Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 143 »
3. 9.
2021

Ověřování totožnosti – rychle, bezpečně, online

Interesting | 6 | 6
Novinky

V návaznosti na možnost distančního zápisu do studia připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) další přelomovou funkcionalitu. Nově nastupující studenti mohou ověřit svoji totožnost z pohodlí domova, a to dokonce několika způsoby. Výrazně jim to usnadňuje zahájení působení na škole.

Jelikož přijímací řízení i zápisy ke studiu do řady programů probíhají online, bez osobní návštěvy fakulty, zareagoval tým IS MU na tuto skutečnost přidáním dalších způsobů, jak nový student může prokázat svoji totožnost. Doposud bylo možné provést tzv. ztotožnění osobně na studijním oddělení nebo cestou objednání nového hesla, které bylo zasláno doporučeným dopisem.

Prvním novým způsobem, jak se vzdáleně ověřit, je ztotožnění pomocí videohovoru. V IS MU pro tento účel vznikla zbrusu nová aplikace, kdy student sám nahraje dle zobrazených pokynů videozáznam. Potřebuje k tomu stolní počítač, notebook nebo mobilní zařízení s kamerou a mikrofonem.

Aplikace studenta celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení ke kontrole. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

Obr. 1: Nahrávání videozáznamu.

Další možností je ztotožnění přes portál eidentita.cz. Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola může využívat služeb Národní identifikační agentury, která tento portál provozuje, a zatím je jedinou vysokou školou v ČR, která tuto možnost využívá. Eidentita.cz umožní ověření totožnosti uživatele elektronicky pomocí různých prostředků a různých poskytovatelů identit. Studentům doporučujeme zvolit ověření přes mobilní klíč eGovernmentu, který si mohou sami vytvořit, pokud mají aktivovanou tzv. bankovní identitu. Celý proces lze absolvovat během pár minut, prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici internet, stačí mít chytrý telefon. Další výhodou ověření identifikačních údajů přes portál eidentita.cz je, že umožňuje brzké a spolehlivé odhalení chyb, které mohly vzniknout z nepozornosti při vyplňování přihlášky ke studiu a bylo by obtížné je odhalit při osobním ověřování údajů v případě prezenčního zápisu.

Obr. 2: Výběr prostředku pro ověření identity.

Tuto cestu také mohou pro obnovu hesla zvolit i stávající uživatelé IS MU, kteří již znají svoje učo.

Aby byl pro studenty proces co nejsnazší, byly pro oba nové způsoby vytvořeny rovněž podrobné videonávody.

Ke dni 1. 9. 2021 již bylo provedeno 1418 ztotožnění přes eidentitu a 3469 ztotožnění přes videohovor.

Jak funguje online zápis se můžete dozvědět v předchozí novince Distanční zápis studentů.

Not read yet0 commentspermalink
31. 8.
2021

Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů

No prevalent rating | 0 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) neustále pracuje na vylepšování vzhledu a zlepšování uživatelské přívětivosti systému. Vylepšení se dočkala také aplikace pro převod témat z rozpisů do archivů závěrečných prací studentů.

Aplikace prošla především designovou proměnou. Nový vzhled aplikace čeká pověřené osoby při převodu témat pro jednotlivé studenty v agendě Studijní, ale i při hromadném převodu z agendy Rozpisy. Prostor pro zadávání jména nebo uča studenta je k dispozici hlavně při převodu prací pro jednotlivé studenty, ale nechybí ani odkaz, který umožní přejít do hromadného výběru studentů.

Převodní aplikace je oproti její předchozí podobě obohacena především o barevné rozlišení nejen bezproblémových a problematických témat, ale i jednotlivých údajů v závislosti na typu jejich změny. Uživatel je upozorněn na témata, u kterých nemůže dojít k převodu, kromě vysvětlujících údajů i červeným zbarvením tabulky. Naopak zelenou barvou jsou označena témata, která mohou být bez problémů převedena.

Barevné odlišení se dotklo i jednotlivých dat, podle toho, k jaké změně při převodu dojde. Zelenou barvou jsou označena data, která se do archivu nově přidají, data, která budou z archivu odebrána, jsou naopak označena červeně. Modrá barva označuje data, která budou v archivu aktualizována.

Obr. 1: Barevné rozlišení upravených dat.

Přehlednosti aplikace napomáhá i zobrazování pouze těch údajů, které budou v rámci tématu aktualizovány. Údaje jako název tématu, předmět SZZ a konkrétní pokus ale uživatel uvidí stále.

Jednotlivé práce, které jsou připraveny k převodu, jsou automaticky zaškrtnuty, uživatel si však může pohodlně pomocí zaklikávatka odznačit, které téma nemá být převedeno nebo aktualizováno.

Nad samotným seznamem témat závěrečných prací najdeme i lištu zobrazující počet vybraných studií, v případě potřeby může uživatel přidávat nebo odebírat jednotlivá studia kliknutím na ikony + nebo -, možné je i úplné zrušení výběru.

Obr. 2: Lišta pro výběr studií.

