česky | in English

 

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 32 »
1. 3.
2016

Zadání písemky s krátkým odpovědním archem

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Skenování písemek je v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) již samozřejmostí. Učitel připraví odpovědník, vytiskne zadání a odpovědní archy. Studenti vyplní odpovědní archy, které se naskenují a automaticky informačním systémem vyhodnotí.

Tento systém se osvědčil u klasických zápočtových písemek nebo zkoušek. Jsou však případy, kdy učitel zadává krátké písemky obsahující pouze několik otázek, např. pravidelné procvičování na začátku každé hodiny. List se zadáním tak bývá zbytečně poloprázdný. Pro úsporu času, a samozřejmě i z ekologických důvodů, jsme vytvořili nový typ zadání, který přímo obsahuje krátký odpovědní formulář. Jedná se o kombinaci zadání a odpovědního archu na jednom papíře. Lze jej využít na otázky typu r i c (tedy pro otázky s jednou nebo více správnými odpovědmi).

Obr. 1: Zadání písemky s krátkým odpovědním archem.

Protože student vyplňuje pouze jeden papír, odpadá nutnost tisknout více různých dokumentů a následně třídit odevzdané spárované písemky. Je ale důležité si uvědomit, že naskenované odpovědní listy se implicitně ukládají do přijímárny studenta. Doteď viděl pouze své odpovědi, ale nově se s odpověďmi naskenuje i zadání. Pokud není žádoucí, aby studenti otázky viděli (obavy z případného šíření zadání), je nutné v popisu odpovědníku explicitně nastavit, aby se naskenované listy do přijímárny neukládaly.

Inspiraci pro použití e-learningových nástrojů ve výuce nebo zajímavě zpracované materiály lze najít na Elportálu, o kterém jsme psali v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Vkládání obsahu PDF dokumentů do interaktivních osnov

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Po barevných ikonkách, které oživí interaktivní osnovu, vyslyšeli vývojáři další uživatelský podnět vedoucí k všestranné použitelnosti této aplikace. Kromě vkládání ikonek, obrázků a videí mohou uživatelé do interaktivní osnovy nově vložit také mnohostránkové PDF dokumenty a listovat jimi přímo v osnově. Díky liště operací, která se v osnově zobrazí a která je většině uživatelů známá ze standardních prohlížečů PDF souborů, je možné zobrazení PDF dokumentu upravit dle individuálních potřeb (zvětšit/zmenšit text, otočit text, vytisknout či stáhnout).

Možnost vkládání PDFka do osnovy ocení uživatelé v případě, když mají hezky zpracované a vysázené PDF dokumenty, jejichž obsah není možné nebo jednoduché předělat do textových oblastí interaktivní osnovy. Přímé vložení obsahu do osnovy v porovnání s pouhým odkazováním na dokumenty působí ve výsledné osnově mnohem kompaktněji a jsou eliminovány rušivé vlivy neustálého přecházení mezi osnovou a odkazovaným dokumentem.

Obr. 1: PDF dokument v interaktivní osnově.

Vložení PDFka do osnovy od uživatele nevyžaduje žádné pokročilé dovednosti. Stačí PDFko nahrát do IS MU, např. do studijních materiálů, upravit dle potřeby přístupová práva, a pak už jen v editačním režimu interaktivní osnovy - podobně jako ikonky - vložit.

Obr. 2: Vkládání PDF dokumentu do interaktivní osnovy.

PDFka v osnovách měla premiéru v přípravných on-line kurzech pro přijímací řízení na Lékařskou fakultu MU nabízených uchazečům z celého světa.

Související novinky:
Na studium medicíny se lze připravit on-line
Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Právní publikace jako pocta profesoru Valentinu Urfusovi

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje publikaci Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi, která je primárně určena studentům stejnojmenného volitelného předmětu (PrF:MV402K). Zabývá se zkoumáním tématu tzv. "veřejnoprávní recepce" římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni vysoce vědecké a filosofické, přičemž Urfusův výzkum je zde uzpůsoben pedagogickým účelům. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Profesor Valentin Urfus.
(zdroj: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js16/urfus/web/index.html)

Z oblasti práva je na Elportálu nyní dostupných celkem 17 publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 1.
2016

Na studium medicíny se lze připravit on-line

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Zahraniční zájemci o studium Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) se mohou radovat. Vyučující LF MU vytvořili v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) tři plně e-learningové kurzy v angličtině – chemii, biologii a fyziku, které by měly pomoci s přípravou na přijímací zkoušky.

Kromě klasických výkladů a studijních materiálů, obsahují všechny kapitoly kurzů také "problémy k řešení", které ukazují praktickou aplikaci teoretických informací. Nechybí procvičovací testy, kde mohou studenti korigovat své znalosti a poučit se ze svých chyb. V diskusních fórech pak mohou při komunikaci s tutory nebo mezi sebou navzájem získat chybějící informace. K závěrečným testům, které simulují reálné testy u přijímací zkoušky, je lépe přejít až poté, co si je student svými znalostmi jistý. Test totiž může opakovat jen třikrát.

Zájemci o studium kurzů mají vše na jednom místě. Od nákupu, přes průchod jednotlivými kapitolami až po ukončení probíhá vše automatizovaně v IS MU. Způsob realizace a celý proces od nastavení až po prodej kurzů, včetně několika úprav systému, pomáhali řešit pracovníci IS MU.

Zájemci, kteří kurz již začali studovat, pocházejí z Kypru, Řecka, Německa, Japonska, Velké Británie, USA a dalších zemí.

Obr. 1: Nabídka kurzů LF MU v Obchodním centru MU.

Více informací lze najít v tiskové zprávě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 32 »

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 18:50, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému