním oddělením jmenovitě do formuláře v aplikaci Závěrečné práce přístupné studijnímu oddělení, včetně externího pracoviště a dalších údajů. Současně se nabízí evidence dalšího vedoucího a oponenta závěrečné práce, anebo více osob. Tato evidence je přirozeně provázána s dalšími aplikacemi, které s archivem závěrečné práce souvisejí.

Dalšími novými vlastnostmi souvisejícími se závěrečnými pracemi jsou:

  • automatický převod závěrečných prací z rozpisu studentů, kde si vybírají studenti práce, do archivu závěrečných prací;
  • automatický e-mail o přihlášení se k tématu závěrečné práce učiteli;
  • kopírování celého balíku témat závěrečných prací mezi semestry.

16. května 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Elportál a centrální podpora e-learningu na MU (16. 5. 2007 05:00) | Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu » (25. 5. 2007 00:00)

Zatím žádné komentáře.