Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 9.
2022

Inovace interaktivních osnov

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Interaktivní osnovy patří mezi stálice v nabídce aplikací Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), které umožňují vyučujícím přehledně strukturovat e-learningovou výuku. Jen v jarním semestru 2022 byla interaktivní osnova používána v celkem 2 275 předmětech napříč celou univerzitou. Nyní Vývojový tým IS MU připravil inovace, které se dotkly jak vzhledu interaktivních osnov, tak jejich funkcionality.

Učitelé si tradičně mohou vybrat úvodní obrázek pro svou interaktivní osnovu. Nově byla přidána možnost nastavit stejný úvodní obrázek také kapitolám. Díky tomuto nastavení získají kapitoly jednotný design.

Obr. 1: Úvodní obrázek v kapitolách

Známou funkcionalitou je také zobrazování ikonek, které ukazují, kolik je v kapitole obrázků, složek, odpovědníků a dalších prvků. Pokud učiteli nevyhovují, může je nově v nastavení vypnout. Místo zobrazování obsažených prvků (nebo souběžně s nimi) je možné zařadit do interaktivní osnovy i další novinku: možnost přidat ke každé kapitole anotaci, aby studenti na první pohled věděli, jaký obsah je čeká.

Obr. 2: Anotace v kapitole

Dalším vylepšením je přehled přečtenosti interaktivní osnovy. Tzv. “progress bar”, tedy identifikaci míry nastudování obsahu, již mají studenti k dispozici delší dobu. Nově bude umožněno vyučujícím nahlížet na informace o tom, kolik částí osnovy si daný student již prošel, na kolik odkazů si kliknul a podobně. Přečtenost se zobrazuje v tabulce a je vyjádřena procenty. Pokud se ale nějaká kapitola nemá zahrnout do studentova “progress baru”, učitel má možnost kapitolu označit jako nepovinnou. Typicky půjde o nepovinnou a doplňkovou literaturu nebo organizační pokyny. To, že je kapitola nepovinná, vidí student přímo v hlavním rozcestníku kapitol.

Obr. 3: Tabulka přečtenosti interaktivní osnovy

Další novinka se týká úpravy funkcionality interaktivních osnov, které vyučující využijí zejména ve fázi přípravy obsahu v interaktivní osnově. Kopírování interaktivních osnov ze semestru do semestru nebo z předmětu do předmětu je již známým nástrojem. Nově je možnost kopírování rozšířena i na samotné kapitoly.

Kopírovat kapitoly je možné v rámci jedné interaktivní osnovy i mezi různými osnovami v různých semestrech.

Obr. 4: Výběr kapitol, které se budou kopírovat

Pro ověření funkčnosti všech prvků interaktivní osnovy může na závěr vyučující použít i zcela novou funkci, kterou je Validace. Ta zkontroluje, zda jsou prvky v osnově studentům přístupné, či zda po kopírování osnovy nebo jejích kapitol někde nechybí původně vložený obsah. Validace červeně označí nalezené problémy a žlutě situace, které by mohly být potenciálně problematické.

Obr. 5: Validace interaktivní osnovy

Vybrané problémy je ve Validaci možné rovnou opravit - například dokopírovat chybějící obsah z minulého semestru, odkud byla interaktivní osnovy zkopírována, nebo upravit přístupová práva na aktuální studenty předmětu.

Přečtenost, Kopírování kapitol i Validace jsou nové operace dostupné v pravém menu u každé interaktivní osnovy.

Obr. 6: Odkazy na nové operace v menu interaktivní osnovy

O předešlých změnách v aplikaci Interaktivní osnovy jsme informovali v novinkách Redesign editoru interaktivních osnov, Úplné zobrazení interaktivní osnovy a Interaktivní osnovy v novém hávu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová titulní stránka agendy Průzkumy (20. 9. 2022 09:30) | Univerzitní repozitář a systém Repozitar.cz v nové podobě » (20. 9. 2022 10:08)

Zatím žádné komentáře.