Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
31. 1.
2008

E-learningové školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Jako každý zaměstnavatel, i MU je povinna pravidelně školit své zaměstnance v otázkách bezpečnosti práce včetně první pomoci a obdobných témat. Na Fakultě informatiky MU byla pilotně proškolena a přezkoušena část zaměstnanců e-learningovou formou - každý účastník si pročetl materiály doprovázené ilustracemi a zkušebními otázkami. Informační systém vyhodnotil odpovědi a v případě nedostatečně zvládnuté úrovně BOZP nabídl další pokus.

Výhodou tohoto typu školení z pohledu zaměstnance je individuální volba termínu, kdy se s informacemi seznámí, a množství času, který jim věnuje. E-learningová pomůcka v základní úrovni poskytuje podstatné informace, ale každý oddíl je doplněn jak přesnými citacemi zákonných norem téma upravujícími, tak dalšími zajímavými zdroji na Internetu - k problematice BOZP existuje řada webových služeb, i včetně možnosti klást dotazy expertům. Tyto detailnější informace, které využije jen zájemce, by z časových důvodů nebylo možné na prezenčním školení uvést.

Výhodou z pohledu instituce je možnost bezobslužně prověřit úroveň znalostí zaměstnanců pomocí kontrolních otázek. To v praxi obvyklých prezenčních školení často nebývá realizováno z časových či jiných důvodů.

E-learningová pomůcka je realizována nástrojem Odpovědníky, který v jednom ze svých způsobů použití umožňuje kombinovat výklad včetně multimediálních prvků a interaktivní otázky. Důležitý je také fakt, že Odpovědníky nejsou agenda omezená na použití ve studijních předmětech (i když tak se nejčastěji používají - např. jako testy či procvičování), ale že Informační systém umožňuje libovolně řídit k Odpovědníku přístup, tentokrát tedy např. povolit práci zaměstnancům konkrétního pracoviště v určitém týdnu a zaznamenat jejich výsledky. Obdobný typ e-learningu může univerzita využít pro jakákoliv další školení zaměstnanců zvyklých pracovat s Informačním systémem.

V případě, že je důležitá autentizace respondentů, je možné uskutečnit takové školení v počítačové učebně pod dohledem. V jiných případech je naopak vhodné složení testu vzdáleně a respondent by byl sám proti sobě, pokud by skládal test nesamostatně nebo podvodem.


Obr. 1: Příklad testu BOZP

31. ledna 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« SOUTĚŽ: MILIARDTÝ klik v Informačním systému (16. 1. 2008 00:00) | Nové nástroje pro tvorbu multimediálních pomůcek » (31. 1. 2008 05:00)

Zatím žádné komentáře.