Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
22. 12.
2020

Vývoj v oblasti manažerských dat o studijních programech

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Během roku se Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity věnoval mimo jiné aplikaci Manažerská data programu, která slouží především garantům a členům programových rad, kteří se aktivně zajímají o kvalitu studijních programů na naší univerzitě.

V sekci Přijímací řízení je nově dostupný graf nazvaný Vracející se studenti, který přehledně pro každý semestr zobrazuje, jak se neúspěšní studenti programu pokusili vrátit do studia. Údaje jsou rozdělené podle toho, zda podali přihlášku a či případně byli přijati do stejného programu, na stejnou fakultu nebo jinam na MU.

Obr. 1: Graf Vracející se studenti

Zejména z důvodu přístupu ke starším předmětovým anketám lze nyní v aplikaci zvolit semestr. Některá data se pak zobrazují právě pro toto zvolené období.

Před začátkem podzimního semestru byla připravena nová funkce Zvolit adresáty hromadného dopisu, pomocí které mohou garanti a další osoby s právem zvolit skupiny osob, např. studenty určitého semestru, kterým pak mohou zaslat hromadný dopis.

Obr. 2: Výběr adresátů hromadného dopisu

Garanti mohli ve statistikách narazit také na údaj Podmíněně zapsaní, který reflektuje nový stav studia podmíněný zápis, zavedený zákonem kvůli dopadům mimořádných opatření v době koronavirové pandemie. Korektně jsou takto zapsaní studenti započítáni mezi aktivní studenty (v grafu Studenti v čase), byť někteří z nich nakonec nejsou z formálních důvodů do studia řádně zapsáni.

Kromě toho proběhla i řada dalších vylepšení, aby aplikace zobrazovala co nejpřesnější údaje. Například se vypisují i kontrolní šablony, které sice nejsou přiřazené k žádnému z plánů programu, ale některý ze studentů programu je má přesto přiřazené studijním oddělením za účelem kontroly splnění podmínek studia.

Revidované jsou informace v části "Poslední SZZ", protože se pro ně po několika semestrech studia v nových programech objevují reálná data prvních skupin studentů, zejména převedených ze starších programů, které chodí ke státním zkouškám. Objevily se také první případy opakovaných státnic.

Obr. 3: Sekce Poslední SZZ

V nadcházejícím období bude věnována pozornost např. údajům o studijní neúspěšnosti a úpravám pro doktorské studijní programy, u kterých lze zobrazovat některé další údaje z evidence studia vedené pouze pro doktorské studenty.

Vývojový tým IS MU průběžně poskytuje specifická data nejen garantům, ale také i dalším pracovníkům univerzity, kteří mají příslušné kompetence. Pokud mohou zajímat více osob, nebo je potřeba sledovat je opakovaně, může vzniknout jednoúčelová aplikace, jako se to stalo v případě aplikace Přestupy mezi programy a změny studijního plánu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Jak se Farmaceutická fakulta zabydlela v Informačním systému MU (22. 11. 2020 12:54) | Možnost kontaktování v nouzové situaci » (22. 12. 2020 14:07)

Zatím žádné komentáře.