Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
31. 8.
2021

Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů

No prevalent rating | 0 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) neustále pracuje na vylepšování vzhledu a zlepšování uživatelské přívětivosti systému. Vylepšení se dočkala také aplikace pro převod témat z rozpisů do archivů závěrečných prací studentů.

Aplikace prošla především designovou proměnou. Nový vzhled aplikace čeká pověřené osoby při převodu témat pro jednotlivé studenty v agendě Studijní, ale i při hromadném převodu z agendy Rozpisy. Prostor pro zadávání jména nebo uča studenta je k dispozici hlavně při převodu prací pro jednotlivé studenty, ale nechybí ani odkaz, který umožní přejít do hromadného výběru studentů.

Převodní aplikace je oproti její předchozí podobě obohacena především o barevné rozlišení nejen bezproblémových a problematických témat, ale i jednotlivých údajů v závislosti na typu jejich změny. Uživatel je upozorněn na témata, u kterých nemůže dojít k převodu, kromě vysvětlujících údajů i červeným zbarvením tabulky. Naopak zelenou barvou jsou označena témata, která mohou být bez problémů převedena.

Barevné odlišení se dotklo i jednotlivých dat, podle toho, k jaké změně při převodu dojde. Zelenou barvou jsou označena data, která se do archivu nově přidají, data, která budou z archivu odebrána, jsou naopak označena červeně. Modrá barva označuje data, která budou v archivu aktualizována.

Obr. 1: Barevné rozlišení upravených dat.

Přehlednosti aplikace napomáhá i zobrazování pouze těch údajů, které budou v rámci tématu aktualizovány. Údaje jako název tématu, předmět SZZ a konkrétní pokus ale uživatel uvidí stále.

Jednotlivé práce, které jsou připraveny k převodu, jsou automaticky zaškrtnuty, uživatel si však může pohodlně pomocí zaklikávatka odznačit, které téma nemá být převedeno nebo aktualizováno.

Nad samotným seznamem témat závěrečných prací najdeme i lištu zobrazující počet vybraných studií, v případě potřeby může uživatel přidávat nebo odebírat jednotlivá studia kliknutím na ikony + nebo -, možné je i úplné zrušení výběru.

Obr. 2: Lišta pro výběr studií.

Aplikace je dostupná přes Informační systém → Studijní evidence .. Závěrečná práce a Závěrečná zkouška → Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací

nebo

Informační systém → Studium → Rozpisy témat .. Operace s vybranými tématy → Převést závěrečné práce do archivu SZZ.

Not read yet0 commentspermalink
31. 8.
2021

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2020

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2020.

Rozvoj IS MU byl v roce 2020 ovlivněn epidemií covid-19 a zaměřil se tak především na elektronizaci řady univerzitních procesů a podporu distanční výuky. V oblasti elektronizace studijních agend došlo k výraznému pokroku, byly realizovány distanční zápisy studentů prvních ročníků či možnost hromadného převzetí závěrečných prací. Důležitým bodem v této oblasti byla elektronizace státních závěrečných zkoušek, které je nově možné uskutečnit zcela bez papírů, a to pro všechny typy studia včetně rigorózního řízení. Veškeré úkony jsou přeneseny do elektronické formy a zpracovány přímo v IS MU.

V oblasti výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace podporující distanční výuku. Agenda Odpovědníky byla převedena do responzivního designu a modernizována, aby vyhověla potřebám vyučujících na bezpečné a pohodlné zajištění online zkoušek. V souvislosti s nárůstem výuky distanční formou vznikl web Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele obsahující nejen výuková videa pro práci v IS MU, ale i postupy a tipy usnadňující výuku na dálku, včetně sdílení dobré praxe a zkušeností samotnými pedagogy. Pro nově nastupující studenty a učitele vznikla řada videoškolení a videonávodů pro první seznámení se s IS MU.

Pokračoval vývoj agendy Praxe pro jednotné prostředí správy a průběhu praxí. Do agendy přibyly klíčové funkce a došlo k pilotnímu provozu na Pedagogické fakultě MU. Pokračovalo také postupné převádění agend do responzivního designu, V roce 2020 se inovace týkala agendy Lidé, Vývěska či aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek. Inovací prošla také agenda E-volby.

Řadu změn zaznamenala také Úřadovna a spisová služba. V agendě Úřadovna došlo k implementaci autorizované konverze dokumentů, tedy převedení originálu v elektronické podobě do originálu v podobě listinné. Proces autorizované konverze byl úspěšně nasazen na Fakultě informatiky MU pro uzavírání dohod o provedení práce a je možné ho využít pro různé typy dokumentů dle potřeb univerzity.

Kromě prací na vývoji a inovaci agend IS MU pomohl Vývojový tým IS MU také zajistit hladký přesun Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu, kdy kromě převodu dat bylo nutné nastavit nové administrativní postupy a zaškolit zaměstnance do funkcionalit a vzdělávacích procesů administrovaných v IS MU.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2020*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2020 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink