Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
16. 11.
2010

Nová verze e-přihlášky ke studiu na MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Pro přihlášení k přijímacím zkouškám na MU je již léta s úspěchem využívána elektronická přihláška v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), o čemž svědčí již ohlasy na tiskovou zprávu v roce 2005. Premiéru měla v roce 2002, ale nyní byla spuštěna nová verze e-přihlášky, kde byly provedeny mnohé úpravy a inovace. Ty jsou přínosem jak pro uchazeče o studium, tak pro samotné fakulty při vypisování přijímacího řízení a následném zakládání studií přijatým studentům.

E-přihláška v nové verzi obsahuje jednodušší a více intuitivní členění jednotlivých formulářů (viz obr. 1). Uchazeč o studium má při vyplňování e-přihlášky k dispozici přehlednější navigaci a nápovědu. Drobným, ale jistě praktickým vylepšením při zakládání e-přihlášky, je možnost nechat si zaslat přístupové heslo na zadanou e-mailovou adresu. Pomocí tohoto hesla se uchazeč o studium může vrátit ke své přihlášce a kupříkladu pokračovat v editování údajů nebo dodatečně zaplatit poplatek za přijímací řízení.

V souladu s požadavky celostátní matriky studentů jsou v e-přihlášce nově sbírány údaje o státu absolvované střední školy, stupni předchozího vzdělání a státu nabytí předchozího stupně vzdělání. U uchazečů s cizí státní příslušností je to i údaj o stavu trvalého pobytu v ČR.

V nové verzi e-přihlášky bylo přihlédnuto také ke specifickým požadavkům jednotlivých fakult. Přibyla rubrika umožňující uchazeči výběr preferovaného termínu přijímací zkoušky, čehož využívají zejména ty z fakult, u kterých jsou součástí přijímacího řízení oborové testy nebo praktické zkoušky.

Obr. 1: Formulář pro vyplnění osobních údajů.

E-přihláška je dostupná přímo z titulní strany IS MU na adrese http://is.muni.cz/

Více o již využívaných výhodách e-přihlášky jsme psali například v novinkách Novinky v přijímacím řízení a Nová e-přihláška: přijímací řízení pro 2007/2008 otevřeno.

16. listopadu 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Aplikace Lidé v nové podobě (16. 11. 2010 00:00) | Statistické údaje o oborech rychle a přehledně » (16. 11. 2010 05:42)

Zatím žádné komentáře.