Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 101 »
7. 4.
2022

Zabezpečení přístupu díky Jinému primárnímu heslu

No prevalent rating | 0 | 10
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se soustavně věnuje zvyšování bezpečnosti systému. Nově si mohou uživatelé, kteří preferují vyšší zabezpečení svého přístupu, nastavit tzv. Jiné primární heslo.

Uživatelé IS MU využívají standardně dvě hesla. Primární, kterým se přihlašují přímo od IS MU a které si přebírá i systém jednotného přihlášení na MU, a sekundární, které slouží např. k přihlášení k počítačům ve studovnách, ke stahování pošty do vlastního poštovního klienta nebo k připojení prostřednictvím sítě Eduroam.

V aplikaci pro nastavování hesel lze nově zamezit předávání primárního hesla jiným systémům. Tato volitelná možnost nabízí uživatelům cestu, jak mít svá hesla pod větší kontrolou. „Primární heslo do IS MU“ se potom použije výhradně pro přihlášení do IS MU.

„Jiné primární heslo“ se využije v rámci tzv. jednotného přihlášení na MU, například pro přihlášení k e-prezenčce, SUPO systému pro platbu kolejí či předobjednání obědu v menze.

Obr. 1: Nastavení „Jiného primárního hesla“

Jiné primární heslo je možné nastavit v autentizované části IS MU → Systém → Změna hesla → Jiné primární heslo pro další systémy.

O možnosti vyššího zabezpečení systému jsme informovali v novince Zabezpečení účtu pomocí dvoufaktorového ověření.

Not read yet0 commentspermalink
7. 4.
2022

E-výpisy doplněny o potvrzení o přiznaných stipendiích

Interesting | 1 | 1
Novinky

Studentský život nebývá z hlediska financí jednoduchý a někdy se hodí získat potvrzení příjmu, kterého student při studiu dosáhl. Zatímco v práci je jím výplatní lístek, na univerzitě je to potvrzení o přiznaném stipendiu. Tato potvrzení až doposud tiskli a podepisovali studijní referenti a referentky.

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplnil v letošním roce agendu E-výpisy o možnost vystavení potvrzení o přiznání stipendia, studenti si tak nyní mohou vygenerovat potvrzení sami, a to stejnou cestou, kterou si generují potvrzení o studiu, výpis známek nebo sylaby absolvovaných předmětů. Vygenerované potvrzení se poté elektronicky zapečetí a student jej může předat elektronickou cestou příslušnému úřadu nebo organizaci.

Obr. 1: Aplikace pro vystavení potvrzení o přiznání stipendia

Potvrzení si mohou studenti stáhnout v autentizované části IS MU → Student → Během studia → dlaždice E-výpisy → záložka Stipendia.

O aplikaci E-výpisy jsme již dříve informovali v novinkách Konec listinným výpisům známek ze studia a sylabů absolvovaných předmětů.

Not read yet0 commentspermalink
1. 2.
2022

Změna designu pokročilého vyhledávání publikací

Informative | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil novou podobu pokročilého vyhledávání publikací. Tento responzivní design umožňuje pohodlné pokročilé vyhledávání i na mobilním zařízení. Oproti starší verzi je značně přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Jednotlivá kritéria rozdělena do kategorií jsou nově odlišena barevně. Výběr konkrétního kritéria se stále zvýrazňuje fajfkou, ale vytváří se i postranní panel na pravé straně či na konci formuláře při použití mobilního zařízení. V tomto panelu je možné jednotlivá kritéria smazat nebo změnit jejich podmiňování (Splňují všechny podmínky současně/Splňují některou podmínku).

Obr. 1: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se objeví v horní části formou lišty. Výběry publikací je možné ukládat pro další práci. Také je možné výběry vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. Kombinací výběrů a použitím různých podmínek lze vytvořit i velmi pokročilé výběry.

Obr. 2: Horní lišta s výběrem publikací a seznam operací

Not read yet0 commentspermalink
1. 2.
2022

Nová podoba výběru fakult a období

Informative | 1 | 1
Novinky

V rámci vývoje Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dochází k řadě designových změn, o kterých pravidelně informujeme. Někdy se jedná o přepracování celé aplikace, jindy o menší úpravy, které také zpříjemňují používání systému.

Mezi tyto drobnější inovace můžeme zařadit i nový vzhled přepínacích stránek, kde si uživatel vybírá, s jakou fakultou nebo obdobím si přeje pracovat. IS si tento výběr následně zapamatuje a stejnou fakultu či semestr nabídne i příště. Tyto stránky se tedy zobrazují typicky novým uživatelům v situaci, kdy systém pro danou osobu tuto volbu zatím uloženou nemá. Na výběr mohou ale také narazit uživatelé, kteří mají v preferencích uložené některé z nefakultních pracovišť, a poté přejdou do aplikace, kterou lze spustit pouze pro fakulty. Taková situace nastane například při přechodu z Přehledu objednávek v Obchodním centru, kde je vybrán Rektorát, do Záznamníku učitele, kde je nutné zvolit některou z fakult.

Obr. 1: Výběr fakulty

Obr. 2: Výběr období

Studenti také mohou zaznamenat novou podobu stránky, kde se vybírá studium, se kterým chtějí dále v aplikaci pracovat.

Obr. 3: Výběr studia

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 101 »