Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 »
6. 9.
2019

Zbrusu nová verze meziuniverzitního systému na odhalování plagiátů

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Moderní inovační design, pohodlné ovládání přes mobilní zařízení nebo nabídka zdokonalených služeb.
To jsou ve zkratce hlavní rysy, které nejlépe vystihují novou verzi systému Theses.cz pro odhalování plagiátů napříč závěrečnými pracemi, který vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

Vývojový tým nenechal své příznivce a uživatele z vysokých škol dlouho čekat a v souladu se současnými trendy přináší možnost pohodlnější práce na mobilních zařízeních včetně mnoha dalších vylepšení. Studentům, správcům systému a dalším uživatelům tedy nic nebrání v kontrole nebo nahrání závěrečné práce třeba během čekání na tramvaj nebo cestou do práce. Novým designem se pyšní systém v autentizované i neautentizované verzi.

Hned na úvodní stránce najdou uživatelé vše potřebné – možnost přihlásit se do systému, vylepšené vyhledávání i přehledný souhrn informací o systému včetně jeho rozšíření napříč školami.

Obr. 1: Titulní stránka systému Theses.cz v neautentizované podobě v zobrazení pro stolní počítače a mobilní zařízení

Po přihlášení se do systému dostane uživatel zpřehledněnou nabídku hlavních aplikací, se kterými může pracovat. V základním nastavení je zobrazeno jen několik vybraných aplikačních sekcí ze všech dostupných. Celkový výčet aplikací, včetně Úschovny či Dokumentového serveru, je k dispozici po kliknutí na Více aplikací v pravém dolním rohu.

Obr. 2: Ukázka základního zobrazení agend v Theses

Významnou součástí balíku inovací je také modernizace vyhledávání, které je nyní dostupné v propracovanější verzi. Uživatel si může pohodlně navolit filtry, kterým bude vyhledávání podléhat, a dosáhnout tak přesnějšího výsledku.

Obr. 3: Ukázka možností vyhledávání v Theses

Vývoj pokročil také v oblasti operací dostupných ve Správci souborů. Nahrávat nové, editovat existující či dohledat k vybranému souboru podobné práce nebylo nikdy snazší.

Obr. 4: Ukázka možností práce se souborem na mobilním zařízení

Bez povšimnutí nezůstaly ani ostatní agendy. Proto neváhejte a sami vyhledávání v novém designu na neautentizované stránce Theses vyzkoušejte.

Not read yet0 commentspermalink
14. 4.
2015

Přihlašování službou EduID v repozitáři vědeckých prací

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Repozitář vědeckých prací Repozitar.cz slouží jako meziuniverzitní úložiště zaměstnaneckých děl pro 26 zapojených vysokých škol. Školy jej mohou využívat buď jako primární úložiště pro evidenci publikací s možností zpřístupňování plných textů a k vykazování vědeckých výsledků (RIV). Nebo jej také propojit se svým lokálním repozitářem a zajistit tím větší viditelnost svých výsledků, jejich citovanost a díky systému na odhalování plagiátů podpořit i autorskoprávní ochranu autorů.

Nově mohou školy svým uživatelům umožnit se přihlásit do systému pomocí služby EduID, čímž odpadá starost o administraci přístupů. Přihlášení službou EduID je k dispozici na titulní straně systému (https://repozitar.cz), kde po kliknutí na logo federace EduID a výběru školy zvolí uživatel své přihlašovací jméno a heslo.

Obr. 1: Přihlášení přes EduID.

Více informací o systému Repozitar.cz naleznete v Nápovědě
Repozitar.cz,
Často kladené dotazy.

