Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
8. 7.
2008

Nové možnosti a atraktivní tvář diskusních fór

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Diskusní fóra (DF) v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) slouží od roku 2005 jako jeden z nástrojů systému pro všeobecnou komunikaci na univerzitě a fakultách, pro diskusi v rámci studia jednotlivých předmětů. Protože jde o mocně využívanou agendu, vyplynulo z dlouhého období jejich používání mnoho zkušeností a vznikly nové nápady na didaktické využití v elektronické podpoře výuky. Například:

Předmětová diskusní fóra

 • učitel může někdy chtít umožnit diskusi studentům z více předmětů najednou, ale přesto ne celé fakultě nebo dalším uživatelům;
 • učitel chce diskusi zpřístupnit jen na určitý čas a pak diskusi ukončit;
 • učitel může chtít vyvolat anonymní diskusi;
 • někdy je žádoucí pro učitele, aby si v první fázi studenti vzájemně diskusní příspěvky hodnotili;
 • v diskusních fórech může být užitečné příspěvky bodovat.

Proto bylo rozhodnuto, že po čtyřech letech existence diskusních fór je čas pro jejich změnu a vylepšení.

Tematická diskusní fóra

Nová verze DF přináší například další typ fóra, takzvaná tematická fóra, kde moderátor diskusního fóra v záhlaví vymezí téma, pravidla diskuse a nastaví k ní přístup, tj. kdo může vlákno číst a kdo přispívat. Dále je k dispozici několik dalších voleb, které se používají v diskusích s e-learningovým záměrem, např.:
 • číst fórum lze až poté, co osoba sama přispěje alespoň jedním příspěvkem;
 • každý může vložit maximálně jeden příspěvek;
 • přibyla možnost přidělovat příspěvkům body a přenášet bodování do poznámkovho bloku;
 • učitel může nyní kromě počtu psát i svůj komentář přímo do políčka u příspěvku.
Učitel tak může fórum používat různým didaktickým způsobem a podněcovat v něm určitý typ komunikace.

Tematická fóra lze používat i mimo předměty, a tak každý uživatel IS MU, který má zájem o seriózní dlouhodobější komunikaci na určité téma, si jej může založit. Tuto možnost mohou s výhodou použít například skupinky uživatelů, které chtějí diskutovat soukromě: akademický senát, pracovníci na určitém projektu apod.

Typy diskusních fór, možnosti a využití

Nyní existují tyto typy diskusních fór:
 • Předmětová fóra

 • Pro témata týkající se výuky konkrétního předmětu.
 • Obecná fóra (fakultní a celouniverzitní)

 • Pro obecná témata týkající se školy.
 • Tematická fóra

 • Tematická fóra si zakládají uživatelé, kteří mají dlouhodobý seriózní diskusní záměr.
 • Plkárny

 • Relaxační fóra, mohou obsahovat i témata nesouvisející s chodem školy.
Co přináší nová diskusní fóra:
Kromě atraktivnějšího vzhledu nová Diskusní fóra přináší rozšíření funkcí o:
 • možnost hodnocení (ne)zajímavosti příspěvků;
 • možnost vyhledávat příspěvky dle data, ´10 nejlepších´ nebo dle osobně nastaveného skóre hodnocení, mezi novými nebo i už přečetnými příspěvky;
 • možnost ukládání oblíbených diskusních fór do Sledovaných;
 • možnost zakládání vlastních Tematických diskusních fór, jejich moderování, nastavení jejich parametrů včetně práv ke čtení a přispívání;
 • nové režimy výpisu vláken - vše, nové, seznam vláken (poslední nastavení se zapamatuje pro příští čtení);
 • možnost sdělení moderátora přispěvatelům;
 • nové režimy pro čtení příspěvků;
 • možnost čtení více fór najednou;
 • možnost ukládání oblíbených Plkáren do Sledovaných fór (zobrazí se počty nových příspěvků);
 • diskusní fóra i pro veřejnost (čtení i přispívání).
Některé vlastnosti byly již otestovány v diskusních fórech pro přijímací řízení (viz dřívější novinka). Tematická diskusní fóra měli možnost vyzkoušet uchazeči o studium nebo hodnocení příspěvků uživatelé ve Fotosbírce (úložišti fotografií, kde lze také hodnotit jednotlivé vložené příspěvky - Soutěžní fotosbírka Jak se žije na MU?). Nyní je bude moci používat dokonce kdokoli z Internetu, lze je tedy použít ke komunikaci s veřejností (mimo IS MU) a získávat tak například touto formou zpětnou vazbu, která uživatele zajímá.

