Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
4. 7.
2007

Multimédia jako součást rapid e-learningu na konferenci SCO2007

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Letošní ročník mezinárodní konferece SCO (Sharable Content Object) se konala na Ekonomicko-správní fakultě MU ve dnech 30. - 31. 6. 2007. Tato konference, "hostující" po jednotlivých fakultách MU, se zabývá pokročilými tématy a novinkami z oblasti elektronické podpory výuky. Účastníci měli možnost navštívit celou řadu velmi zajímavých přednášek z oblasti výzkumu i aplikace e-learningových technik i technologií z řad vědeckých pracovníků i vyučujících.

Konferenci zahájila doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., prorektorka pro informační technologie MU. Během jejího projevu měli účastníci mimo jiné také možnost shlédnout nové demonstrační video prezentující možnosti servisního střediska pro podporu e-learningu na MU. Tento úvod předeslal poměrně široké zastoupení příspěvků vyučujících z Masarykovy univerzity, kteří prezentovali mimo své pedagogické práce také své zkušenosti s využíváním elektronické podpory IS MU. Z jednotlivých příspěvků jednoznačně vyplynulo, že vyučující velmi oceňují a aktivně využívají nabízený servis v podobě projektu e-techniků a servisního střediska a že tyto aktivity přispívají k rychlejšímu a efektivnějšímu začlenění moderních technologií do výuky.

Projekty pro podporu e-learningu běžícími na MU a s tím spojenými procesy se zabývala i Ing. Brandejsová ve svém příspěvku Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning. Vysvětlila, proč se univerzita v rámci svých aktivit soustředí na podporu tzv. rapid e-learningu a jaký význam v tomto procesu mají e-technici a především nové servisní středisko. Na závěr představila i konkrétní inovativní multimediální pomůcky, které již byly v servisním středisku pro vyučující vytvořeny.

Kromě jednotlivých tematických přednáškových bloků probíhala paralelně během celé konference i Přehlídka kurzů a technických řešení v e-learningu. Zde měli možnost jednotliví vyučující osobně představit svou koncepci výuky podpořené informačními technologiemi a konzultovat své představy s ostatními.

Článek Ing. Brandejsové naleznete v sekci Články.


Obr. 1: Animace pohybu

4. července 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Elportál představen na konferenci Alternativní metody výuky 2007 (4. 7. 2007 00:00) | Pošta IS MU v distribuovaném úložišti » (4. 7. 2007 05:42)

Zatím žádné komentáře.