Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1. 11.
2022

Prohlídka pracovišť v responzivním designu

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému (IS MU) přináší uživatelům novinku, kterou je nový vzhled aplikace Prohlídka pracovišť. Aplikace je přepracována do responzivního designu, optimalizace zobrazení na různých zařízeních i v různých prohlížečích je tedy zaručena.

Nově byla přidána volba, která umožňuje zobrazit přepínačem zaměstnance vedené na podpracovištích zobrazeného pracoviště, kteří jsou od kmenových odlišeni barevně.

Obr. 1: Rozlišení zaměstanců na pracovišti

K zobrazení pracoviště nebo jeho jednotlivých zaměstnanců se lze dostat přes vyhledávání v této aplikaci, které bylo rozšířeno o možnost vyhledávání i podle ID (přičemž ID nadřazeného pracoviště zobrazí i jeho podpracoviště), nebo procházením struktury pracoviště z rozcestníku.

Obr. 2: Vyhledávání v aplikaci

Odkazy v šedé barvě nad názvem pracoviště jsou určeny k orientaci, jak je ve struktuře pracovišť vybrané pracoviště zanořeno, a pomocí kterých je možné snadno přejít na pracoviště nadřazené.

Obr. 3: Odkazy pro snadnou orientaci ve struktuře pracovišť

Odkaz na aplikaci vede také z Osobních stránek zaměstnanců, pohodlně se tedy lze dostat přes vlastní Osobní stránku na stránky kolegů, případně u dané osoby hned zjistit, kdo je jeho/jejím nadřízeným, případně vedoucím pracoviště nebo jeho zástupcem.

Cesta do aplikace zůstává stejná, a to přes odkaz Prohlídka pracovišť na dlaždici Lidé (případně je možné využít i vyhledávací pole s našeptávačem). Ponechán byl i odkaz na výuku garantovanou pracovištěm a publikační činnost pracoviště. Stejně tak je stále k dispozici i informace o tom, který zaměstnanec je dlouhodobě mimo výkon práce.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 11.
2022

Nové funkce agendy Rozpisy

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil úpravy aplikace Rozpisy, která slouží pro vypisování témat závěrečných prací. Tyto tzv. nepředmětové rozpisy zakládají a upravují oprávněné osoby, např. pracovníci studijní oddělení. Témata mohou zakládat pracovníci vybraných pracovišť, doktorandi, anebo členové zvolených skupin osob. Případně je mohou vkládat i sami studenti, pokud je tato možnost při založení rozpisu povolena. Při zakládání rozpisu se stanovuje také harmonogram činností, který určuje posloupnost požadovaných akcí, např. vkládání či editace tématu studentem/vedoucím, přihlašování k tématům apod.

Nově byly do aplikace přidány další role v harmonogramu činností pro potvrzení témat k obhajobě (ve smyslu podepsání zadání). Mění se i počet osob, které mohou potvrzovat. Do této chvíle mohly potvrzovat témata 3 osoby, nově může být zahrnuta další osoba, která bude součástí potvrzovacího procesu.

Po potvrzení studentem a vedoucím tématu může kromě správce rozpisu nově potvrzovat téma garant programu či oboru nebo pedagogický zástupce. V dalším kroku může potvrzovat vedoucí garančního pracoviště, vedoucí katedry nebo děkan. Konkrétní roli je možné vybírat z roletky v harmonogramu činností. V případě pedagogického zástupce se osoba potvrzující téma v rozpisu nadefinuje vložením uča. Výhodou tohoto nastavení je, že téma bude potvrzeno konkrétními osobami a zamezí se potvrzení tématu osobami, které nemají být součástí procesu a potvrzení vložily omylem. Nově také přibyla informativní hláška, která uživatele upozorní na chybějící povinné údaje, které musí téma obsahovat, aby bylo možné jej potvrdit. Po najetí kurzoru myši na dané hlášení se zobrazí, která povinná položka musí být doplněna.

Nové role také reflektuje filtr témat “k potvrzení”. O tom, že na osobu přišla řada s potvrzením, se může dozvědět pomocí automatického e-mailu, jehož odeslání je možné zapnout v harmonogramu činností. Po upozornění e-mailem, který obsahuje odkaz přímo do rozpisu, je uživatel naveden pouze na ta témata, která čekají na jeho potvrzení.

