Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
5. 12.
2011

Archivovaná sdělení

  • RSS
Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zavedl nový způsob odesílání a ukládání důležitých e-mailových zpráv. Tzv. archivovaná sdělení jsou v systému trvale zálohována a zároveň k nim mají přístup i úředníci, kteří díky nové aplikaci mají jistotu a možnost kontroly, že sdělení adresátovi skutečně dorazilo.

Archivovanými sděleními jsou jednak zprávy zasílané automaticky Informačním systémem a pak také zprávy zaslané studijním oddělením nebo vyučujícími (pokud vyučující u zprávy označil, že se má archivovat). Tato sdělení se studentům ukládají jak do přijaté pošty, tak do zvláštní složky. S touto zvláštní složkou nelze manipulovat (mazat z ní zprávy) a slouží k možnému pozdějšímu prokázání či prověření, že studentovi bylo konkrétní sdělení doručeno. I v případě, že má uživatel přesměrovanou poštu mimo IS MU, se kopie sdělení do složky uloží. Studenti tak mají jistotu, že důležité zprávy týkající se studia vždy dohledají, a nemohou je z neopatrnosti smazat.

Vyučující mají v agendě Záznamník učitele přístupné všechny archivované zprávy odeslané studentům svých předmětů a mohou v nich vyhledávat. Studijní referenti mají k dispozici zvláštní agendu Archiv sdělení, kde mají přístupné veškeré archivované zprávy zaslané všem studentům fakulty. Mají k dispozici jak zprávy zasílané automaticky ISem, tak zprávy, které odeslali a archivovali úředníci v agendách Studijní a Přijímací řízení, a rovněž zprávy, které odeslali s archivací vyučující při použití Záznamníku učitele. Ve zprávách mohou vyhledávat např. podle data odeslání, odesílatele či adresáta, předmětu sdělení apod. Vyhledávat mohou také pomocí štítků, které se ke každé odeslané zprávě přiřazují automaticky. Štítky mohou být víceúrovňové, např. štítek "předmět" může mít podštítek "termín" apod.

Obr. 1: Vyhledávání v Archivu sdělení z pohledu učitele.

Vyučující naleznou aplikaci v autentizované části IS MU v agendě Učitel → Studenti → Archiv sdělení. Pro studijní referenty je aplikace dostupná v agendě Studijní → Hromadné dopisy → Archiv sdělení.

Více informací se lze dočíst v Nápovědě.

5. prosince 2011

Not read yet0 commentspermalink
« IS MU v komiksech na výstavě Labyrint poznání (21. 10. 2011 12:48) | Záznamník učitele s novými možnostmi pro hromadné operace » (5. 12. 2011 10:33)

No comments have been posted yet.