Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 9.
2022

Univerzitní repozitář a systém Repozitar.cz v nové podobě

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dále pokračuje s převáděním agend do respozivního designu, který je vhodný při práci na mobilních zařízeních. Nyní získala novou, modernější podobu také titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systému Repozitar.cz (http://repozitar.cz/), který poskytuje zapojeným institucím možnost budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl.

Na nové titulní stránce uživatelé naleznou jak novou podobu vyhledávání a zobrazování publikačních záznamů, tak lištu s odkazy na další funkce agendy.

Obr. 1: Nová titulní stránka agendy

Vyhledávat lze v plných textech publikací či dotaz upřesnit pomocí dalšího vyhledávacího pole. Vyhledávat lze také pomocí kategorií v pravém panelu, které lze rozbalit či sbalit dle potřeby. Pokud je vybrána některá z možností v kategoriích, je počet zaškrtnutých možností pro přehlednost zobrazen v zeleném kolečku.

Obr. 2: Vyhledávání pomocí kategorií

Přehlednější jsou také informace o publikaci, která je označena štítky o přístupnosti, lze vyhledat podobné záznamy, získat odkaz na publikaci, zobrazit si anotaci či citační záznam, aniž by bylo nutné publikační záznam otevírat.

Obr. 3: Informace o publikačním záznamu

S vybranými záznamy pak lze dále pracovat.

Obr. 4: Možnosti dalších operací s výběrem

V systému Repozitar.cz byl také zveřejněn nový algoritmus vyhledávání podobností, blíže v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Univerzitní repozitář je dostupný v autentizované části IS MU → dlaždice Publikace → Repozitář.

O změnách v agendě Publikace jsme vás informovali v novince Změna designu pokročilého vyhledávání publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2022

Inovace interaktivních osnov

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Interaktivní osnovy patří mezi stálice v nabídce aplikací Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), které umožňují vyučujícím přehledně strukturovat e-learningovou výuku. Jen v jarním semestru 2022 byla interaktivní osnova používána v celkem 2 275 předmětech napříč celou univerzitou. Nyní Vývojový tým IS MU připravil inovace, které se dotkly jak vzhledu interaktivních osnov, tak jejich funkcionality.

Učitelé si tradičně mohou vybrat úvodní obrázek pro svou interaktivní osnovu. Nově byla přidána možnost nastavit stejný úvodní obrázek také kapitolám. Díky tomuto nastavení získají kapitoly jednotný design.

Obr. 1: Úvodní obrázek v kapitolách

Známou funkcionalitou je také zobrazování ikonek, které ukazují, kolik je v kapitole obrázků, složek, odpovědníků a dalších prvků. Pokud učiteli nevyhovují, může je nově v nastavení vypnout. Místo zobrazování obsažených prvků (nebo souběžně s nimi) je možné zařadit do interaktivní osnovy i další novinku: možnost přidat ke každé kapitole anotaci, aby studenti na první pohled věděli, jaký obsah je čeká.

Obr. 2: Anotace v kapitole

Dalším vylepšením je přehled přečtenosti interaktivní osnovy. Tzv. “progress bar”, tedy identifikaci míry nastudování obsahu, již mají studenti k dispozici delší dobu. Nově bude umožněno vyučujícím nahlížet na informace o tom, kolik částí osnovy si daný student již prošel, na kolik odkazů si kliknul a podobně. Přečtenost se zobrazuje v tabulce a je vyjádřena procenty. Pokud se ale nějaká kapitola nemá zahrnout do studentova “progress baru”, učitel má možnost kapitolu označit jako nepovinnou. Typicky půjde o nepovinnou a doplňkovou literaturu nebo organizační pokyny. To, že je kapitola nepovinná, vidí student přímo v hlavním rozcestníku kapitol.

Obr. 3: Tabulka přečtenosti interaktivní osnovy

Další novinka se týká úpravy funkcionality interaktivních osnov, které vyučující využijí zejména ve fázi přípravy obsahu v interaktivní osnově. Kopírování interaktivních osnov ze semestru do semestru nebo z předmětu do předmětu je již známým nástrojem. Nově je možnost kopírování rozšířena i na samotné kapitoly.

Kopírovat kapitoly je možné v rámci jedné interaktivní osnovy i mezi různými osnovami v různých semestrech.

Obr. 4: Výběr kapitol, které se budou kopírovat

Pro ověření funkčnosti všech prvků interaktivní osnovy může na závěr vyučující použít i zcela novou funkci, kterou je Validace. Ta zkontroluje, zda jsou prvky v osnově studentům přístupné, či zda po kopírování osnovy nebo jejích kapitol někde nechybí původně vložený obsah. Validace červeně označí nalezené problémy a žlutě situace, které by mohly být potenciálně problematické.

