EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »
8. 6.
2016

Elportál ukazuje, jak se bránit a jak se rozcvičit

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Elportál představuje publikace o sebeobraně a rozcvičení dětí mladšího školního věku. Obě publikace obsahují velké množství videoukázek, díky kterým lze jednotlivá cvičení správně pochopit a vyzkoušet.

Sebeobrana pro střední školy

Výuková publikace Sebeobrana pro střední školy prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her, je rozdělena do tří bloků, které respektují fáze motorického učení. První blok je zaměřen na průpravná cvičení vedoucí k rozvoji motorických schopností, druhý blok je určen k osvojení pohybových dovedností (obran proti různým útokům) a třetí blok obsahuje aplikaci dovedností v modelových sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově a Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport a je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Ukázky z publikace Sebeobrana pro střední školy.

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Metodická publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro uvedenou věkovou kategorii. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace. Materiál je určen zejména studentům předmětu Gymnastika 1, dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícím s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 2: Ukázky z publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku.

Více publikací z oblasti sportu naleznete v sekci Sport na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2016

Průzkum nově připravovaných sad ikon v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se mohou prostřednictvím průzkumu zasadit o novou podobu používaných ikonek.

V souladu s dlouhodobým záměrem MU a potřebou nových funkcí a aplikací i pro mobilní zařízení, se uvažuje také o změně používaných ikon v IS MU. Z návrhů studentů MU, kteří je vypracovali v rámci svého studia v Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky (FI MU), byly vybrány tři návrhy sad ikon, které by mohly doplnit aplikace IS MU.

Obr. 1: Navržené sady ikon.

Hlasovat mohou všichni autentizovaní uživatelé, a to až do 10. 6. 2016 včetně. Průzkum je anonymní. V případě zájmu mohou uživatelé k tématu klást otázky v diskusním fóru, kde po skončení průzkumu také naleznou souhrnné výsledky. Výsledek průzkumu tak poskytne odborníkům, kteří se na výběru podílejí, informaci, jaký styl uživatelé preferují.

Hlasovat můžete na Průzkum: které sady ikon by se Vám v IS MU více líbily? (Osobní administrativa → Průzkumy → Průzkumy k zodpovězení).

O agendě Průzkumy jsme vás dříve informovali v novince Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2016

Export odpovědníků do PDF

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) byla obohacena o hromadný export odpovědníků do PDF. Odpovědníky slouží k tvorbě elektronických testů, může se jednat o procvičování nebo ostré závěrečné testování, které má vliv na hodnocení studentů. Agendu lze využít i ke sběru domácích úkolů.

Nová funkce je užitečná pro vyučující, kteří raději opravují testy v papírové podobě. Nyní si mohou zodpovězené testy hromadně vyexportovat do PDF a následně vytisknout. Exportují se všechny odpovědi vybraného odpovědníku do jednoho souboru. Každý soubor má na začátku seznam studentů, jejichž odpovědi se zpracovaly. U otázek, kde se vybírá z nabídky možností, je vidět odpověď, kterou student zvolil, správná odpověď a získaný počet bodů za danou otázku. Export odpovědníků do PDF ocení i pracovníci studijního oddělení při archivaci dokumentů (odpovědi ze státních závěrečných zkoušek nebo přijímacího řízení), hromadné zpracování jim ušetří čas.

Obr. 1: Export odpovědníku do PDF.

Aktuálně aplikace umí zpracovat odpovědníky, které obsahují ty nejvíce používané otázky - multiple choice (typ :r a :c) a otevřené (typ :a). Do budoucna se plánuje rozšíření na všechny typy otázek.

Pokud by uživatelé potřebovali vytisknout i složitější typy otázek, mohou kontaktovat pracovníky uživatelské podpory (etech@fi.muni.cz), kteří jsou připraveni jim individuálně pomoci.

Aplikaci je možné nalézt pod odkazem Učitel -> Správa odpovědníku -> Export odpovědí: PDF.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 4.
2016

Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil pro uživatele zbrusu nový nástroj Průzkumy pro tvorbu nejrůznějších dotazníků a anket. Pomocí Průzkumů může kdokoliv vytvořit anketní dotazník a jeho prostřednictvím získat zpětnou vazbu a potřebné informace nejen od uživatelů IS MU, ale i od veřejnosti mimo MU.

Obr. 1: Náhled na dotazník.

Do dotazníku lze vložit mnoho různých typů otázek (např. výběr jedné nebo více možností, vepsání textu, výběr na škále nebo z matice odpovědí) a jednotlivé otázky je možné navzájem provázat a podmínit jejich zobrazení či skrytí v dotazníku předešlou odpovědí. Tzv. automatickým filtrováním otázek je tedy možné vytvořit dotazník respondentovi na míru a nepokládat mu otázky, které se ho již netýkají. Průzkum lze personalizovat i zobrazením otázek jen k předmětům, které měl student zapsané, a vyučujícím, kteří jej učili. Ke každému průzkumu je možné nastavit, zda mají být odpovědi dostupné veřejně, respondentům, kteří odpovídali, či pouze samotnému vyhlašovateli.

Obr. 2: Zadávání otázek.

Uživatelé s vyššími právy mohou navíc využít pokročilé nástroje. Jedná se například o nastavení seznamu respondentů, jeho automatické doplňování na základě pevně stanovených kritérií nebo automatické obesílání respondentů urgenčními e-maily.

Průzkumy rovněž nabízejí aplikace pro práci s výsledky, nechybí grafy a exporty pro další vyhodnocování dat, poskytují statistiku vyplňování a otevírání průzkumu odpovídajícími v jednotlivých dnech. Pro kontrolu je k dispozici podrobná historie operací, která obsahuje i informace o komunikaci s respondenty (např. zaslání urgenčního e-mailu).

Obr. 3: Čtení odpovědí.

V rámci pilotního režimu aplikace byla již spuštěna řada průzkumů, agendu využívají jak rektorátní pracoviště pro celouniverzitní dotazníky, tak proděkani na fakultách a mnozí další. Na základě připomínek od uživatelů z praxe je aplikace dále upravována a jsou doplňovány nové funkce. S rozvojem Průzkumů se tedy počítá i v letošním roce.

Aplikaci naleznete přímo na titulní stránce IS MU (Osobní administrativa → Průzkumy).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 105 »