Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
23. 6.
2011

Jednodušší aplikace pro správu odevzdáváren v Záznamníku učitele

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Každý, kdo využívá e-learningové aplikace v IS MU, ví, že odevzdávárny jsou prostorem pro ukládání souborů, který se nachází ve studijních materiálech předmětu a slouží ke sběru vypracovaných úkolů, seminárních prací apod. Studenti mohou díky odevzdávárnám odevzdávat vypracované práce elektronickou cestou. Učitelé využívají odevzdávárny buď tradičně ke sběru studentských prací a následnému elektronickému hodnocení, nebo méně tradičně, ale promyšleně ve výuce (k diskuzi studentů nad vloženými pracemi nebo vkládání hodnocení studenty) či ke zkoušení (k online zkoušce ukončené vložením vypracované práce do ISu).

Pro to, aby správa odevzdáváren byla pro učitele co nejjednodušší, byla do IS MU doplněna nová aplikace. Učitel ji nalezne v Záznamníku učitele v části Studijní materiály pod odkazem Odevzdávárny.

Obr. 1: Přístup do aplikace pro jednodušší správu odevzdáváren.

Nová aplikace má příjemné uživatelské rozhraní (doposud mohl učitel pracovat s odevzdávárnami pouze v prostředí Správce souborů). Vyznačuje se jednoduchým systémem zakládání předmětových odevzdáváren a přehlednějším nastavováním přístupových práv. Umožňuje lépe spravovat založené odevzdávárny (učitel zde přehledně vidí všechny odevzdávárny daného předmětu) a pracovat s vloženými soubory (viditelné jsou podsložky i počty souborů v nich), vč. exportu do ZIPu.

Správa odevzdáváren přes novou aplikaci v Záznamníku učitele je nejen pro učitele jednodušší, ale přináší učiteli nové funkce, jako např.:

  • hodnocení do poznámkového bloku. Přímo z aplikace může učitel k odevzdávárně založit nový poznámkový blok nebo připojit již dříve založený a do něj vkládat hodnocení odevzdaných úkolů.
  • odeslání e-mailu studentům, kteří úkol již buď odevzdali, nebo dosud neodevzdali a nebo všem těm, kteří mohou odevzdat (tj. těm, kteří mají právo do odevzdávárny vkládat).
  • nastavení zasílání změn e-mailem přes aplikaci Události, kde si učitel může nastavit, že si přeje být informován e-mailem, jakmile student do odevzdávárny vloží nový soubor.

Seznam studentů v Záznamníku učitele lze také nově omezit na základě kritéria "s naplněnou odevzdávárnou" (Záznamník učitele → změna omezení). S takto omezeným seznamem studentů (tj. pouze se studenty, kteří úkol odevzdali) může učitel dále pracovat v jiných aplikacích Záznamníku učitele, např. při zadávání hodnocení, v poznámkových blocích, při vypisování zkušebních termínů atd.

Aplikace nenahrazuje stávající fungování odevzdáváren ve Správci souborů. I nadále je možné zakládat, spravovat odevzdávárny, číst a exportovat vložené soubory tak, jak to bylo doposud ve Správci souborů možné.

Obr. 2: Založení více odevzdáváren.

Obr. 3: Přehled založených odevzdáváren.

Obr. 4: Správa odevzdávárny.

23. června 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Publikace na Elportále získala cenu konference Inforum 2011 (8. 6. 2011 13:33) | Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN » (23. 6. 2011 08:09)

Zatím žádné komentáře.