Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 92 »
12. 2.
2018

Uchazeči o studium na MU nyní využívají možností nové E-přihlášky

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Na Masarykovu univerzitu se každoročně hlásí desítky tisíc zájemců o studium. Aby první kontakt s univerzitou byl co nejpříjemnější, připravil Vývojový tým IS MU pro uchazeče novou verzi agendy E-přihláška.

První změna, která uživatele upoutá, je nový odlehčený design. Důraz byl kladen zejména na vzdušnost, přehlednost a použitelnost na mobilních zařízeních.

Pro výběr oboru lze využít buď fulltextové vyhledávání nebo nabídku s filtry, která funguje podobně, jako jsou zákazníci zvyklí při nákupu zboží na internetu. Uchazeč může dle různých kritérií omezit, jaké obory ho zajímají, a systém vypíše všechny odpovídající. Novinkou je také zařazení oboru do tzv. oblasti studia, což pomůže ve chvíli, kdy uchazeč ještě neví, jaké obory pro jeho oblast zájmu MU nabízí.

Obr. 1: Výběr oboru.

Jakmile si uchazeč vybere obor nebo oborovou kombinaci, přejde k samotnému podání přihlášky, které probíhá v několika krocích. Nejprve zadá svůj e-mailový kontakt a vyplní základní osobní údaje a heslo. Tím si založí účet v prostředí e-přihlášky, ke kterému se může kdykoliv vrátit.

Dále uchazeč vyplňuje podrobnější osobní údaje, poté údaje provázané s konkrétním studijním oborem, na který se hlásí (např. preferovaný termín zkoušky nebo jméno vybraného školitele pro doktorské studium). Novinkou je podpora sběru požadovaných dokumentů v elektronické podobě. Minimalizuje se tedy nutnost zasílat různá potvrzení papírovou poštou, což přináší pro uchazeče další pohodlí. Uchazeči tedy mohou elektronicky vložit motivační dopis, potvrzení od lékaře nebo žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Obr. 2: Založená přihláška.

V dalším kroku agenda přehledně vypíše všechny informace pro kontrolu a pokud je vše v pořádku, uchazeč může přihlášku podat a následně zaplatit. Placení probíhá v prostředí Obchodního centra MU, samozřejmostí je možnost platby kartou.

Uchazeč se do prostředí přihlášky vrací i po jejím zaplacení, protože díky přehledové aplikaci „Co se bude dít dál?“ se dozví, za jak dlouho může očekávat pozvání k přijímací zkoušce, kdy najde v přihlášce její výsledek a v jakém termínu se pak v případě úspěchu bude konat zápis do studia.

Obr. 3: Harmonogram přijímacího řízení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 2.
2018

Další krůčky v nasazování nového designu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Nově se může oko uživatele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) těšit z nové grafiky, responzivního designu a přehlednějšího uspořádání informací u několika nových částí ISu.

Asi nejzásadnější změnou, kterou postřehne snad každý uživatel systému, je nová Přihlašovací stránka do ISu. Její vizuální styl byl sjednocen s novou titulkou ISu a zároveň převeden do responzivního designu pro lepší kompatibilitu s mobilními zařízeními. Přihlášení zůstalo záměrně vizuálně co nejjednodušší, nejen z hlediska estetického, ale především z hlediska bezpečnosti přihlašování.

Obr. 1: Přihlašovací stránka IS MU: Vizuální změna přizpůsobuje přihlašovací stránku novému designu ISu.

Změna opět hlavně vizuální postihla také rozcestník k nepředmětovému e-learningu (autentizováno) a informační stránku s kontakty (autentizováno). Všechny změny, které se v ISu dějí, se dějí s cílem zvýšit pozitivní uživatelský prožitek. Snad se i díky novému rozcestníku podaří šířit povědomí o tom, že e-learning lze tvořit i mimo prostor předmětu (např. elektronické self-testy lze vložit do webové učebnice nebo drilovat slovíčka pomocí Drilu může i nestudent), a nový vizuál stránky s kontakty pomůže uživateli snadno a rychle najít požadované informace.

Obr. 2: Rozcestník k nepředmětovým e-learningovým aplikacím.

Obr. 3: Stránka s kontakty.

Na závěr můžeme prozradit, že jsou na světě už také zárodky nové grafiky k dalším aplikacím v rozcestníku Student a k některým aplikacím týkajících se Odpovědníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 12.
2017

Vánoce na motivy ISu

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Rok 2017 byl pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) v mnohém významný. Kromě průběžného vývoje aplikací, úspěšné Open space konferenci a realizace několika užitečných vychytávek, oslavil IS MU také své 18. narozeniny a při té příležitosti zveřejnil novou podobu systému.

V novější verzi systému si může uživatel zvolit jeden z nabízených designů, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje. Připravili jsme pro uživatele zajímavou statistiku, jež odráží oblíbenost jednotlivých grafických motivů mezi uživateli (a to ke dni 18. 12. 2017). Rekordní počty nastavení Vánočního motivu jsou způsobeny defaultním nastavením tohoto designu při přechodu na novější verzi IS MU. Řada motivů již dostála nemálo trefným přezdívkám, a to například "škeble", "šroubky" či "psychedelický motiv". A jak říkáte Vašemu oblíbenému motivu Vy?

Všem uživatelům IS MU přejeme krásné prožití vánočního času a děkujeme jim za jejich trpělivost i feedback při nasazování nové podoby systému. Doufáme, že Vás bude objevování nového systému bavit tak, jako nás baví pro Vás hezčí a lepší IS připravovat.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Hodnocení X a další změny dle nového Studijního a zkušebního řádu

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Studijní a zkušební řád MU platný od 1. 9. 2017 přinesl do fungování studia na Masarykově univerzitě řadu novinek. Na tyto změny musí vždy reagovat i Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), aby zajistil správnou funkčnost všech nových opatření.

Vybíráme několik z nich.

V IS MU nyní můžete nalézt u předmětů zakončených zkouškou novou známku X. Hodnocení X učitel použije ve chvíli, kdy student nenaplní požadavky (průběžné kontroly či úkoly) v průběhu semestrální výuky. Student pak ztratí všechny pokusy na úspěšné ukončení předmětu a nemůže se přihlásit na žádný zkušební termín. Finální hodnocení je pouze X a odpovídá klasifikaci „nevyhovující“.

Obr. 1: Nové hodnocení "X".

Dochází také ke změně ve výpočtu studijního průměru. Nové hodnocení X a neúspěšné hodnocení předmětů, u nichž je povoleno je neopakovat v daném studiu, se nově do průměrné klasifikace nezapočítává. Změna se dotkne všech předmětů zapsaných od semestru podzim 2017.

Upraveno bylo také zapisování předmětů a podmínky pro postup do dalšího semestru u souběžných studií. Pro zápis do dalšího semestru, poprvé tedy do jarního semestru 2018, musí studenti získat minimálně 20 kreditů v každém svém aktivním studiu zvlášť. Na druhou stranu byla upravena pravidla pro zapisování předmětů, kdy stačí, aby student splnil podmínky pro zápis (tzv. prerekvizity) pouze v jednom studiu a automaticky tím získává právo zapsat předmět i do dalších svých studií.

Nová verze Studijního a zkušebního řádu MU včetně výkladu je dostupná v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 92 »