Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
21. 10.
2011

Historie operací nad úložištěm souborů

  • RSS
Interesting | 1 | 1
Novinky

V Informačním systému Masarykovy univerzity je řada důležitých úkonů prováděna pomocí Správce souborů, velkého datového úložiště. Jeho součástí jsou také agendy Studijní materiály a Archiv závěrečné práce, se kterými velmi často pracují studenti. Nově bylo implementováno zaznamenávání historie operací se soubory v těchto agendách.

S odevzdáním písemné práce do Odevzdávárny ve Studijních materiálech nebo s uložením závěrečné práce do Archivu se během studia setká drtivá většina studentů. Mohou nastat případy, kdy není jasné, zda student skutečně požadovaný soubor odevzdal a správně uložil, nebo může vyvstat podezření, že již odevzdanou práci někdo jiný omylem smazal. Díky nové aplikaci je možné tyto případy prověřit a přesně dohledat, kdo a jak s konkrétním souborem manipuloval. Je tedy možné například zpětně určit, že student odevzdal soubor s domácím úkolem do jiné složky, než měl, a tudíž ho vyučující nemůže najít, nebo že někdo jiný již odevzdaný soubor smazal a kdy se to stalo. Pomocí aplikace mohou do historie operací nahlížet jak samotní studenti, tak jejich vyučující.

Obr. 1: Historie operací se soubory vybraného studenta.

Učitelé naleznou Historii operací vybraného studenta nad úložištěm souborů v aplikaci Záznamník učitele → Studijní materiály .. Přehled operací se soubory.

Studentům je aplikace dostupná přes agendu Studijní materiály → přehled operací s mými soubory (sekce Odevzdávárny).

21. října 2011

Not read yet0 commentspermalink
« IS MU je provozován na nových a výkonnějších počítačích (29. 8. 2011 13:22) | Open space konference o e-learningu IS MU » (21. 10. 2011 12:39)

No comments have been posted yet.