EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 117 »
24. 12.
2017

Vánoce na motivy ISu

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Rok 2017 byl pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) v mnohém významný. Kromě průběžného vývoje aplikací, úspěšné Open space konferenci a realizace několika užitečných vychytávek, oslavil IS MU také své 18. narozeniny a při té příležitosti zveřejnil novou podobu systému.

V novější verzi systému si může uživatel zvolit jeden z nabízených designů, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje. Připravili jsme pro uživatele zajímavou statistiku, jež odráží oblíbenost jednotlivých grafických motivů mezi uživateli (a to ke dni 18. 12. 2017). Rekordní počty nastavení Vánočního motivu jsou způsobeny defaultním nastavením tohoto designu při přechodu na novější verzi IS MU. Řada motivů již dostála nemálo trefným přezdívkám, a to například "škeble", "šroubky" či "psychedelický motiv". A jak říkáte Vašemu oblíbenému motivu Vy?

Všem uživatelům IS MU přejeme krásné prožití vánočního času a děkujeme jim za jejich trpělivost i feedback při nasazování nové podoby systému. Doufáme, že Vás bude objevování nového systému bavit tak, jako nás baví pro Vás hezčí a lepší IS připravovat.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Interaktivní osnovy v moderním hávu

Zajímavé | 5 | 5
Novinky – e-learning

Spolu se zveřejněním nového designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se nového vzhledu dočkaly i interaktivní osnovy. Všichni uživatelé, kteří mají nyní přepnuto na nový responzivní design ISu, již vidí interaktivní osnovy v novém kabátku. Změnami prošel zatím pouze režim zobrazení, režim editace osnov má Vývojový tým IS MU v plánu inovovat v blízké budoucnosti.

Interaktivní osnova je rozcestník kurzu, pomocí kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. A co se tedy změnilo? V nové osnově se lze pohybovat jako v knize: lze ji díky pravému panelu procházet po kapitolách nebo systematicky stranu po straně pomocí šipek. Na rozdíl od knihy ale může učitel v osnově studenty řídit, kapitoly jim zpřístupňovat postupně a doporučovat, co studovat nyní a co později.

Z titulní strany interaktivní osnovy má studující příležitost vidět, jaké aktivity ho v kapitole čekají. Orientaci studentům též ulehčuje ukazatel, který znázorňuje, kolik procent z osnovy již odstudovali a také informace o splnění či nesplnění odpovědníku, je-li je z interaktivní osnovy odkazován.

Obr. 1: Ukázka interaktivní osnovy předmětu.

Interaktivní osnovu předmětu může vyučující vytvořit v Záznamníku učitele (Učitel -> Interaktivní osnovy -> založit novou interaktivní osnovu).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Hodnocení X a další změny dle nového Studijního a zkušebního řádu

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Studijní a zkušební řád MU platný od 1. 9. 2017 přinesl do fungování studia na Masarykově univerzitě řadu novinek. Na tyto změny musí vždy reagovat i Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), aby zajistil správnou funkčnost všech nových opatření.

Vybíráme několik z nich.

V IS MU nyní můžete nalézt u předmětů zakončených zkouškou novou známku X. Hodnocení X učitel použije ve chvíli, kdy student nenaplní požadavky (průběžné kontroly či úkoly) v průběhu semestrální výuky. Student pak ztratí všechny pokusy na úspěšné ukončení předmětu a nemůže se přihlásit na žádný zkušební termín. Finální hodnocení je pouze X a odpovídá klasifikaci „nevyhovující“.

Obr. 1: Nové hodnocení "X".

Dochází také ke změně ve výpočtu studijního průměru. Nové hodnocení X a neúspěšné hodnocení předmětů, u nichž je povoleno je neopakovat v daném studiu, se nově do průměrné klasifikace nezapočítává. Změna se dotkne všech předmětů zapsaných od semestru podzim 2017.

Upraveno bylo také zapisování předmětů a podmínky pro postup do dalšího semestru u souběžných studií. Pro zápis do dalšího semestru, poprvé tedy do jarního semestru 2018, musí studenti získat minimálně 20 kreditů v každém svém aktivním studiu zvlášť. Na druhou stranu byla upravena pravidla pro zapisování předmětů, kdy stačí, aby student splnil podmínky pro zápis (tzv. prerekvizity) pouze v jednom studiu a automaticky tím získává právo zapsat předmět i do dalších svých studií.

Nová verze Studijního a zkušebního řádu MU včetně výkladu je dostupná v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) upravil na základě podnětů od vyučujících i Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás nastavování odpovědníků. V rámci jednoho Popisu odpovědníku lze nyní nastavit různé kombinace časů a práv. Vyučující tak již nemusí nastavovat pro každý termín speciální odpovědník, ale je možné vše nastavit najednou.

Příklad: vyučující učí tři seminární skupiny, každá se učí v jiný den a chce nastavit jeden odpovědník pro všechny skupiny tak, aby vždy mohli odpovídat jen studenti z konkrétní seminární skupiny v den, kdy mají výuku. Pro každou seminární skupinu přes tlačítko 'Přidat skupinu práv a časů' vloží sekci, v rámci které nastaví právo pro konkrétní seminární skupinu a nastaví čas, kdy si student smí odpovědník spustit. Nemusí tak nastavovat tři různé odpovědníky, ale stačí jediný.

Obr. 1: Nastavení skupin práv a časů v odpovědníku.

Lze přidávat i speciální skupinu práv a časů. Tato možnost je výhodou například při nastavování odpovědníků pro studenty se specifickými nároky. Rozdíl spočívá v možnosti nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku.

Příkladem může být student se zrakovým postižením, který má od lékaře potvrzený nárok na navýšení času skládání testu o 200 %. Vyučující nebo zaměstnanec Teiresiásu MU přes tlačítko 'Přidat speciální skupinu práv a časů' vloží sekci, kde má možnost nastavit procentuální navýšení základního času nastaveného pro ostatní studenty. Opět tak odpadá nutnost vytvářet speciální odpovědník.

Obr. 2: Nastavení speciálního časového nároku v odpovědníku.

Více informací ohledně nastavení odpovědníku lze najít v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 117 »