Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 10.
2009

Nová agenda správy poplatků za studium

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Správa poplatků za studium dle Zákona o vysokých školách je novou agendou Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), která byla spuštěna do testovacího provozu, a vznikla jako nadstavba již existující aplikace v rámci IS MU.

Cílem agendy je komplexní podpora pro proces zpracování a výběru poplatků za studium na základě Zákona o vysokých školách na MU. Oproti původní aplikací agenda nově umožňuje:

 • zpřesnění mechanismu výpočtu výše a data stanovení poplatku pro mezní situace,
 • tisk a archivaci rozhodnutí o vyměření poplatku,
 • evidenci elektronického spisu o každém výměru včetně archivu dokumentů v elektronické podobě,
 • stanovení platebních parametrů včetně individuálního variabilního symbolu pro každý výměr,
 • evidenci a kontrolu data nabytí právní moci a data splatnosti,
 • podporu pro žádosti o přezkum rozhodnutí,
 • podporu pro žádosti o splátkový kalendář,
 • podporu pro přímou evidenci a kontrolu došlých plateb,
 • automatické účtování pohledávek,
 • podporu pro automatické účtování snížené částky,
 • přímý přístup studenta k aktuálním údajům v IS MU vč. automaticky generovaných e-mailů o změně,
 • kontrolu správnosti postupu v celém průběhu vyměření poplatků.

Vedle těch možností, které se týkají čistě procesní části prováděné studijními odděleními (výpočet částky, sestavení a tisk rozhodnutí o vyměření poplatku, evidence doručení, žádostí o přezkum a jejich řešení), přináší nová agenda také změny pro ekonomickou oblast:

 • Každé rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v sobě obsahuje přesné informace o platbě včetně individuálního variabilního symbolu, který je generován ze stejné řady jako ostatní platby v Obchodním centru. Specifické symboly již dále nebudou využívány, platby budou automaticky párovány na základě variabilního symbolu k danému výměru poplatků za studium. Pracovníci na studijním oddělení tedy ihned uvidí přímo v systému, jak a kdy byl poplatek zaplacen.
 • Každý student může podat žádost o splátkový kalendář, který umožní odložit platbu, případně rozložit platbu na více splátek dle rozhodnutí děkana. Fakultou přiznaný splátkový kalendář se objeví přímo v detailech výměru.
 • V případě, že během žádosti o přezkum prorektor sníží v odůvodněných případech výši poplatku, objeví se nová částka automaticky ve výměru tak, že dále je požadována částka už snížena. I po přezkumu však stále zůstává studentovi původní přidělený variabilní symbol. Interně se pak automaticky vystaví dobropis.
 • V případě, že rozhodnutí o vyměření poplatku nabude právní moci, vytvoří systém automaticky příslušnou pohledávku, která se projeví jako ostatní pohledávky v rámci souhrnného účtování pohledávek Obchodního centra.
 • Nezaplacené pohledávky je možné vymáhat přímo studijním oddělením. Na poplatkovou agendu bude v budoucnu navázány také služby pro Právní odbor RMU, což umožní po uplynutí všech možností vymáhat poplatky taktéž pomocí exekucí.

Součástí agendy budou také odpisy pohledávek (dle platných pravidel) stejně jako u ostatních pohledávek Obchodního centra.

Více k poplatkové aplikaci v IS MU v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Studijní .. Popis mechanismu stanovení poplatku.

18. října 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Klikací soutěže o pořadí ve frontě (18. 10. 2009 05:00) | Správa publikací v novém kabátě » (18. 10. 2009 05:49)

Zatím žádné komentáře.