Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
9. 6.
2021

Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikace Vzájemné hodnocení je již více než dva roky nedílnou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Za tuto dobu si získala množství uživatelů, kteří s její pomocí pravidelně zpestřují výuku ve svých předmětech. Také jejich zkušenosti s využíváním Vzájemného hodnocení ve výuce daly podnět k vývoji dalších funkcí aplikace.

Od samého počátku aplikace Vzájemné hodnocení umí rozřazovat soubory odevzdávajících studentů mezi hodnotitele podle kritérií zadaných vyučujícím. Takto se aplikace využívá například na Filozofické fakultě, kde studenti magisterského studia Psychologie poskytují zpětnou vazbu k semestrálním projektům studentům bakalářského studia. Studenti bakalářského studia tak získají podrobnou zpětnou vazbu s četnými podněty, zatímco studenti magisterského studia mají příležitost získat nadhled pro zhodnocení vlastních semestrálních projektů, rozvíjet svoji schopnost poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a zlepšovat tak své profesní kompetence.

Nyní aplikace dokáže rozřazovat i soubory vyučujícího, který se tak může stát jedním z odevzdávajících, jehož soubor se přidělí hodnotitelům. Tímto způsobem si vyučující může vyzkoušet, jak vzájemné hodnocení funguje z pohledu odevzdávajícího studenta při různých variantách nastavení. Stejně tak má vyučující možnost přiřadit své soubory všem hodnotitelům a získat lepší představu o tom, jakým způsobem hodnotí, nebo aplikaci využít k distribuci svého zadání úkolu.

Výraznou proměnou prošly přehledy odevzdávajících a hodnotitelů, které jsou k dispozici vyučujícímu a poskytují další možnost, jak analyzovat práci hodnotitelů. V seznamu odevzdávajících i hodnotitelů je nově vyznačeno splnění formálních povinností spojených s hodnocením. Vyučující zde tedy nalezne například informace o tom, zda odevzdávající vložili své soubory nebo jestli hodnotitel ve formuláři vyplnil všechny otázky, případně včetně počtu přidělených bodů. Užitečnou součástí přehledů je odkaz na odevzdané soubory i do hodnoticího formuláře.

Obr. 1: Přehled hodnotitelů

Vedle těchto viditelnějších funkcí nabízí Vzájemné hodnocení i další novinky, které zpestří možnosti práce s aplikací. Jednou z nich je, že ve všech částech Vzájemného hodnocení lze využívat znaky cizích abeced. Vyučující tedy má možnost své hodnocení vytvořit tak, že pokyny odevzdávajícím, hodnotitelům i hodnoticí formulář budou napsány například japonsky. Nelatinské znaky mohou využívat i hodnotitelé, třeba jako součást vysvětlení správného řešení odevzdávajícím.

Pokud by nastala situace, kdy by kvůli nastavení vzájemného hodnocení při distribuci došlo k vynechání někoho z odevzdávajících či hodnotitelů, tak se rozdělení prací mezi hodnotitele neprovede a vyučující je o tom informován mailem. K tomu může dojít například pokud některý student neodevzdá. Vyučující má nyní možnost se rozhodnout, jestli distribuci chce nechat provést i za těchto podmínek. Spolu s tím může podle svého uvážení prodloužit i datum hodnocení. Samotná možnost prodloužení data, do kdy lze hodnotit, je nyní k dispozici ve všech probíhajících hodnoceních, kde již došlo k distribuci. Zároveň s tím je možné posunout i datum zveřejnění výsledků odevzdávajícím. Možnost prodloužení intervalu hodnocení lze tedy využít u jakéhokoli hodnocení.

V době distanční výuky byla aplikace Vzájemné hodnocení například využita na Fakultě sportovních studií v rámci předmětu Základní a rytmická gymnastika, kde se vyučující s její pomocí rozhodla řešit tu část výuky, při které si obvykle studenti v tělocvičně zkouší roli instruktorů a jejich žáků. Namísto cvičení v tělocvičně tentokrát studenti hodnotili svá videa s nahrávkou cvičení. Pokud by studenti nestíhali hodnotit, tak jim vyučující nově může interval prodloužit.

Hodnotitelé, tedy nejčastěji studenti, nyní mají možnost pohodlně přehrát hodnocená videa nebo zvukové nahrávky přímo v aplikaci Vzájemné hodnocení bez nutnosti jejich stahování, a to u všech formátů, které umožňují přehrávání přímo ve Správci souborů IS MU. Stejně jako u jiných typů souborů může být identita odevzdávajících (i hodnotitelů) skrytá, pokud se vyučující rozhodne, že je to v určitém případě relevantní.

Obr. 2: Příklad videa se skrytou identitou odevzdávajícího

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Videím a zvukovým nahrávkám ve formátu HTML5 byla věnovala samostatná novinka Modernizace přehrávání a manipulace s multimediálními soubory v IS MU. Aplikace Vzájemné hodnocení byla představena v novince Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Ohlédnutí za 11. Open space konferencí o e-learningu IS MU (9. 6. 2021 10:51) | Průzkumy oblékly nový kabát » (9. 6. 2021 11:23)

Zatím žádné komentáře.