Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 37 »
7. 4.
2017

Elportál přináší publikace z fakult - dnes na téma zdraví anebo chemických termínů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje hned několik nových publikací.

Chemistry – Vocabulary and Reading

Publikace Chemistry – Vocabulary and Reading poslouží zejména studentům příslušných předmětů na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě MU jako interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. K dispozici jsou také krátké nahrávky souvislých chemických textů s textovým přepisem.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Chemistry – Vocabulary and Reading.

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Multimediální elektronický výukový materiál Základy ošetřovatelských postupů a intervencí klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů a součástí textu je také aplikace určená k procvičování odborné terminologie. Publikace je určena především studentům programu Ošetřovatelství na Lékařské fakultě MU.

Obr. 2: Ukázka z e-publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí.

Metodický materiál k výuce první pomoci

Metodický materiál k výuce první pomoci je určen budoucím i současným pedagogům, kteří v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů na II. stupni základních škol a na středních školách do výuky zařazují témata první pomoci. Ve vztahu k výuce na MU je doporučeným studijiním zdrojem předmětů První pomoci na Fakultě sportovních studií MU.

Obr. 3: Ukázka z e-publikace Metodický materiál k výuce první pomoci.

Všechny tyto výukové pomůcky jsou také dostupné ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 2.
2017

Elportál ukazuje, jak rozvíjet vztah školáků k pohybovým aktivitám

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje novou publikaci Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet pozitivní vztah předškoláků k pohybovým aktivitám a motivovat je ke sportu. Tato metodická publikace je určena zejména studentům předmětu Pedagogické fakulty Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní, dále pak učitelům MŠ a ZŠ a vedoucím volnočasových aktivit.

Příručka má za cíl propojit dětský pohádkový svět s pohybem, v tomto případě s vodními aktivitami a základními plaveckými pohybovými dovednostmi. Důraz je kladen na plavání jako univerzální pohybovou aktivitu, kterou lze pěstovat do vysokého věku, tudíž má ze zdravotního a psychologického hlediska pro děti význam i do budoucnosti. Přispívá k uvědomění zdravého životního stylu pro děti nejlépe přijatelnou a zábavnou formou.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky.

Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 2.
2017

Elportál přináší publikaci o španělském verši

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál přináší novou multimediální publikaci E-manual de Métrica española o španělském verši. Tento elektronický materiál ocení nejen studenti předmětů Filosofické fakulty MU Métrica española a Teorie literatury, ale i všichni ostatní zájemci o toto téma.

Kromě samotného výkladu nabízí materiál nahrávky fragmentů básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Důraz je kladen na španělskou poezii a rozvíjení schopnosti přemýšlení o poezii v kontextu historickém a komparativním.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace E-manual de Métrica española.

Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Na Elportálu lze najít i publikace z mnoha dalších zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 12.
2016

Nástroje pro MOOC a online kurzy pro veřejnost

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Od prosince běží v ostrém provozu nové nástroje pro poskytování otevřených online kurzů, které získaly souhrnné označení E-kurzy. Jejich zavedení je reakcí na trendy v digitálním vzdělávání a na poptávku rezonující v řadách e-learningových nadšenců na MU. IS MU tím otevřel dveře tvůrcům a zájemcům o MOOC.

Zázemí otevřeným online kurzům poskytl Informační systém MU. Po úpravě několika aplikací se IS MU zpřístupnil také osobám, které k MU doposud neměly žádný vztah a zajímají se o celoživotní vzdělávání na MU. Veřejnost sice již dříve mohla využívat potenciál jeho jednotlivých zdrojů (na Elportálu výukové e-publikace) a nástrojů (např. uchazeči o studium na MU v odpovědnících, diskusních fórech a interaktivní osnově při přípravě na TSP), dovnitř ISu však byla vpuštěna až nyní. Na Elportálu si nově zájemci o e-kurzy prohlédnou nabídku, v IS MU si samostatně vytvoří účet, zvolené e-kurzy si zapíší a se studiem mohou začít. Zda jejich studium bude zdarma nebo za úplatu, pak závisí pouze na záměru fakult nebo na autorech kurzů, kteří vkládají do tvorby obsahu netriviální množství práce.

Obr. 1: Titulní stránka E-kurzů.

Nákup kurzu je realizován přes Obchodní centrum MU. To znamená, že vše – vytvoření účtu, získání hesla, zakoupení kurzu a zpřístupnění kurzu – může probíhat plně automaticky bez zásahu správců kurzů a administrátorů systému. V tomto směru je velmi blízkým cílem vývojářů stav, kdy uživatel s platební kartou a dostatečným finančním kreditem během pár minut získá pomocí několika málo kliknutí své vlastní UČO v IS MU a přístup ke studijním materiálům.

Účastníci z řad veřejnosti k obsahu kurzů přistupují skrze titulku kurzu na Elportálu v responzivním designu a dále se po přihlášení pohybují v prostředí IS MU a jsou odstíněni od všech aplikací, které běžný uživatel vidí v Osobní administrativě. Navigace je proto snadná a od studia by je nemělo nic rozptylovat. Očekávat mohou interaktivní osnovu, která je povede ve studiu a aktivitách (studijní materiály, výuková videa, odpovědníky, diskusní fóra). Autoři kurzů (vyučující, tutoři), pokud jsou aktivními uživateli e-learningových nástrojů IS MU, čerpají výhodu známého prostředí. Vytvořit v e-kurzu interaktivní osnovu, odpovědník nebo zprovoznit diskusní fórum se v ničem neliší od toho, co znají ze správy výuky svých předmětů v Záznamníku učitele.

Prvními vlaštovkami v nabídce e-kurzů na Elportálu, které si může veřejnost zakoupit, jsou tři kurzy Lékařské fakulty cílené na zájemce o studium, o nichž jsme referovali v novince On-line přípravné kurzy Lékařské fakulty slaví úspěch dne 1. 8. 2016. V pilotním a neveřejném režimu běží také kurz geologické olympiády na Přírodovědecké fakultě. V brzké době jsou v plánu další konkrétní e-learningové záměry učitelů na PrF, FSpS, FSS a FI.

Zvídaví uživatelé si mohou prohlédnout ukázku v podobě rozpracovaného výukového materiálu Tvorba výukových videí laikem, dostupnou na Elportálu v nové sekci E-kurzy pro veřejnost. Trend e-kurzů je stále živým tématem, a proto vývojáři plánují zveřejněné nástroje vylepšovat a v závislosti na konkrétních potřebách autorů kurzů aplikace ladit tak, aby co nejlépe plnily svoji funkci.

Zakoupený e-kurz se uživatelům IS MU zpřístupní v agendě Student.
Přístup veřejnosti k e-kurzům: Elportál -> E-kurzy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 37 »