Not read yet0 commentspermalink
11. 12.
2014

Celkové procento a jiné změny v systémech na odhalování plagiátů

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) má integrovaný vlastní speciální algoritmus vyhledávání podobností v textech za účelem odhalování plagiátů. Tato služba umožňuje uživatelům vyhledávat podobnosti k dokumentům uloženým v úložištích IS MU s rozsáhlou databází porovnávaných dokumentů. V ní jsou zahrnuty i dokumenty z více než 40 institucí využívajících meziuniverzitní systémy Theses.cz, Odevzdej.cz či Repozitar.cz. Všechny vložené dokumenty jsou navíc zpracovávány speciálním algoritmem vyhledávání podobností vůči Internetu.

Nejen v IS MU, ale také ve výše uvedených meziuniverzitních systémech pro odhalování plagiátů, připravil Vývojový tým IS MU řadu změn pro usnadnění vyhodnocování nalezených podobností dokumentů:

  • u výpisu nalezených podobností se nově zobrazuje údaj "Celková podobnost", jenž uvádí celkovou podobnost se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • pro celkovou podobnost lze nově najednou zobrazit i červeně zvýrazněné podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • nově lze zaškrtnutím vybrat libovolnou menší množinu nalezených podobných dokumentů, k nimž se spočítá souhrnné procento podobností nebo si lze k těmto vybraným dokumentům zobrazit červeně zvýrazněné podobnosti;
  • s výše uvedenými změnami (počítáním celkového procenta a možností zobrazení podobností pro vícero souborů) souvisí i změna v PDF protokolu, v němž se na titulní stránce zobrazuje celkové procento podobností a informace ke zkoumanému dokumentu, pokračuje seznam podobných dokumentů (všech nebo jen těch, které si uživatel vybral zaškrtnutím) a následuje text s červeně zvýrazněnými podobnými pasážemi.

Obr. 1: Zobrazení výpisu nalezených podobností.

Více informací naleznete v Nápovědě.

Celkově databáze porovnávaných dokumentů aktuálně obsahuje více než 16 mil. dokumentů (z toho přes 400 000 závěrečných prací).

O možnostech vyhledávání podobností a systémech na odhalování plagiátů jsme již dříve informovali v novinkách Nový design zobrazení výsledků podobností, Tisíce studentů kontrolují práce v systému na odhalení plagiátů nebo Úspěch v prestižní soutěži na odhalování plagiátů.

Not read yet0 commentspermalink
8. 10.
2013

Nový design zobrazení výsledků podobností

Informative | 1 | 1
Novinky – plagiáty

Součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) je služba pro hledání podobných dokumentů (potenciálních plagiátů). Díky tomu lze nalézt ke každému souboru v úložišti IS MU podobné dokumenty z databáze porovnávaných dokumentů. Ta obsahuje závěrečné práce z více než 40 škol zapojených v systému Theses.cz, seminární a jiné práce z 35 institucí zapojených v systému Odevzdej.cz a vědecké práce v meziuniverzitním systému Repozitar.cz. Aby byly výsledky vyhledávání podobností pro uživatele lépe srozumitelné, Vývojový tým IS MU zjednodušil a graficky upravil výpis výsledků podobností ve všech těchto systémech.

U každého výpisu podobností jsou evidovány dva směry vyhledávání. Procento podobnosti v prvním směru znamená, že zkoumaná práce obsahuje texty, které jsou podobné s texty jiných dokumentů. Opačný směr značí, jak moc je každý dohledaný dokument podobný se zkoumanou prací, nad kterou uživatel spouští proces hledání podobností.

Obr. 1: Zobrazení podobností u vybraného dokumentu.

Nově se opačný směr zobrazuje až po rozkliknutí a procento podobností je ukryté v poznámce v textu, aby ho uživatelé nezaměňovali s procentem podobnosti v základním směru. Aby nedocházelo k duplicitnímu zobrazení vyhledávání podobností v obou směrech, nyní se v opačném směru nacházejí pouze dokumenty s podobností vůči zkoumanému dokumentu menší než 5 %.

Více o vyhledávání podobností naleznete v Nápovědě.

8. října 2013

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 »