Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
27. 10.
2010

Multimediální prvky v ostrém elektronickém testování

  • RSS
Not rated yet.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přináší novinku pro učitele využívající multimediální prvky v ostrém elektronickém testování pomocí Odpovědníků. Nyní je mohou používat bez obav, že by si studenti audio nebo video spustili dříve než až u zkoušky.

Aplikace Odpovědníky je uživatelům IS MU k dispozici už od roku 2005. Využívají ji zejména učitelé, kteří pro studenty připravují elektronické testy pro průběžné procvičování a ev. kontrolují průběžnou přípravu během semestru, nebo pro závěrečné či zápočtové „ostré“ testy. K dispozici je široká paleta testových otázek a jejich možné variace. Díky tomu může učitel vytvořit zadání přesně podle svých představ a nemusí se omezovat jen na textové otázky. Otázky lze podle potřeby a pro větší názornost doplnit multimediálními prvky – obrázky, audio nebo video ukázkami.

Technické řešení dosud nedovolovalo spouštět video a audio ze složky testbank v Odpovědnících. Připomeňme, že do složky testbank se ukládají sady otázek a popisy testů a přístup do ní má pouze učitel. Složka je zabezpečena tak, aby nedošlo ke zveřejnění zadání dříve, než o tom rozhodne učitel. Učitelé předtím tedy situaci řešili tak, že videa a audia umísťovali mimo složku testbank a nastavovali přístupová práva s časovým omezením, aby si zvídaví studenti video či audio nepřehráli ještě před spuštěním samotného testu.

Obr. 1: Složku testbank najde učitel ve studijních materiálech každého předmětu. Nově ji lze využít k zabezpečení videí a audií.

Nově implementované řešení umožňuje učitelům video nebo audio použité v ostrém testu umístit do složky testbank, a studentům se jej podaří spustit až v okamžiku, kdy to učitel považuje za žádoucí. Starost se zabezpečením videí a audií tím učiteli odpadá.

Obr. 2: Využití otázek s video nebo audio ukázkami je široké. Oblíbené jsou tam, kde lze informaci předat pouze obrazem nebo hlasem.

O možnosti vkládat multimédia do Odpovědníků jsme informovali již před rokem v novince Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa. Tato změna potěší všechny vyučující, kteří multimédia v Odpovědnících používají především pro závěrečné testování a doposud se obávali podvodů. Studenti totiž video a audio dříve než u zkoušky nespustí.

Učitelé, kteří by rádi multimediální Odpovědníky vytvořili a nevědí, jak na to, se mohou kromě návodu v novince z loňska obrátit na podporu e-learningu IS MU e-techniky.

27. října 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Akademické kvalifikace (27. 10. 2010 00:00) | Aplikace Lidé v nové podobě » (16. 11. 2010 00:00)

No comments have been posted yet.