Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 »
14. 4.
2015

Přihlašování službou EduID v repozitáři vědeckých prací

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Repozitář vědeckých prací Repozitar.cz slouží jako meziuniverzitní úložiště zaměstnaneckých děl pro 26 zapojených vysokých škol. Školy jej mohou využívat buď jako primární úložiště pro evidenci publikací s možností zpřístupňování plných textů a k vykazování vědeckých výsledků (RIV). Nebo jej také propojit se svým lokálním repozitářem a zajistit tím větší viditelnost svých výsledků, jejich citovanost a díky systému na odhalování plagiátů podpořit i autorskoprávní ochranu autorů.

Nově mohou školy svým uživatelům umožnit se přihlásit do systému pomocí služby EduID, čímž odpadá starost o administraci přístupů. Přihlášení službou EduID je k dispozici na titulní straně systému (https://repozitar.cz), kde po kliknutí na logo federace EduID a výběru školy zvolí uživatel své přihlašovací jméno a heslo.

Obr. 1: Přihlášení přes EduID.

Více informací o systému Repozitar.cz naleznete v Nápovědě
Repozitar.cz,
Často kladené dotazy.

Not read yet0 commentspermalink
11. 12.
2014

Celkové procento a jiné změny v systémech na odhalování plagiátů

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) má integrovaný vlastní speciální algoritmus vyhledávání podobností v textech za účelem odhalování plagiátů. Tato služba umožňuje uživatelům vyhledávat podobnosti k dokumentům uloženým v úložištích IS MU s rozsáhlou databází porovnávaných dokumentů. V ní jsou zahrnuty i dokumenty z více než 40 institucí využívajících meziuniverzitní systémy Theses.cz, Odevzdej.cz či Repozitar.cz. Všechny vložené dokumenty jsou navíc zpracovávány speciálním algoritmem vyhledávání podobností vůči Internetu.

Nejen v IS MU, ale také ve výše uvedených meziuniverzitních systémech pro odhalování plagiátů, připravil Vývojový tým IS MU řadu změn pro usnadnění vyhodnocování nalezených podobností dokumentů:

  • u výpisu nalezených podobností se nově zobrazuje údaj "Celková podobnost", jenž uvádí celkovou podobnost se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • pro celkovou podobnost lze nově najednou zobrazit i červeně zvýrazněné podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • nově lze zaškrtnutím vybrat libovolnou menší množinu nalezených podobných dokumentů, k nimž se spočítá souhrnné procento podobností nebo si lze k těmto vybraným dokumentům zobrazit červeně zvýrazněné podobnosti;
  • s výše uvedenými změnami (počítáním celkového procenta a možností zobrazení podobností pro vícero souborů) souvisí i změna v PDF protokolu, v němž se na titulní stránce zobrazuje celkové procento podobností a informace ke zkoumanému dokumentu, pokračuje seznam podobných dokumentů (všech nebo jen těch, které si uživatel vybral zaškrtnutím) a následuje text s červeně zvýrazněnými podobnými pasážemi.

Obr. 1: Zobrazení výpisu nalezených podobností.

Více informací naleznete v Nápovědě.

Celkově databáze porovnávaných dokumentů aktuálně obsahuje více než 16 mil. dokumentů (z toho přes 400 000 závěrečných prací).

O možnostech vyhledávání podobností a systémech na odhalování plagiátů jsme již dříve informovali v novinkách Nový design zobrazení výsledků podobností, Tisíce studentů kontrolují práce v systému na odhalení plagiátů nebo Úspěch v prestižní soutěži na odhalování plagiátů.

Not read yet0 commentspermalink
8. 10.
2013

Nový design zobrazení výsledků podobností

Informative | 1 | 1
Novinky – plagiáty

Součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) je služba pro hledání podobných dokumentů (potenciálních plagiátů). Díky tomu lze nalézt ke každému souboru v úložišti IS MU podobné dokumenty z databáze porovnávaných dokumentů. Ta obsahuje závěrečné práce z více než 40 škol zapojených v systému Theses.cz, seminární a jiné práce z 35 institucí zapojených v systému Odevzdej.cz a vědecké práce v meziuniverzitním systému Repozitar.cz. Aby byly výsledky vyhledávání podobností pro uživatele lépe srozumitelné, Vývojový tým IS MU zjednodušil a graficky upravil výpis výsledků podobností ve všech těchto systémech.

U každého výpisu podobností jsou evidovány dva směry vyhledávání. Procento podobnosti v prvním směru znamená, že zkoumaná práce obsahuje texty, které jsou podobné s texty jiných dokumentů. Opačný směr značí, jak moc je každý dohledaný dokument podobný se zkoumanou prací, nad kterou uživatel spouští proces hledání podobností.

Obr. 1: Zobrazení podobností u vybraného dokumentu.

Nově se opačný směr zobrazuje až po rozkliknutí a procento podobností je ukryté v poznámce v textu, aby ho uživatelé nezaměňovali s procentem podobnosti v základním směru. Aby nedocházelo k duplicitnímu zobrazení vyhledávání podobností v obou směrech, nyní se v opačném směru nacházejí pouze dokumenty s podobností vůči zkoumanému dokumentu menší než 5 %.

Více o vyhledávání podobností naleznete v Nápovědě.

8. října 2013

Not read yet0 commentspermalink
15. 7.
2013

Ověření pravosti diplomu elektronicky na Pravydiplom.cz

Informative | 1 | 1
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představuje další nástroj, kterým pomáhá bojovat proti podvodníkům. Služba na ověření čísla diplomu, která je v rámci Masarykovy univerzity používána od roku 2011, je nyní nabízena k využití i ostatním vysokým školám v ČR na adrese Pravydiplom.cz. Cílem je zjednodušit ověřování pravosti diplomů a zamezit pokusům o jejich padělání, kterých MU každoročně eviduje nemalé množství.

Pravydiplom.cz tak navazuje na podobně zaměřené meziuniverzitní projekty, jakými jsou projekty na odhalování plagiátů mezi závěrečnými a školními pracemi nebo akademickými díly (Theses.cz, Odevzdej.cz, Repozitar.cz) s více než čtyřiceti zapojenými vysokými školami, vyššími odbornými školami, středními školami a dalšími institucemi, včetně zahraničí.

Více o službě Pravydiplom.cz naleznete v tiskové zprávě.

Obr. 1: Údaje k vyhledanému diplomu.

O původní službě jsme informovali v novince Ověření absolventa dle čísla diplomu.

15. července 2013

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 »