Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 142 »
30. 6.
2021

Elektronické diplomy v IS MU

Informative | 9 | 11

Studenti Masarykovy univerzity (MU) nyní po ukončení studia obdrží kromě klasického diplomu v listinné podobě také přístup k elektronické verzi diplomu, která je dostupná v Informačním systému MU. Jedná se tak o další významný krok v elektronizaci studijních procesů.

Obr. 1: Náhled elektronického diplomu.

Více informací naleznete v článku MU začíná vydávat elektronické diplomy.

Not read yet0 commentspermalink
30. 6.
2021

E-learningové nástroje IS MU využity pro přijímací řízení

Interesting | 1 | 1
Novinky – e-learning

V letošním roce se z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a uchazečů konaly online také Testy studijních předpokladů (TSP), které jsou součástí přijímacího řízení na většině fakult MU. Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) poskytl a upravil pro tyto účely stávající nepředmětové e-learningové nástroje, které budou nadále rozšiřovány.

Nově vyvinuté prvky online zkoušení budou postupně integrovány také do předmětového e-learningu a budou je moci využít i vyučující MU při přípravě procvičování a testů v rámci své výuky. Kromě implementace nových e-learningových prvků IS MU zajistil i kompletní monitoring skládání testů, což kromě kontroly funkčnosti a odezvy systému zahrnovalo i vyhodnocení podezřelého chování uživatelů během skládání testu, z něhož byly vyvozeny odpovídající důsledky.

Více informací naleznete v článku Test studijních předpokladů na MU úspěšně online.

Nemalou zásluhu na úspěšném zvládnutí měli díky svým schopnostem, odbornosti a vysokému nasazení pracovníci IS MU, kteří pomáhali týmu organizujícímu přijímací řízení v naprosto těsné souhře a s vysokou obětavostí. Bez nich by tato velká online výzva nedopadla tak dobře - stálo za ní dlouhé období příprav předem, pomoc během konání, ale i mnoho práce při vyhodnocování Testu studijních předpokladů.

Not read yet0 commentspermalink
9. 6.
2021

Průzkumy oblékly nový kabát

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přináší uživatelům další inovaci, tentokrát novou podobu odpovědního formuláře v agendě Průzkumy. Dotazníky dostaly nový odlehčený vzhled a několik nových funkcionalit.

Nejviditelnější změnou, kterou Průzkumy prošly, je nepochybně samotný vzhled. Design je responzivní, vzdušný a minimalistický. Dotazníky lze díky tomu pohodlně vyplňovat nejen na stolním počítači či notebooku, ale i na mobilních zařízeních. Výzvou pro vývojáře bylo, aby se i na menších displejích dalo odpovídat na maticové nebo škálové otázky, kdy je typicky na poměrně malé ploše zobrazeno velké množství textu. Toho bylo dosaženo tak, že na menším displeji se otázka automaticky přepne ze zobrazení v matici do jiného typu otázky, kdy se vybírá odpověď z roletky.

Obr. 1: Responzivní vzhled a přizpůsobení otázky malému displeji

Vzhledem k tomu, že vyhlašovatel může vytvořit i velmi rozsáhlé dotazníky, přibyla možnost zapnutí stránkování pro daný průzkum. Buď po jednotlivých otázkách, anebo po tzv. sekcích otázek, které typicky spolu nějak souvisí.

Vítaným zpestřením je rovněž možnost vybrat barvu průzkumu, která se využije v úvodním banneru, v nadpisech sekcí v i podbarvení maticových a škálových otázek. Uživatelé mají na výběr vskutku pestrou paletu. Implicitní barvou je univerzitní modrá. Pokud chce vyhlašovatel dotazníkem prezentovat svoji fakultu, může si vybrat z fakultních barev používaných na Masarykově univerzitě. V takovém případě je součástí banneru rovněž fakultní logo dle jednotného vizuálního stylu. Dále jsou v nabídce barvy, které ladí s prostředím IS MU a z nich si každý může vybrat dle svého vkusu.

Obr. 2: Použití různých barev v dotazníku.

Významnou novinkou, které si na první pohled respondenti nevšimnou, ale může jim pomoci při odpovídání průzkumu, je automatické průběžné ukládání vyplňovaných odpovědí. Díky tomu respondent nepřijde o vyplněné informace při nečekaném výpadku připojení nebo nechtěném zavření prohlížeče. Při návratu do průzkumu se respondentovi nabídne možnost pokračovat tam, kde přestal, anebo může dřívější odpovědi zahodit a začít s vyplňováním znovu, resp. pokračovat od okamžiku, kdy dotazník naposledy sám uložil. Automaticky uložené odpovědi totiž nejsou k dispozici vyhlašovateli průzkumu, respondent musí jejich odeslání vždy potvrdit kliknutím na tlačítko.

Novou verzi průzkumů v pilotním režimu vyzkoušeli pracovníci Odboru pro strategii RMU v rámci průzkumů mezi uchazeči v českých i cizojazyčných programech. Díky tomu vývojáři získali cennou zpětnou vazbu, na kterou mohli zareagovat dalšími úpravami a vylepšeními.

Nový vzhled byl následně zpřístupněn všem uživatelům a poprvé byla v novém kabátku spuštěna také celouniverzitní předmětová anketa za jarní semestr 2021, kterou rovněž mají na starosti kolegové z Odboru pro strategii. Na míru anketě byl navíc přepracován i výběr předmětů k zodpovězení.

