Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
27. 10.
2015

E-learning MU v Katalogu e-learningu

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpověď na otázku, jaký e-learning se používá na Masarykově univerzitě (MU) a jak dobře na tom jsme v oblasti elektronické podpory výuky na MU ve srovnání se světem, najdete v Katalogu e-learningu. E-learning na MU je integrovaný do Informačního systému (IS MU) a zahrnuje výukové pomůcky, které využívají moderních multimediálních technologií. Studenti mají ve svých předmětech k dispozici na míru vytvořená videa a animace, interaktivní mapy či atlasy, virtuální učebnice, renderované modely, drilovací aplikace a mnoho dalších, většinou interaktivních nástrojů.

Obr. 1: Titulní strana Katalogu e-learningu.

Díky Katalogu e-learningu může kdokoliv nahlédnout i do ukázek studijních materiálů předmětů MU, které jsou zvědavcům nepřístupné. Každý se může nechat inspirovat kreativitou a didaktickými metodami učitele, který ve své výuce využívá moderní informační technologie, online spolupracuje se studenty nebo používá nekonvenční způsoby testování.

Mezi nejzajímavější předměty z tohoto pohledu patří První pomoc ve školských zařízeních, ve kterém vyučující připravili nejen metodické popisy činností nutných pro poskytnutí první pomoci, ale i 3D animace s průhledem na vnitřní orgány. Animace resuscitace dospělého i dítěte je v oblasti teorie záchrany života užitečná nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost, stejně jako animace záchrany tonoucího.

Obr. 2: Ukázka z předmětu První pomoc ve školských zařízeních.

Interaktivní webový atlas snímků embryologických preparátů pořízených speciálním mikroskopem zpřístupňuje zajímavá pozorování a srovnání stovkám studentů Histologie a embryologie II - cvičení bez potřeby licence specializovaného software, jako tomu bylo dříve. Studenti mají k dispozici unikátní embryologické preparáty ve vysokém rozlišení v online elektronickém atlase.

Obr. 3: Ukázka z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.

Pro učitele je nejen z časového, ale i z odborného hlediska prakticky nemožné, aby tyto výukové materiály a nástroje vytvářeli svépomocí. Proto pokročilé multimediální materiály na MU vznikají ve spolupráci učitelů a informatiků pracujících v IS MU, kteří se na tvorbu moderních e-learningových pomůcek specializují. Bez jejich vzájemné úzké kooperace při zavádění e-learningových aktivit a pomůcek do výuky, bez prezentace výsledků a popularizace výsledných děl, stejně jako i zpětných vazeb a reakcí studentů, by rozvoj v oblasti elektronické podpory výuky nebyl možný. Působivé výsledky uvedené v Katalogu e-learningu slouží také k inspiraci ostatním.

O Katalogu e-learningu jsme informovali i v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém.
Práci odborníků ze Servisního střediska IS MU jsme představili v novince Servisní středisko představuje realizované výukové pomůcky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Algebra hravou formou (27. 10. 2015 13:46) | Služba ownCloud synchronizuje i podsložky » (25. 11. 2015 10:42)

Zatím žádné komentáře.