Obr. 5: Validace interaktivní osnovy

Vybrané problémy je ve Validaci možné rovnou opravit - například dokopírovat chybějící obsah z minulého semestru, odkud byla interaktivní osnovy zkopírována, nebo upravit přístupová práva na aktuální studenty předmětu.

Přečtenost, Kopírování kapitol i Validace jsou nové operace dostupné v pravém menu u každé interaktivní osnovy.

Obr. 6: Odkazy na nové operace v menu interaktivní osnovy

O předešlých změnách v aplikaci Interaktivní osnovy jsme informovali v novinkách Redesign editoru interaktivních osnov, Úplné zobrazení interaktivní osnovy a Interaktivní osnovy v novém hávu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2022

Nová titulní stránka agendy Průzkumy

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v redesignu aplikace Průzkumy. Aplikace funguje od roku 2016 a od té doby ušla kus cesty. V loňském roce dostal nový kabát odpovědní formulář (více v novince Průzkumy oblékly nový kabát). Letos se dostala na řadu samotná titulní stránka aplikace.

Obr. 1: Nová titulní stránka Průzkumů

Nový responzivní design je zaměřený na přehlednost jednotlivých kategorií a intuitivní ovládání. Tuto vlastnost uživatelé ocení i při práci na mobilním zařízení.

Kategorie jsou rozděleny na průzkumy Moje, kde uživatelé naleznou své aktuálně připravované, probíhající, nedávno skončené nebo staré průzkumy. V kategorii K zodpovězení se nachází průzkumy, u kterých se uživatelé nacházejí v množině respondentů. Kategorie Předmětové ankety obsahuje jak otevřené, tak již uzavřené ankety. Pokud má uživatel možnost číst výsledky průzkumů, nalezne je v příslušné kategorii. Pro průzkumy, které nespadají do předešlých kategorií, je přítomna kategorie Ostatní.

Jednotlivé průzkumy jsou označeny barvami vyhlašující fakulty, resp. dle barvy zvolené pro odpovědní formulář. Rozkliknutelný panel obsahuje základní údaje o průzkumu a výpis možných operací. Je to také místo, kde systém upozorní na případné chyby v průzkumu. Kontrola je prováděna automaticky.

Agenda je dostupná v autentizované části IS MU → dlaždice Průzkumy.

Bližší podrobnosti naleznete v Nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [Komunikace] → Průzkumy.

O agendě Průzkumy jsme informovali v novince Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2022

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2021

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2021.

Rozvoj IS MU byl v roce 2021 z důvodu epidemie covid-19 zaměřen opět především na zajištění dalších studijních a administrativních procesů distanční formou a také na vývoj e-learningových nástrojů pro zajištění distanční výuky.

V oblasti studijní administrativy byla zpřístupněna aplikace E-výpisy, ve které si mohou studenti sami vystavit oficiální výpis známek ze studia nebo výpis sylabů absolvovaných předmětů. Dále bylo realizováno vydávání e-diplomu nebo distanční zápis do studia pro studenty prvních ročníků, vč. vzdáleného ověření totožnosti prostřednictvím portálu indentitaobcana.cz nebo videohovoru přímo v IS MU. Důvěryhodné ověření identity prostřednictvím identitaobcana.cz je využito i v dalších oblastech např. pro dvoufaktorové přihlašování do IS MU. Vzniklo také několik nových funkcí souvisejících s protiepidemickými opatřeními. Dále probíhal rozvoj agendy Praxe nebo inovace agendy Plánovač studia. V oblasti e-learningu byla inovována řada e-learningových aplikací, zejména Odpovědníků, které umožnily zrealizovat Test studijních předpokladů kompletně v distanční formě. Nové funkce Odpovědníků zahrnují podporu pro adaptivní testování, monitorování aktivit odpovídajícího, více možností nastavení odpovědníku a novou aplikaci Stav odpovídání.

V agendě Úřadovna došlo k pilotní digitalizaci uzavřených i nových studijních spisů studentů, které jsou převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze a opatřeny časovým razítkem. Úřadovna pomohla elektronizovat i další oblasti, např. procesy zapůjčení IT techniky potřebným studentům.

Byla představena zcela nová aplikace Tudle pro snadné domlouvání pracovních schůzek či pro hlasování o libovolném obsahu. Probíhal intenzivní rozvoj personální agendy Hodnocení neakademických zaměstnanců a došlo k jejímu rozšíření na další pracoviště. Do nového responzivního designu byly převedeny agendy Průzkumy nebo aplikace EVAK pro hodnocení akademiků. Zveřejněna byla také nová podoba pokročilého vyhledávání publikací, která usnadňuje vyhledávání i na mobilním zařízení.

V IS MU a systémech na odhalování plagiátů Theses.cz a Odevzdej.cz došlo k nasazení nového algoritmu vyhledávání podobností, který lépe odhaluje parafrázované texty, nabízí nové funkce a možnosti zobrazení.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2021*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2021 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink