EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
24. 8.
2017

Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) uvedl do provozu vylepšenou verzi aplikace Pokladna, která nyní usnadňuje vybírání a evidování hotovosti v knihovnách Masarykovy univerzity. Knihovny tuto aplikaci mohou využívat především pro přímé evidování a účtování čtenářských registrací a pokut. Pokud však knihovna nabízí další zpoplatněné služby, je možné připravit k prodeji také jiné položky přímo na míru konkrétní knihovně.

Obr. 1: Ukázka z aplikace Pokladna.

Nový software ulehčuje práci knihovníkům při zaúčtování tržeb, ale také usnadňuje práci ekonomickému oddělení při účetní uzávěrce. Dalšími výhodami jsou snadná kontrola „prodaných“ položek a automatický tisk dokladu o platbě. Položky v Pokladně mohou mít buď předem určenou cenu (vhodné pro položky, u nichž je částka neměnná, například platba za čtenářskou registraci), nebo cenu může zadat knihovník ručně (ideální pro platbu pokut za prodlení s vrácením knihovní jednotky nebo za její ztrátu).

Obr. 2: Ukázka z aplikace Pokladna - rekapitulace a dokončení prodeje.

Aplikace také umožňuje vkládat informace o uživateli, který platí poplatek. Uživatele zavedené v IS MU je snadné dohledat také pomocí zadání univerzitního čísla osoby (UČO) nebo pomocí čísla karty dané osoby. V současnosti Pokladnu využívají Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU a Ústřední knihovna Právnické fakulty MU.

O využívání Pokladny OC MU jsme informovali v novince Prodej vstupenek do muzea pomocí Obchodního centra MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 8.
2017

Elektronické vzdělávací materiály pro veřejnost pomohou i v zahradě

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

K zajímavému propojení digitálního světa a přírody přispěla práce pracovníků uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pro podporu e-learningu na MU. Na jeho začátku bylo zadání na zpracování webové výukové publikace od kolektivu pod vedením pana doc. Jana Juřici z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty ve spolupráci s Centrem léčivých rostlin. Na konci pak doplněk, který obohatil již tradiční výstavu léčivých rostlin v Centru léčivých rostlin.

Atlas léčivých rostlin, zpracovaný formou webu, měl sloužit studentům Lékařské fakulty jakožto standardní studijní materiál. Potom ale přišel nápad přiřadit ke každé rostlině v atlasu QR kód, který by se vytiskl a přidal k popisu rostliny přímo na záhon v zahradě léčivých rostlin, a atlas začal sloužit také návštěvníkům zahrady vybaveným mobilními zařízeními. Technické zpracování bylo potřeba přizpůsobit upřesněnému zadání, webové stránky s popisy rostlin bylo nutné převést do formy pěkně se zobrazující na mobilních zařízeních. I s tím se však dovedli technici vypořádat.

Obr. 1: Popis rostliny s QR kódem v zahradě léčivých rostlin.

Tento netradiční výstup ukazuje, že možnosti pracovníků uživatelské podpory pro podporu e-learningu přesahují hranice učeben a záleží pouze na učiteli, kolik kreativity a energie vloží do svého poslání spočívajícího v přenosu vědění do praxe. Se zadáním na zpracování elektronické výukové pomůcky se na pracovníky může obrátit kterýkoliv učitel z MU.

Obr. 2: Ukázka z Atlasu léčivých rostlin.

Nutno také podotknout, že toto není první podobný počin týmu. Nevšední um již jednou předvedl, když v rámci expozice Fakulty informatiky pro výstavu Labyrint poznání v Technickém muzeu v Brně připravil interaktivní Kláru, která návštěvníkům představila IS MU prostřednictvím komiksu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 8.
2017

Elportál nabízí další zajímavou publikaci - tentokráte zaměřenou na matematiku

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál zveřejnil aktualizaci publikace Matematika I. a II. Jedná se již o čtvrté aktualizované vydání, které přináší především designové vylepšení.

Matematika I. a II.

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. představuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Je zaměřena na teorii, která je vhodně doplněna řešenými příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které slouží jako kontrola zvládnutí dané problematiky.

Interaktivní materiál je určen především studentům předmětů Matematika I. a II. vyučovaných na Lékařské fakultě MU. Je ale také vhodným studijním podkladem pro studenty dalších přírodovědných oborů.

Obr. 1: Ukázka z publikace Matematika I. a II.
Autorka publikace: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink