Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
10. 9.
2010

Využití Dokumetového serveru pro ukládání habilitačních prací

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Dokumentový server integrovaný do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) našel další využití. Masarykova univerzita nyní prostřednictvím této užitečné aplikace sbírá habilitační práce a zároveň o nich na stejném místě eviduje posudky a další relevantní dokumenty v habilitačním řízení. Základem Dokumentového serveru je obecný standardizovaný nástroj správce souborů, jehož služby jsou podobné oblíbeným filemanagerům (např. Windows Commander aj.).

Obr. 1: Dokumentový server - složka s habilitačními pracemi.

Správce souborů (Dokumentový server) je komplexní aplikace umožňující ukládat, vytvářet a spravovat rozličné typy dokumentů. Navíc poskytuje sofistikované nástroje umožňující například nastavení přístupových práv k jednotlivým souborům či složkám, automatickou tvorbu PDF (a TXT) souborů či zprostředkovává služby softwaru pro odhalování plagiátů. Správce souborů prostupuje celým Informačním systémem MU. V největší míře se využívá pro ukládání uživatelských dokumentů - zmiňme například: studijní materiály k předmětům, závěrečné práce studentů, webové prezentace uživatelů, Úschovna pro ukládání velkých souborů a v neposlední řadě rozličné dokumenty jednotlivých fakult a pracovišť (Dokumentový server). O masovém používání Dokumentového serveru představu jistě dokreslí statistiky. K 1. září 2010 bylo v datovém úložišti IS MU uloženo 26 715 768 souborů o celkové kapacitě 4,4 TB.

Nespornou výhodou zveřejňování habilitačních prací prostřednictvím IS MU je jejich dostupnost. Práce jsou veřejně přístupné, a tudíž si jejich obsah může zobrazit kdokoliv. Zároveň je spolu s pracemi veden i spis, který je přístupný pouze habilitační komisi. Všechny relevantní dokumenty jsou tedy přehledně pospolu a snadno dohledatelné. Jak je vidět, použití Dokumentového serveru je všestranné a stále se nachází další možnosti uplatnění této užitečné aplikace vytvořené vývojovým týmem IS MU.

Habilitační práce naleznete v Dokumentovém serveru IS MU ve složce Rektorát → Habilitační práce.

10. září 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Importování seznamu osob (10. 9. 2010 05:00) | Nová verze fulltextového vyhledávání spuštěna » (29. 9. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.