Agenda je dostupná v autentizované části IS MU → dlaždice Průzkumy.

Bližší podrobnosti naleznete v Nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [Komunikace] → Průzkumy.

O agendě Průzkumy jsme informovali v novince Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Not read yet0 commentspermalink
9. 6.
2021

Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Aplikace Vzájemné hodnocení je již více než dva roky nedílnou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Za tuto dobu si získala množství uživatelů, kteří s její pomocí pravidelně zpestřují výuku ve svých předmětech. Také jejich zkušenosti s využíváním Vzájemného hodnocení ve výuce daly podnět k vývoji dalších funkcí aplikace.

Od samého počátku aplikace Vzájemné hodnocení umí rozřazovat soubory odevzdávajících studentů mezi hodnotitele podle kritérií zadaných vyučujícím. Takto se aplikace využívá například na Filozofické fakultě, kde studenti magisterského studia Psychologie poskytují zpětnou vazbu k semestrálním projektům studentům bakalářského studia. Studenti bakalářského studia tak získají podrobnou zpětnou vazbu s četnými podněty, zatímco studenti magisterského studia mají příležitost získat nadhled pro zhodnocení vlastních semestrálních projektů, rozvíjet svoji schopnost poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a zlepšovat tak své profesní kompetence.

Nyní aplikace dokáže rozřazovat i soubory vyučujícího, který se tak může stát jedním z odevzdávajících, jehož soubor se přidělí hodnotitelům. Tímto způsobem si vyučující může vyzkoušet, jak vzájemné hodnocení funguje z pohledu odevzdávajícího studenta při různých variantách nastavení. Stejně tak má vyučující možnost přiřadit své soubory všem hodnotitelům a získat lepší představu o tom, jakým způsobem hodnotí, nebo aplikaci využít k distribuci svého zadání úkolu.

Výraznou proměnou prošly přehledy odevzdávajících a hodnotitelů, které jsou k dispozici vyučujícímu a poskytují další možnost, jak analyzovat práci hodnotitelů. V seznamu odevzdávajících i hodnotitelů je nově vyznačeno splnění formálních povinností spojených s hodnocením. Vyučující zde tedy nalezne například informace o tom, zda odevzdávající vložili své soubory nebo jestli hodnotitel ve formuláři vyplnil všechny otázky, případně včetně počtu přidělených bodů. Užitečnou součástí přehledů je odkaz na odevzdané soubory i do hodnoticího formuláře.

Obr. 1: Přehled hodnotitelů

Vedle těchto viditelnějších funkcí nabízí Vzájemné hodnocení i další novinky, které zpestří možnosti práce s aplikací. Jednou z nich je, že ve všech částech Vzájemného hodnocení lze využívat znaky cizích abeced. Vyučující tedy má možnost své hodnocení vytvořit tak, že pokyny odevzdávajícím, hodnotitelům i hodnoticí formulář budou napsány například japonsky. Nelatinské znaky mohou využívat i hodnotitelé, třeba jako součást vysvětlení správného řešení odevzdávajícím.

Pokud by nastala situace, kdy by kvůli nastavení vzájemného hodnocení při distribuci došlo k vynechání někoho z odevzdávajících či hodnotitelů, tak se rozdělení prací mezi hodnotitele neprovede a vyučující je o tom informován mailem. K tomu může dojít například pokud některý student neodevzdá. Vyučující má nyní možnost se rozhodnout, jestli distribuci chce nechat provést i za těchto podmínek. Spolu s tím může podle svého uvážení prodloužit i datum hodnocení. Samotná možnost prodloužení data, do kdy lze hodnotit, je nyní k dispozici ve všech probíhajících hodnoceních, kde již došlo k distribuci. Zároveň s tím je možné posunout i datum zveřejnění výsledků odevzdávajícím. Možnost prodloužení intervalu hodnocení lze tedy využít u jakéhokoli hodnocení.

V době distanční výuky byla aplikace Vzájemné hodnocení například využita na Fakultě sportovních studií v rámci předmětu Základní a rytmická gymnastika, kde se vyučující s její pomocí rozhodla řešit tu část výuky, při které si obvykle studenti v tělocvičně zkouší roli instruktorů a jejich žáků. Namísto cvičení v tělocvičně tentokrát studenti hodnotili svá videa s nahrávkou cvičení. Pokud by studenti nestíhali hodnotit, tak jim vyučující nově může interval prodloužit.

Hodnotitelé, tedy nejčastěji studenti, nyní mají možnost pohodlně přehrát hodnocená videa nebo zvukové nahrávky přímo v aplikaci Vzájemné hodnocení bez nutnosti jejich stahování, a to u všech formátů, které umožňují přehrávání přímo ve Správci souborů IS MU. Stejně jako u jiných typů souborů může být identita odevzdávajících (i hodnotitelů) skrytá, pokud se vyučující rozhodne, že je to v určitém případě relevantní.

Obr. 2: Příklad videa se skrytou identitou odevzdávajícího

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Videím a zvukovým nahrávkám ve formátu HTML5 byla věnovala samostatná novinka Modernizace přehrávání a manipulace s multimediálními soubory v IS MU. Aplikace Vzájemné hodnocení byla představena v novince Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 142 »