česky | in English

 

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Iva Milošová, 348294
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Iva Milošová, 348294
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »
29. 4.
2016

Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil pro uživatele zbrusu nový nástroj Průzkumy pro tvorbu nejrůznějších dotazníků a anket. Pomocí Průzkumů může kdokoliv vytvořit anketní dotazník a jeho prostřednictvím získat zpětnou vazbu a potřebné informace nejen od uživatelů IS MU, ale i od veřejnosti mimo MU.

Obr. 1: Náhled na dotazník.

Do dotazníku lze vložit mnoho různých typů otázek (např. výběr jedné nebo více možností, vepsání textu, výběr na škále nebo z matice odpovědí) a jednotlivé otázky je možné navzájem provázat a podmínit jejich zobrazení či skrytí v dotazníku předešlou odpovědí. Tzv. automatickým filtrováním otázek je tedy možné vytvořit dotazník respondentovi na míru a nepokládat mu otázky, které se ho již netýkají. Průzkum lze personalizovat i zobrazením otázek jen k předmětům, které měl student zapsané, a vyučujícím, kteří jej učili. Ke každému průzkumu je možné nastavit, zda mají být odpovědi dostupné veřejně, respondentům, kteří odpovídali, či pouze samotnému vyhlašovateli.

Obr. 2: Zadávání otázek.

Uživatelé s vyššími právy mohou navíc využít pokročilé nástroje. Jedná se například o nastavení seznamu respondentů, jeho automatické doplňování na základě pevně stanovených kritérií nebo automatické obesílání respondentů urgenčními e-maily.

Průzkumy rovněž nabízejí aplikace pro práci s výsledky, nechybí grafy a exporty pro další vyhodnocování dat, poskytují statistiku vyplňování a otevírání průzkumu odpovídajícími v jednotlivých dnech. Pro kontrolu je k dispozici podrobná historie operací, která obsahuje i informace o komunikaci s respondenty (např. zaslání urgenčního e-mailu).

Obr. 3: Čtení odpovědí.

V rámci pilotního režimu aplikace byla již spuštěna řada průzkumů, agendu využívají jak rektorátní pracoviště pro celouniverzitní dotazníky, tak proděkani na fakultách a mnozí další. Na základě připomínek od uživatelů z praxe je aplikace dále upravována a jsou doplňovány nové funkce. S rozvojem Průzkumů se tedy počítá i v letošním roce.

Aplikaci naleznete přímo na titulní stránce IS MU (Osobní administrativa → Průzkumy).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 4.
2016

Elportál přináší nové publikace o sportu a buňkách

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning
Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje nové publikace. K aktivnímu trávení volného času formou cvičení vybízí publikace Rollpilates. Naopak publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů se hodí spíše pro klidně strávené odpoledne či večer věnovaný prohlídce snímků jednotlivých tkání.
Rollpilates

Výukový materiál Rollpilates je sestavený na základě nejnovějších vědeckých poznatků, obsahuje jak teoretické informace k výukové problematice, tak praktický zásobník cviků s ilustračními fotografiemi a video ukázkami z obou systémů. Tedy z cvičební metody Pilates a tréninku fasciální sítě, který je novou formou cvičení, jehož základem jsou různé strečinkové formy a automasážní techniky, s jejichž pomocí dochází k obnovení správných funkcí myofasciální sítě. Tato metoda je teprve v posledních několika letech postupně zaváděna do různých pohybových oborů. Výuková pomůcka byla vytvořena pro studenty předmětů Physical Education – Rollpilates a Tělesná výchova – Rollpilates, ale nyní je dostupná všem zájemcům, a to ve verzi pro mobilní zařízení (ePub) v češtině a angličtině.

Obr. 1: Ukázky z publikace Rollpilates.

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů postupně představuje jednotlivé orgánové systémy tak, jak jsou vyučovány v rámci předmětu Histologie a embryologie I a II. Elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánů jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas je zpracován v české a anglické verzi a je skvělou pomůckou pro získání ucelených informací o ultrastruktuře buněk a tkání a pro pochopení jedinečnosti každé buňky.

Obr. 2: Ukázky z publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů.

Na Elportále lze najít i publikace z mnoha jiných a neméně zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 4.
2016

Rozvrh v novém hávu

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) představuje nové agendy pro tvůrce rozvrhu a vylepšení pro studenty i učitele.

