Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1. 8.
2010

Výhody Obchodního centra MU v externích konferenčních systémech

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Obchodní centrum MU funguje na Masarykově univerzitě jako internetový obchod pro on-line prodej různých produktů souvisejících se vzděláváním a dalšími službami již od roku 2007. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní přichází v Obchodním centrum MU s novinkou ve formě standardního postupu pro napojení externích nákupních systémů. V současné době je tato funkcionalita nejvíce využívána při organizování konferencí.

Již nějakou dobu mohli organizátoři konferencí využít k platbě konferenčních poplatků Obchodní centrum MU. Pokud však registrace na konferenci probíhala na jejich vlastních webových stránkách, museli se sami vypořádat s párováním registrací účastníků a jejich plateb. V případě, kdy Obchodní centrum MU sloužilo k registraci a platbě zároveň, nebylo možné naplno uspokojit individuální potřeby organizátorů, co se týče sběru informací o účastnících nebo vizuální prezentace dané konference. Tyto obtíže je nyní možné řešit napojením externího konferenčního systému na Obchodní centrum MU.

Jak celý proces funguje? Účastník konference vstupuje pouze do jednoho systému, někdy i jediného formuláře, jehož prostřednictvím vyřídí jak svou registraci na konferenci, tak platbu případných poplatků. Následuje zcela automatický a rychlý postup: konferenční systém odešle údaje nutné pro fakturaci do Obchodního centra MU, to zaeviduje objednávku a vrátí buď unikátní variabilní symbol anebo jedinečnou URL adresu sloužící k platbě kartou. Účastník provede platbu, Obchodní centrum MU ji spojí s objednávkou a informuje konferenční systém o zaplacení.

Propojování konferenčního systému a Obchodního centra MU leží zejména na správcích externího systému. Toto úsilí je však vyváženo tím, že přihlašovací systém funguje a vypadá zcela dle jejich představ, zatímco správu plateb za ně odvede Obchodní centrum MU a to včetně automatického generování faktur (lze je vytvářet jak v češtině, tak v angličtině). Kromě organizátorů z takového propojení plynou výhody i pro účastníky konference a pracovníky ekonomických oddělení. Účastníci ocení, že veškeré administrativní úkony spojené s konferencí vyřídí na jednom místě a v krátkém čase, jelikož platební údaje jsou jim díky Obchodnímu centru MU dodány téměř okamžitě. Ekonomické oddělení zase přivítá zjednodušení účtování.

V tuto chvíli existuje již několik fungujících napojení externích konferenčních systémů na Obchodní centrum MU a očekává se, že jejich počet bude stoupat.

1. srpna 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Software na odhalování plagiátů vyvinutý na MU zvítězil (1. 8. 2010 05:00) | Anketa k e-learningu mezi studenty Fakulty informatiky MU » (21. 8. 2010 00:00)

No comments have been posted yet.