Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 154 »
24. 8.
2023

IS MU přináší změny v aplikaci Seznamování s předpisy

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na podněty uživatelů a rozšířil aplikaci Seznamování s předpisy o další zajímavé funkce, které ulehčí práci zejména odpovědným osobám.

Ve starší novince Seznamování s předpisy – vše důležité na jednom místě byli uživatelé informování o nově vytvořené aplikaci, která nabízí přehled předpisů, se kterými se musí pracovník podle zákona seznámit. Aplikace je využívána napříč celou Masarykovou univerzitou téměř všemi hospodářskými středisky. Pro větší přehlednost byla nově rozšířena o kontaktní osobu. Kontaktní osoba je uvedena u každého předpisu a je připravena zodpovědět veškeré dotazy, které ke každému novému předpisu mohou ze strany obeznamovaných pracovníků vzniknout.

Obr. 1 Agenda Předpisy

Změnou prošel i formální e-mail, který při vzniku předpisu dojde obeznamovaným pracovníkům. E-mail je nyní stručnější a obsahuje informaci o nejbližší lhůtě, do kdy je nutné potvrdit předpis. V zápatí e-mailu je opět uvedena kontaktní osoba, na kterou se může pracovník v případě dotazů obrátit.

Pro správce předpisů je připraven nový export přepisů, který obsahuje veškeré údaje o předpisech. Export se uloží do formátu csv, který je pak možné otevřít např. v aplikaci Excel. Další novinkou je možnost zvolit datum, od kdy bude předpis aktivní. Znamená to, že si správce předpisů může dopředu naplánovat zveřejnění nových předpisů a nemusí čekat na datum nabytí účinnosti.

Uživatelům je aplikace k dispozici v autentizované části IS MU → Lidé [Personální] → Seznamování s předpisy.

Další rozvoj aplikace bude probíhat opět ve spolupráci s kontaktními osobami na Rektorátu MU a do budoucna je plánováno zavedení tzv. centrálních předpisů, které již v pilotním provozu fungují na několika fakultách.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 8.
2023

Nová verze Tisku publikačních seznamů a sestav

Zajímavé | 2 | 2

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v modernizaci aplikací. Tentokrát se zaměřil na tisk sestav publikací, který uživatelům umožňuje tisk/výpis informací o publikacích dle vybrané formátovací šablony. Je možné vkládat nové formátovací šablony nebo využít již existující.

Aplikaci využívají pracovníci vědy a výzkumu, kteří mají na starosti vykazování publikační činnosti a evaluaci, knihovníci a další specialisté.

Šablony jsou nově rozděleny na Veřejné, Moje a novou kategorii Sdílené. Každá kategorie má vlastní panel.

Obr. 1 Rozdělení šablon do kategorií

Sdílené šablony jsou nová kategorie, která uživatelům umožňuje sdílet své šablony s dalšími vybranými uživateli dle svého uvážení.

V rámci každé kategorie je možné nejvíce používané šablony připnout do vrchní části seznamu ikonou připínáčku.

Taktéž došlo na zpřehlednění informací při zakládání nové šablony nebo výběru výstupu exportu.

Obr. 2 Výběr výstupu

K tisku sestav je možné se dostat cestou Publikace → vybrat publikace pomocí jednoduchého nebo pokročilého vyhledávání → Operace s výběrem → Export a tisk.

O změnách v agendě Publikace jsme informovali také v novince Změna designu pokročilého vyhledávání publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 7.
2023

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2022

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu za rok 2022.

Rozvoj IS MU byl v roce 2022 soustředěn zejména na elektronizaci studijních a dalších agend. V oblasti administrativy studia došlo ke změnám evidence komisí u státních doktorských zkoušek, nebo k rozšíření aplikace E-výpisy. V archivu závěrečné práce je nově ukládán protokol o výsledcích kontroly práce na podobnosti. Byla inovována agenda pro registraci a zápis předmětů nebo agenda Rozpisy. Doplněna byla také možnost evidence specifické podpory výuky. Pokračovaly také další vývojové práce v agendě Praxe.

V rámci přijímacího řízení proběhla elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech. Uchazeči o studium mohou nově založit e-přihlášku ke studiu pomocí Identity občana a své osobní údaje nechat automaticky předvyplnit z Registru obyvatel. Jako součást distančního zápisu do studia bylo doplněno splnění školení BOZP.

Pokračovaly také práce na e-learningových nástrojích pro online výuku, například v agendě Odpovědníky, Vzájemné hodnocení, Interaktivní osnovy či Poznámkové bloky. Byl představen nový nástroj pro elektronickou podporu výuky: KvIS, který mohou vyučující využít pro dotazování studentů v hodině nebo pro rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně.

V agendě Úřadovna bylo navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Nově lze každý jednotlivý úkon nastavit individuálně dle potřeb uživatelů, v rámci jedné agendy tak lze vyřizovat věci různými způsoby, tak jak je to v praxi potřeba, a zároveň je vše správně zaevidováno z hlediska spisového řádu.

V rámci převádění dalších agend do responzivního designu získala novou, modernější podobu aplikace Prohlídka pracovišť, titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systém Repozitar.cz (http://repozitar.cz/). Pokračoval rozvoj agend pro hodnocení akademických pracovníků (EVAK) i pro hodnocení neakademických pracovníků. Agenda Jednání získala novou grafickou podobu i řadu nových funkcí.

V Obchodním centru MU byla nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí (např. stipendií v IS MU) a byla přidána podpora QR platby, která usnadňuje zákazníkům zadání údajů pro bankovní převod.

Pokračoval vývoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a vznikly nové funkce, které podobnosti prezentují uživatelům, např. vyjádření míry podobnosti intenzitou barevného podbarvení podobných pasáží, aplikace Porovnej dva nebo možnost přístupu k výsledkům kontroly na podobnosti bez nutnosti autentizace do systému Odevzdej.cz nebo Theses.cz.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2022*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2022 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 7.
2023

Elportál zveřejnil další elektronické publikace

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Multimediální učebnice nabízí možnost samostudia katalánského jazyka. V publikaci je v 24 kapitolách k dispozici gramatika na úrovni A2-B1 a základní slovní zásoba.

  Každá lekce obsahuje úvodní text, slovíčka, vysvětlení gramatiky a autokorektivní cvičení, která dávají zpětnou vazbu. Texty jsou opatřeny audionahrávkami.

  Obr. 1: Ukázky z publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Praktické početní metody pro fyziky

  Elektronická publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a- praktické základy numerických výpočtů.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Praktické početní metody pro fyziky

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 154 »