Aplikace je dostupná přes Informační systém → Studijní evidence .. Závěrečná práce a Závěrečná zkouška → Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací

nebo

Informační systém → Studium → Rozpisy témat .. Operace s vybranými tématy → Převést závěrečné práce do archivu SZZ.

Not read yet0 commentspermalink
31. 8.
2021

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2020

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2020.

Rozvoj IS MU byl v roce 2020 ovlivněn epidemií covid-19 a zaměřil se tak především na elektronizaci řady univerzitních procesů a podporu distanční výuky. V oblasti elektronizace studijních agend došlo k výraznému pokroku, byly realizovány distanční zápisy studentů prvních ročníků či možnost hromadného převzetí závěrečných prací. Důležitým bodem v této oblasti byla elektronizace státních závěrečných zkoušek, které je nově možné uskutečnit zcela bez papírů, a to pro všechny typy studia včetně rigorózního řízení. Veškeré úkony jsou přeneseny do elektronické formy a zpracovány přímo v IS MU.

V oblasti výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace podporující distanční výuku. Agenda Odpovědníky byla převedena do responzivního designu a modernizována, aby vyhověla potřebám vyučujících na bezpečné a pohodlné zajištění online zkoušek. V souvislosti s nárůstem výuky distanční formou vznikl web Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele obsahující nejen výuková videa pro práci v IS MU, ale i postupy a tipy usnadňující výuku na dálku, včetně sdílení dobré praxe a zkušeností samotnými pedagogy. Pro nově nastupující studenty a učitele vznikla řada videoškolení a videonávodů pro první seznámení se s IS MU.

Pokračoval vývoj agendy Praxe pro jednotné prostředí správy a průběhu praxí. Do agendy přibyly klíčové funkce a došlo k pilotnímu provozu na Pedagogické fakultě MU. Pokračovalo také postupné převádění agend do responzivního designu, V roce 2020 se inovace týkala agendy Lidé, Vývěska či aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek. Inovací prošla také agenda E-volby.

Řadu změn zaznamenala také Úřadovna a spisová služba. V agendě Úřadovna došlo k implementaci autorizované konverze dokumentů, tedy převedení originálu v elektronické podobě do originálu v podobě listinné. Proces autorizované konverze byl úspěšně nasazen na Fakultě informatiky MU pro uzavírání dohod o provedení práce a je možné ho využít pro různé typy dokumentů dle potřeb univerzity.

Kromě prací na vývoji a inovaci agend IS MU pomohl Vývojový tým IS MU také zajistit hladký přesun Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu, kdy kromě převodu dat bylo nutné nastavit nové administrativní postupy a zaškolit zaměstnance do funkcionalit a vzdělávacích procesů administrovaných v IS MU.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2020*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2020 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink
26. 7.
2021

IS MU pomáhá s oceňováním nejlepších pedagogů na MU

Not rated yet.
Novinky

Stejně jako v předchozích letech, i letos mohou studenti nominovat své oblíbené vyučující. Udělována jsou dvě ocenění: Cena rektora MU pro vynikající pedagogy a Cena Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce. Sběr nominací probíhá ve speciálních aplikacích v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU).

V rámci obou cen jsou vyučující a studenti nominováni ve třech kategoriích, a to v oblasti přírodních věd a lékařství, oblasti společenských a humanitních věd a oblasti ekonomie a informatiky.

Obr. 1: Aplikace pro nominaci pedagogů.

Studenti mohou hlasovat dvakrát ročně. V tuto chvíli probíhá sběr nominací v termínu od 31. 5. do 13. 9. 2021. Další termín je v lednu.

V nominační aplikaci je implementována sada kontrol, které zajišťují, že nominovaný splňuje veškerá pravidla soutěže (pracovněprávní, vazba k nominujícímu studentovi apod.). Navíc studenti mohou zvolit, zda si přejí být zařazeni do slosování o ceny.

Vyhodnocení výsledků probíhá rovněž v rámci IS MU. Organizátoři soutěže mají k dispozici aplikaci pro vyhodnocení nominací, kde jsou dostupné další informace k nejúspěšnějším pedagogům pro každou kategorii, vč. přehledu pedagogické činnosti daného nominanta v PDF. Aplikace přepočítá získané nominace na odučené počty studentů, aby byla zajištěna možnost srovnání mezi obory s širokou působností a malými, úzce specializovanými, obory. Dostupný je rovněž kompletní export všech nominací a statistika nominací po jednotlivých dnech sběru. Předání cen se uskuteční 16. září 2021 během slavnostního zahájení akademického roku 2021/2022.

Obr. 2: Aplikace pro vyhodnocení nominací.

V případě Ceny Studentské komory Akademického senátu MU (SK AS MU) dochází ke sbírání nominací ve stejném termínu a taktéž pomocí speciální aplikace v IS MU. Pro nominaci na Cenu SK AS MU jsou však nastaveny jiné podmínky. K předání ceny dojde tradičně 17. listopadu nebo při jiné významné univerzitní akci.

Obr. 3: Aplikace pro nominaci studentů.

Odkazy na aplikace pro sběr nominací naleznou studenti v agendě Student (záložka Konec studia), na probíhající hlasování jsou upozorněni také v agendě Život.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 143 »