Ukazuje se, že...
Jednou z motivací pro tvorbu nové agendy byla otázka "Jak zapojit více čtenářů za situace, kdy fóra jsou velice rozsáhlá co do počtu diskusních vláken a obsáhlá po stránce množství příspěvků v nich?", protože diskusechtivých je na naší velké univerzitě mnoho. Ukazuje se, že
 • lidé kladou stále znovu stejné dotazy ke studiu nebo dění na MU;
 • lidé mají potřebu psát bezobsažné příspěvky (tzv. chat);
 • někteří lidé mají zájem číst pokud možno vše, co se objeví ve fórech.

Sdělení moderátora
Zefektivnění komunikace se nová verze agendy snaží dosáhnout několika způsoby. Často pokládané otázky nebo jiná zásadní sdělení může moderátor tematického fóra umístit do záhlaví fóra. To funguje tak, že po shlédnutí čtenářem se sbalí (neobtěžuje při dalším vstupu do fóra), ale pokud je v něm změna - novinka, opět se čtenáři zobrazí rozbalené.

Hodnocení kvality příspěvků
Zcela novým experimentálním mechanismem je hodnocení kvality příspěvků. U každého příspěvku čtenář vidí menu s hodnotami Zajímavé, Vtipné, Informačně přínosné, Otravné, Mimo téma a Nemám názor. Výběrem se příspěvku mění skóre. Záměrem je, aby lidé, kteří rádi čtou DF, provedli určitý předvýběr kvalitních příspěvků. Uživatel, který nemá dostatek času číst vše, si pak volí pohled 'jen dobré', což jsou příspěvky s určitým skóre.


Obr. 1: Možnost hodnocení příspěvků

Hodnocení příspěvků využívá také pohled '10 nejlepších', který zobrazí příspěvky s nejvyšším skóre ve vlákně - pro ty, kdo si chtějí udělat obrázek o charakteru diskuse ve vlákně ("zda má smysl ho číst").


Obr. 2: Výběr kvalitních příspěvků ´10 nejlepších´a ´nové dobré´

Výběr a čtení příspěvků, případné zařazení do Sledovaných

Určitá skupina uživatelů DF důsledně čte celá fóra. Pokud by tito pravidelní čtenáři DF, kteří mají přehled (možnost srovnání kvality) a čtou fóra průběžně neustále, hodnotili příspěvky, může to být pro všechny uživatele na univerzitě velmi cenné. Díky nim pak mohou uživatelé vyhledávat nejkvalitnější příspěvky použitím omezení ve vlákně ´10 nejlepších´ a dle nastaveného skóre.

Ti, kdo chtějí soustavně číst jen některá vybraná fóra, si je mohou zařadit do tzv. Sledovaných - tím se umístí mezi Sledovaná na titulní stránku diskusních fór a uživatel hned vidí počty nových příspěvků.

Pro masivní čtení fór se používá přepnutí z režimu Seznam vláken do režimu Nové příspěvky. Novinkou je možnost číst takto i více fór najednou, například všechny nebo vybrané plkárny či obecná fakultní fóra.


Obr. 3: Výběr režimu čtení

Agenda také výrazně upozorňuje na fóra a vlákna, kde uživatel vložil příspěvek a někdo na něj odpověděl - tzv. 'reakce na mě' člověka obvykle dosti zajímají.


Obr. 3: Volba ´reakce na mě´, která zobrazí pouze ty příspěvky, které reagují na vlastní příspěvek uživatele

Obr. 4: Nastavení tematického fóra pro e-learning

Co všechno diskusní fóra umí z dřívějška:

 • lze si nastavit počet příspěvků na jedné stránce;
 • v předmětových fórech si lze nastavit práva jiná pro majitele a přispívajícího (úprava, rušení příspěvku, určení pořadí příspěvku - učitel může dát svůj příspěvek do čela vlákna);
 • příspěvek lze vrátit mezi nepřečtené;
 • do příspěvku lze vkládat obrázky (prostřednictvím HTML editoru);
 • v předmětových fórech se lze vracet k historii příspěvků (do starších semestrů);
 • u obecných fór funguje archiv příspěvků
 • a další.

Vše o diskusních fórech si může uživatel IS MU přečíst v Nápovědě, samotná fóra jsou přístupná z Osobní administrativy IS MU, uživateli se nabízí všechny fakultní i relaxační hned z této úvodní stránky včetně počtu nepřečtených příspěvků.

8. července 2008
Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Inforum 2008: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (8. 7. 2008 00:00) | Ukázky multimediálních pomůcek a zkušenosti autorů v "case studies" na Elportále » (8. 7. 2008 05:42)

Zatím žádné komentáře.