Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ... 37 »
12. 2.
2018

8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a je určená pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín: 14. únor 2018

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2018/

Obr. 1: Fotografie ze 7. ročníku konference.

    Učitelé a doktorští studenti se dozví něco nového o:
  • videích, která dávají slabším studentům šanci dohnat ostatní studenty a předmět úspěšně dokončit,
  • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodech k revizi otázek,
  • tom, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,
  • krátkých Skype videokonferencích s experty v hodinách,
  • multimédiích, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů,
  • tom, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 2.
2018

Korelace dvou poznámkových bloků

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vyučující na Masarykově univerzitě se zajímají o nástroje a možnosti pro daty řízené vzdělávání. Z dat, která jsou již nyní v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) dostupná, lze totiž získat vhled, který může být pro učitele hodně užitečný.

Je například pravdou, že student, který získal málo bodů na vnitrosemestrální písemce, obvykle neuspěje ani u závěrečné zkoušky? Jaký je vztah bodů z průběžných domácích úkolů a závěrečné známky? Je pravdou, že studenti, kteří nezvládnou první domácí úkol, již předmět téměř jistě nedokončí? Na spoustu těchto dotazů nyní vyučující mohou ve svém předmětu nalézt odpověď. V IS MU je teď možné pro dva poznámkové bloky zobrazit Graf korelace.

Obr. 1: Graf, který ukazuje vztah průběžné práce studenta v průběhu semestru a jeho úspěšnost u první zkoušky.

Novou možnost vyučující naleznou cestou Poznámkové bloky -> Statistika a graf -> Graf korelace. V grafu si pro přehlednost mohou otočit u svého výběru osy či například přiblížit jen oblast v grafu, která je zajímá. Pokud se v jednom bodě grafu potkává větší množství studentů, je místo vizuálně zvýrazněno (větší kružnice). Při najetí na jednotlivé body grafu lze zobrazit i přesný počet studentů.

Obr. 2: Graf korelace bodů z jednotlivých domácích úkolů. Pokud se studentovi daří v jednom úkolu, nemusí to nutně znamenat, že dobře zvládne i ten další.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Interaktivní osnovy v moderním hávu

Zajímavé | 5 | 5
Novinky – e-learning

Spolu se zveřejněním nového designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se nového vzhledu dočkaly i interaktivní osnovy. Všichni uživatelé, kteří mají nyní přepnuto na nový responzivní design ISu, již vidí interaktivní osnovy v novém kabátku. Změnami prošel zatím pouze režim zobrazení, režim editace osnov má Vývojový tým IS MU v plánu inovovat v blízké budoucnosti.

Interaktivní osnova je rozcestník kurzu, pomocí kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. A co se tedy změnilo? V nové osnově se lze pohybovat jako v knize: lze ji díky pravému panelu procházet po kapitolách nebo systematicky stranu po straně pomocí šipek. Na rozdíl od knihy ale může učitel v osnově studenty řídit, kapitoly jim zpřístupňovat postupně a doporučovat, co studovat nyní a co později.

Z titulní strany interaktivní osnovy má studující příležitost vidět, jaké aktivity ho v kapitole čekají. Orientaci studentům též ulehčuje ukazatel, který znázorňuje, kolik procent z osnovy již odstudovali a také informace o splnění či nesplnění odpovědníku, je-li je z interaktivní osnovy odkazován.

Obr. 1: Ukázka interaktivní osnovy předmětu.

Interaktivní osnovu předmětu může vyučující vytvořit v Záznamníku učitele (Učitel -> Interaktivní osnovy -> založit novou interaktivní osnovu).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) upravil na základě podnětů od vyučujících i Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás nastavování odpovědníků. V rámci jednoho Popisu odpovědníku lze nyní nastavit různé kombinace časů a práv. Vyučující tak již nemusí nastavovat pro každý termín speciální odpovědník, ale je možné vše nastavit najednou.

Příklad: vyučující učí tři seminární skupiny, každá se učí v jiný den a chce nastavit jeden odpovědník pro všechny skupiny tak, aby vždy mohli odpovídat jen studenti z konkrétní seminární skupiny v den, kdy mají výuku. Pro každou seminární skupinu přes tlačítko 'Přidat skupinu práv a časů' vloží sekci, v rámci které nastaví právo pro konkrétní seminární skupinu a nastaví čas, kdy si student smí odpovědník spustit. Nemusí tak nastavovat tři různé odpovědníky, ale stačí jediný.

Obr. 1: Nastavení skupin práv a časů v odpovědníku.

Lze přidávat i speciální skupinu práv a časů. Tato možnost je výhodou například při nastavování odpovědníků pro studenty se specifickými nároky. Rozdíl spočívá v možnosti nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku.

Příkladem může být student se zrakovým postižením, který má od lékaře potvrzený nárok na navýšení času skládání testu o 200 %. Vyučující nebo zaměstnanec Teiresiásu MU přes tlačítko 'Přidat speciální skupinu práv a časů' vloží sekci, kde má možnost nastavit procentuální navýšení základního času nastaveného pro ostatní studenty. Opět tak odpadá nutnost vytvářet speciální odpovědník.

Obr. 2: Nastavení speciálního časového nároku v odpovědníku.

Více informací ohledně nastavení odpovědníku lze najít v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ... 37 »