Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
9. 12.
2022

Nové elektronické publikace na Elportále

 • RSS
Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • První pomoc

  Multimediální publikace shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021. Publikace je plná videí, obrázků, návodných postupů pro správné poskytnutí první pomoci a je též doplněna o zpětnovazební otázky.

  Obr. 1: Ukázky z publikace První pomoc

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Mechanika

  Interaktivní sbírka úloh obsahuje cca 400 úloh vztahujících se k nově vydané učebnici mechaniky (Jana Musilová. Mechanika, Brno: Masarykova univerzita, 2022). Sbírka zahrnuje uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, uzavřené úlohy s více správnými odpověďmi a otevřené úlohy, vše s řešeními a lze si tak snadno ověřit znalosti a pochopení problematiky.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Mechanika

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Teorie a metodika výchovy

  Elektronická publikace seznamuje čtenáře s aktuálními výzvami a problémy, kterým čelí český vzdělávací systém a učitelé v oblasti teorie a metodiky výchovy. Publikace obsahuje teorii, která je doplněna videopřednáškou pro snadnější pochopení.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Teorie a metodika výchovy

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Jak citovat: citační styly

  Návodná publikace obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury.

  Obr. 4: Ukázky z publikace Jak citovat: citační styly

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Prohlídka pracovišť v responzivním designu (1. 11. 2022 12:54) | Vzájemné hodnocení nyní i pro práce odevzdané skupinami » (9. 12. 2022 08:26)

Zatím žádné komentáře.