Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
29. 9.
2010

Nová verze fulltextového vyhledávání spuštěna

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

V Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) je uloženo obrovské množství informací. K jejich efektivnímu využívání napomáhá vyhledávání. Vývojový tým IS MU nedávno spustil novou verzi fulltextového vyhledávání, která je výsledkem dlouhého a náročného vývoje. Vyhledávání v IS MU se tak stává účinnějším a rychlejším, přičemž pro uživatele je jednoduché a přívětivé.

Fulltextové vyhledávání je způsob vyhledávání informací v databázích nebo v textových souborech, díky němuž je možno nalézt dokument obsahující libovolné slovo (tj. řetězec znaků) v co nejkratším čase. Pro účinné vyhledávání je také nutné správně formulovat dotaz. V IS MU probíhá vyhledávání bez ohledu na velikost písmen, systém také sám doplní chybějící diakritiku a umí vyhledat i tvary vzniklé modifikací zadaného výrazu, tj. ohýbáním.

Vyhledávání v IS MU je implicitně nastaveno tak, že prohledává všechny indexované agendy Informačního systému. Proces vyhledávání je velmi rychlý, systém vrací výsledky v řádově zlomcích sekund. Uživateli jsou vyhledány pouze takové dokumenty, které je oprávněn číst. Pokud uživatel zadá příliš obecný dotaz vyskytující se v mnoha dokumentech, může jej dále zpřesnit nebo omezit agendu, ze které očekává výsledky. Tuto možnost nalezne po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti umístěný pod polem pro vepsání hledaného výrazu.

Obr. 1: Vyhledávání ve vybraných agendách IS MU.

Vývojový tým IS MU neustále pracuje na rozšiřování a zpřesňování fulltextového vyhledávání. V současnosti je indexováno přes milion a čtvrt dokumentů a jejich počet se bude dále zvyšovat. Bude rovněž vylepšováno řazení výsledků tak, aby byly výše v pořadí zobrazeny dokumenty relevantní pro osobu, která dotaz zadala. Součástí dalšího plánovaného rozvoje je například i vyhledávání v e-mailech.

Uživatelé IS MU mohou své podněty a připomínky k aplikaci směřovat do tematického diskusního fóra: Osobní administrativa → Diskuse → Nové fulltextové vyhledávání.

Více o pokročilém vyhledávání naleznou uživatelé v Osobní administrativa → Nápověda → Vyhledávání v ISu.

V systému budou nadále k dispozici i vyhledávací políčka (např. v agendě Předměty), která fungují s jiným způsobem zadávání dotazu. Další informace lze najít v Osobní administrativa → Nápověda → Vyhledávání s procentem.

O tom, jak vypadala předchozí verze vyhledávání, jsme psali v novince Vyhledávání v údajích IS MU.

29. září 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Využití Dokumetového serveru pro ukládání habilitačních prací (10. 9. 2010 05:42) | Tři rekordy v první den semestru » (29. 9. 2010 05:00)

Zatím žádné komentáře.