Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 7.
2007

Transfer změn o závěrečné práci podle volby

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

V Záznamníku učitele je k dispozici aplikace Rozpisy studentů, která umožňuje mimo jiné ´Správu balíku a témat/variant´. Správa balíku a témat/variant slouží učiteli také k vytvoření a správě balíků témat závěrečných prací.

Jakmile si student vybere závěrečnou práci pomocí aplikace Přihlašování se k tématům/variantám z balíků témat: "vybrané téma" (z Osobní administrativa -> Student) a chystá se ji zpracovávat, studijní referent použije v agendě Studijní aplikaci Převod témat závěrečných prací, a tím se přenesou údaje z Rozpisů studentů do Archivu závěrečných prací a studijní evidence. Automaticky se vybere předmět Státní závěrečné zkoušky (SZZ), ke kterému se práce přiřadí.

Protože i v období po zahájení zpracování práce mohou nastat změny, které se jí týkají, vznikla aktualizační aplikace, která umožňuje přenos změněných údajů z Rozpisu studentů do studijní evidence. Tak se automaticky převádí informace o vedoucím práce a/nebo oponentovi, informace o literatuře nebo se aktualizuje anglický název práce nebo název zapsaný v TeXu. Aktualizovat se mohou společně, nebo každá informace zvlášť. Nejde však jen o přenos informací, ale současně vznikají potřebné návaznosti na další aplikace studijní evidenci, například oponent získává právo vkládat posudek do IS MU apod.


Obr. 1: Studium -> Rozpisy studentů: Přehled balíků s tématy/variantami -> Balík témat ... učitel manipuluje s balíkem témat


Obr. 2: Studijní -> Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací ... studijní referent převádí/aktualizuje témata

Další novinkou je služba automatického zasílání e-mailu vedoucímu práce, jakmile se student přihlásí k tématu zadanému vedoucím práce.

Pro rigorózní řízení je k dispozici také možnost evidovat závěrečnou práci, čemuž předchází celý proces od přihlašování se k rigoróznímu řízení pomocí e-přihlášky až po vložení závěrečné práce. Účastník rigorózního řízení však má možnost za určitých podmínek přerušit. Poté (po nějaké době) odevzdává novou rigorózní práci a přistupuje ke zkoušce. To celé je stále v rámci jednoho rigorózního řízení, které se tím přerušilo. Proto aplikace musí umožňovat vložení nové práce (nový obsah i název) do Archivu závěrečných prací při současném uchování předchozí verze práce (přesto, že z ní nemá hodnocení F).

20. července 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Volba identity v e-learningu (4. 7. 2007 05:49) | Questomat - schémata v Odpovědnících » (13. 8. 2007 00:00)

Zatím žádné komentáře.