Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 »
7. 8.
2009

Správce souborů vyhledává plagiáty rychleji a více směry

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Mezi veřejností i studenty proslulá aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na vyhledávání plagiátů byla v nedávné době opět vylepšena. Aplikace nyní funguje výrazně rychleji a efektivněji. Při vložení souboru do IS MU se ihned po vytvoření jeho textové verze zařadí soubor do fronty k vyhledávání plagiátů. Toto vyhledávání může trvat v době velké zátěže systému (např. před koncem období odevzdávání závěrečných prací) až hodinu. Pokud se kontroluje soubor vložený do ISu již dříve, zobrazí se dohledané plagiáty okamžitě, přičemž přepočítávání podobností probíhá neustále.

Základem pro výpočet procentuální podobnosti souborů je v prvním směru zkoumaný soubor, ve druhém směru nalezený podobný soubor. Je-li soubor významně podobný v obou směrech (více než 10 %), zobrazí se dvakrát, ovšem pokaždé s jiným počtem procent, jak naznačuje obrázek.

Obr. 1: Dva směry vyhledávání podobností.

Nově jsou do vyhledávání zahrnuty i práce ze systému Theses nebo Odevzdej.cz, mezi podobnými soubory tak může být i práce z některé z jedenadvaceti spolupracujících vysokých škol.

Pro vyhledávání podobných souborů z Theses platí, že se uvádějí i soubory nepřístupné ke čtení. V takovém případě ale nelze soubor přečíst, lze se pouze podívat na "podobný" text, který aplikace po kontrole vypíše. Případně si lze zobrazit kontaktní adresu, na které je možné soubor získat.

Pro vyhledávání podobných souborů z IS MU platí, že se jako podobné zobrazí jen takové soubory, které jsou dotyčnému uživateli přístupné ke čtení (s výjimkou učitelů).

Praxe ukázala, že podobnosti pod hranicí 5 % již nejsou relevantní, nově se proto podobnost menší než 5 % vůbec neuvádí. Zaškrnete-li tedy vyhledávání podobností menších než 10 %, vyhledáváte v intervalu 5-10 %.

Změnou prošlo i vyznačování podobností. Před úpravou se zobrazovaly pouze podobné části textu, nyní se zobrazuje celý text souboru a podobné části jsou označeny červeně. Dá se ale také pomocí tlačítka "Podobnosti" přepnout na zobrazení pouze podobných částí prací.

Obr. 2: Zobrazení podobností a informací o souboru.

Podrobnosti k vyhledávání plagiátů v nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Elearning .. Hledání podobných souborů ve Správci souborů.

7. srpna 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 6.
2009

Systém na odhalování plagiátů Theses získal cenu INFORUM

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Projekt Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses), jehož koordinátorem je Masarykova univerzita, získal cenu INFORUM 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů. Cena je udělována na základě hlasování stovek účastníků konference INFORUM, jejíž patnáctý ročník se uskutečnil 27. až 29. května 2009, a která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.

Systém Theses je provozován Fakultou informatiky MU a v současné době se do projektu zapojilo již 22 vysokých škol v České republice a na Slovensku. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. Databáze prohledávaných prací obsahuje více než 73 tisíc závěrečných prací a okolo 1,3 miliónu dokumentů (nejen závěrečných prací). Podrobněji v tiskové zprávě Systém na odhalování plagiátů získal cenu Inforum 2009.

Tým z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity získal cenu INFORUM již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2007 za Archiv závěrečných prací, který je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia. Systém Theses je vzájemně provázán s informačními systémy pro podporu studia, který tým FI MU provozuje. Více si o ceně INFORUM 2007 přečtěte v novince Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu.

2. června 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 10.
2008

Další vysoké školy se zapojují do odhalování plagiátorství

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

K odhalování plagiátorství mezi závěrečnými bakalářskými a diplomovými pracemi se k sedmnácti vysokým školám, zapojeným do projektu Národního registru VŠKP a systému na odhalování plagiátů, připojily další vysoké školy. Projekt Theses.cz byl spuštěn na adrese Vysokoškolské závěrečné práce.

Připojily se dvě soukromé vysoké školy Vysoká škola finanční a správní a Brno International Business School a učinily tak bezprostředně po spuštění systému Theses.cz. Podrobnosti o systému Theses.cz naleznete v několika publikovaných článcích.
Podobně se velmi brzy nato rozhodla připojit i první slovenská univerzita Ekonomická univerzita v Bratislavě.

Postupně se do odhalování plagiátorství zapojují další vysoké školy z řad veřejných, státních, zahraničních vysokých škol a původně národní projekt tak přesáhl hranice České republiky a stal se projektem mezinárodním.

2. října 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 7.
2008

Inforum 2008: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích je konference, která se tradičně zaměřuje na využívání elektronických informačních zdrojů ve vědě, výzkumu a podnikání byla tradičně určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, specialisty v ICT a další pracovníky z akademické i podnikatelské sféry. Letos, povzbuzeni loňským úspěchem z prestižního ocenění Archivu závěrečných prací (elektronických) pro IS MU za jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů, jsme se zúčastnili přímo programu, a to s příspěvkem k projektu Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů, který velmi úzce spojil 17 veřejných vysokých škol v rozvojovém projektu MŠMT ČR a asi deset dalších soukromých, státních a zahraničních škol.

Příspěvek podrobně popsal důvody vzniku projektu a historické okolnosti, cíle, vlastnosti, aktuální stav projektu, jeho průběh krok po kroku, způsob řízení projektu i rizika projektu a další plány. Nejvíce času však bylo v prezentaci věnováno přímým otázkám a problémům, které řeší jednotlivé školy.

Celý článek i prezentace jsou k dispozici na webu konference http://www.inforum.cz/sbornik/36/.

8. července 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 »