Obr. 1: Nastavení potvrzování v harmonogramu činností.

Obr. 2: Stav potvrzování ze strany pedagogického zástupce.

Aplikace je dostupná pověřeným osobám v autentizované části Informačního systému → Studium → Rozpisy témat.

O změnách v agendě Rozpisy jsme informovali také v novince Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 11.
2022

Ohlédnutí za 12. ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Na počátku září se konal již 12. ročník Open space konference o e-learningu, tentokrát ve svém obvyklém prezenčním formátu.

Po dvouletém pandemickém období se nyní výuka postupně vrací do svých původních, prezenčních kolejí, přesto však vyučující potřebují být připraveni na možnost rychlého přechodu do online podoby nebo se vyrovnávat se zvýšeným počtem absencí, způsobených třeba nařízenou karanténou studentů. Zároveň s tím období online výuky vedlo k rozvoji využívání online nástrojů a aktivit, jejichž užitečnost přetrvává i během prezenční výuky jako její podpora či rozšíření. Letošní ústřední téma konference bylo tedy „Učíme prezenčně?“ a zářijové, sluncem prozářené počasí, jako by tu otázku zodpovědělo samo.

První blok zahájil příspěvek věnovaný tomu, jak studentům usnadnit přístup k učivu faktograficky zaměřeného kurzu a zprostředkovat jim nástroje k orientaci v jeho neustále se rozšiřujícím obsahu. Na to navázal příspěvek, který se zabýval vzájemným hodnocení videí provedených cviků. Nedílnou součástí této výukové aktivity je i samotný proces přípravy a tvorby videa, shlédnutí prací kolegů a nutnost reflektovat jednotlivé aspekty úkolu ve svém hodnocení. Závěrečný příspěvek prvního bloku se pak týkal velmi aktuálního tématu popularizace odborných témat směrem k veřejnosti, kdy natočená videa slouží jednak jako důležitá pomůcka pro studenty, ale zároveň pomáhají šířit relativně úzce zaměřené znalosti.

Obr. 1: Představení aplikace KvIS.

V druhém bloku zase zazněl příspěvek, který se zabýval instruktážními videi pro studenty, z nichž se stal podklad pro přípravu na prezenční cvičení umožňující studentům názorně ukázat správné postupy a návyky. Další příspěvek druhého bloku se věnoval neustále aktuální otázce hybridní výuky, kdy se část studentů nemůže zúčastnit prezenčně a vyučující tak musí komunikovat se studenty v učebně i s těmi připojenými online, včetně moderování jejich vzájemné diskuze během seminářů.

Obr. 2: Konzultace na stánku uživatelské podpory.

Závěrečný blok představil, co je nového v Informačním systému. Nejprve byla v samostatném příspěvku představena nová aplikace KvIS, kterou si účastníci mohli prakticky vyzkoušet a při odpovídání soutěžit o drobné ceny. Aplikace je určená pro tvorbu krátkých, hravých kvízů, jejichž prostřednictvím může vyučující například ověřit znalosti z právě probírané látky. V prezentaci o novinkách bylo představeno nově zveřejněné vzájemné hodnocení skupin, mezi novinkami u interaktivních osnov byl zmíněn například nástroj „Validace“ na vyhledávání a opravu chyb a v neposlední řadě byly zmíněny práce na novém vyhodnocení odpovědníků. Celou konferenci pak uzavřelo losování výherců soutěžní křížovky.

Obr. 3: Neformální posezení na dvoře Fakulty informatiky.

Nedílnou a již tradiční součástí konference byl i letos bohatý doprovodný program. Kromě zmíněného kvízu mohli účastníci vyplnit soutěžní křížovku, navštívit některý ze stánků uživatelské podpory nebo si s dalšími účastníky během občerstvení na sluncem zalitém dvoře Fakulty informatiky vyměňovat svoje poznatky a tipy.

Jednotlivé prezentace, fotogalerii i informace z předchozích ročníků Open space konference naleznete na webových stránkách konference:
http://elportal.cz/osk2022/

Dosud nečteno0 komentářůpermalink