Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
30. 12.
2022

Automatické ukládání protokolů o kontrole závěrečné práce

  • RSS
Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky

Součástí absolvování řádného vysokoškolského studia je typicky obhajoba diplomové/disertační práce. Svoji práci každý student ukládá do archivu v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a univerzita všechny práce zpřístupňuje veřejnosti na internetu, v souladu s vysokoškolským zákonem.

Každá práce, kterou student obhajuje, je kontrolována a posuzována nejen po obsahové a odborné stránce, ale také z hlediska originality a dodržování citační etiky. Vedoucí nebo jiná odpovědná osoba má dle Studijního a zkušebního řádu povinnost provést kontrolu práce. V tomto je velmi nápomocen nástroj pro vyhledávání podobných dokumentů, který je přímo součástí IS MU. Vedoucí práce nalezené podobné soubory přezkoumá a provedení kontroly potvrdí.

Podobnost s nalezenými dokumenty se ovšem v průběhu času mění, báze porovnávaných textů se rozšiřuje a mění se i dostupné zdroje na internetu. Nově tedy byla implementována funkce ukládání protokolů o provedené kontrole vedoucím práce přímo do archivu. Tím je zajištěno, že bude možné kdykoliv v budoucnu dohledat, jaký byl výsledek porovnání s ostatními dokumenty v okamžiku kontroly.

Vedoucí závěrečné práce provádí potvrzení kliknutím na tlačítko "Provedena kontrola práce", stejně jako dříve. Nově se po kliknutí objeví potvrzovací okno, kde je informován, že do archivu závěrečné práce bude uložen PDF protokol o nalezených podobnostech. Ukládá se vždy protokol vytvořený na základě tzv. nového algoritmu, volitelně může vedoucí zatrhnout možnost, že si přeje uložit i protokol s podobnostmi nalezenými předchozí verzí algoritmu. (Jedná se pouze o dočasnou možnost.) Po uložení se v archivu automaticky vytvoří nový neveřejný adresář, do kterého se uloží vygenerované protokoly.

Obr. 1: Potvrzení, že byla provedena kontrola práce

Více informací o kontrole originality nejen závěrečných prací najdete v článku Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Osm měsíců s aplikací KvIS (30. 12. 2022 09:35) | Kam na novoroční procházku? » (30. 12. 2022 09:39)

Zatím žádné komentáře.