Agenda „Kopírování rozvrhu z minulých let“ umožní naplnit rozvrh pro nové období daty z minulosti. Následnou spolupráci tvůrců rozvrhu usnadní aplikace „Správa verzí rozvrhu“, kdy jednotlivé verze rozvrhu mohou sloužit při tvorbě rozvrhu pro testování různých kombinací a možných nastavení. Z takto předpřipraveného rozvrhu lze následně vytvořit ostrý rozvrh v IS MU.

Nová grafická aplikace pro zpracování a úpravy rozvrhu umožňuje tvůrci rozvrhu jednoduše přesouvat rozvrhové buňky a vytvářet tak rozvrh. Barvy odpovídají tomu, zda je předmět vyučován pravidelně každý týden, pouze jednou za dva týdny nebo zda výuka předmětu proběhne jen v konkrétním dni v semestru.

Obr. 1: Zobrazení rozvrhu v grafické aplikaci.

Podbarvení aktuálního dne v rozvrhu může pomoci studentům a učitelům při vyhledávání konkrétní informace. Pokud výuka neprobíhá pravidelně, ale v tzv. výukových blocích, lze ji nově zobrazit pro celý semestr po jednotlivých týdnech výuky. Zvolené nastavení si aplikace pamatuje, takže při dalším zobrazení rozvrhu už není nutné nastavení specifikovat. Studenti mají navíc přímý přístup k rozvrhu přidáním odkazu do levého panelu titulní strany IS MU.

O vylepšení v agendě rozvrh jsme psali například v novince Kopírování rozvrhu do osobního kalendáře.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Ohlédnutí za VI. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 17. února 2016 hostily prostory Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (MU) v pořadí VI. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, tentokráte zaměřený na užití videí v rámci výuky.

Přes 140 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU se na konferenci mohlo inspirovat zajímavými způsoby využívání videí ve výuce nebo se seznámit s osvědčenými postupy on-line spolupráce se studenty. Viděli širokou škálu konvenčních i nekonvenčních možností, jak kreativně a s jakými didaktickými záměry názorná videa využívat. Dověděli se, jak vyučující z mnoha oborů univerzity spolupracují s odborníky Fakulty informatiky MU na tvorbě těchto multimediálních výukových pomůcek používaných v e-learningu IS MU.

O tom, že videa jsou častým doplněním výuky na všech fakultách MU, svědčí i fakt, že v IS MU je uložených více než 70 000 výukových videí a celkový počet jejich zhlédnutí se pohybuje v řádech stovek tisíc ročně. Přednášející ukázali, že multimediální obsah splňuje předem dané cíle a účastníky konference seznámili s různými formami jeho užití ve výuce, např.:

  • propojení studentů s událostmi, kterých by se bez této pomůcky nemohli zúčastnit (vzácný operační zákrok na sále, poslech rodilého mluvčího, záznamy z návštěv cizích prostředí a pracovišť),
  • uplatnění videí v rámci zpětné vazby studentům (studenti jsou natáčeni například na praxích a jejich krátké výstupy hodnotí kromě vyučující i samotní spolužáci přes diskuzní fóra),
  • propojení videí a animací, připravovaných ve spolupráci s technickou podporou IS MU (díky názorným animacím s průhledem lidské kostry ve spojení s reálnými videoukázkami pohybu si studenti prohlubují znalosti o jednotlivých kloubech).

Prezentovaná témata zahrnovala nejen ukázky realizovaných výukových videí, ale seznámila posluchače také s technickou podporou a zabezpečením videa v IS MU. Představila videotutoriály, coby základ e-learningového kurzu, a podrobně rozebrala otázky autorskoprávní problematiky ve vztahu ke studijním materiálům a užití videa jakožto výukové pomůcky.

V závěru konference proběhlo malé překvapení - losování z přítomných účastníků, kteří byli odměněni drobnými dárky od IS MU.

Obr. 1: Úvodní slovo Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie.

Obr. 2: Panelová diskuse.

Více na: http://elportal.cz/osk2016/
100 nejlepších z katalogu e-learningu na MU: http://elportal.cz/pdf/katalog_100nej.pdf

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 6. 2018 20:21, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému