Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 2.
2012

Změny ve výpisu informací o předmětu

  • RSS
Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s vylepšením aplikací, které zobrazují informace o předmětech. Jedná se především o změny týkající se vzhledu aplikací a rozšíření funkcionality.

První změnou, která může snadno uniknout pozornosti, je rozšíření aplikací generujících odkazy (tzv. URL) vedoucí k informacím o předmětu. Stránky, které tyto informace zobrazují, jsou nyní dostupné skrze pěkná URL např. http://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2011/IB102/. Text těchto odkazů přesně vystihuje, o jaký předmět se jedná, v jakém období a na jaké fakultě je vyučován. Tuto informaci uživatelé získají, aniž by museli na takovýto odkaz kliknout, takže mají jasnou představu, kam je odkaz zavede.

Další změnou prošly aplikace pro výpis informací o předmětech v Katalogu předmětů, ve kterých byly provedeny grafické úpravy vedoucí ke zpřehlednění výpisu. Vývojový tým doplnil především odkazy na vyučující a příbuzné předměty. Uživatelé se tak snadno dostanou na osobní stránky vyučujících nebo se dozví informace o předmětech, které je doporučeno studovat po absolvování daného předmětu. Přepracování se dočkal vzhled tabulek a dalších prvků pro zpřehlednění a zlepšení orientace.

Obr. 1: Nový vzhled Katalogu předmětů.

Na stránkách předmětů se nyní nově studenti také dozví, zda se daný předmět nachází v prerekvizitách jiného předmětu (tj. požadavcích, které je nutné splnit, aby si daný předmět mohl zapsat). Navíc student ihned zjistí, zda tyto požadavky splňuje - IS MU vyhodnotí stav jeho studií a sdělí, zda si může předmět bez problému registrovat nebo ne. Odkaz na vyhodnocení prerekvizit najdou studenti také v sekci Předpoklady, kde jsou vypsány podmínky pro zapsání vybraného předmětu. Celé vyhodnocení je zpřehledněno použitím barev a doprovodného textu.

Obr. 2: Předměty v jejichž prerekvizitách se předmět nachází.

Obr. 3: Vyhodnocení prerekvizit.

O změnách v aplikacích zobrazujících informace o předmětech jsme vás informovali také v dřívějších novinkách: Rozšířený přehled informací o registraci a zápisu předmětu a Členění literatury v předmětových sylabech.

21. února 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Vyhledávání v rozvrhu a snazší výběr seminárních skupin (30. 1. 2012 13:01) | Již 100 informačních kapek o IS MU » (21. 2. 2012 10:20)

Zatím žádné komentáře.