EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 86 »
1. 8.
2016

Výsledky průzkumu vizuálního stylu sad ikon v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Na přelomu května a června 2016 se mohli uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) prostřednictvím aplikace Průzkumy zasadit o nový vizuální styl používaných ikonek. V průzkumu hlasovalo celkem 2178 respondentů z řad studentů, absolventů, vyučujících, zaměstnanců a jiných autentizovaných uživatelů IS MU.

Celkové výsledky shrnuje následující tabulka:

 

 

Tab. 1: Výsledky hlasování o návrzích.

Textové sdělení přidalo 4,4 % respondentů (96 odpovědí). Na nejčastěji pokládané dotazy v průzkumu našli respondenti a čtenáři odpovědi v příslušném diskusním fóru.

 

 

Obr. 1: Vítězný návrh ikonek.

Gratulujeme autorovi vítězného návrhu "A" Bc. Petru Vackovi, se kterým již Vývojový tým IS MU spolupracuje na vytvoření několika desítek dalších ikon.
Jednotlivé návrhy studenti vypracovali v rámci svého studia v Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky MU.

Zbylé návrhy ikonek naleznete v příspěvku Průzkum nově připravovaných sad ikon v IS MU.
O aplikaci Průzkumy jsme informovali v příspěvku Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 7.
2016

MU jako první škola v ČR spustila Interní registr smluv

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v ČR vyvinula Interní registr smluv coby součást vlastního Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), kterým začala odesílat dokumenty do Registru smluv Ministerstva vnitra (IS RS). Reaguje tak na nový zákon č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv), který vstoupil v účinnost dne 1. 7. 2016 a kterým se ustanovuje povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v IS RS.

IS MU od roku 1999 přináší svým uživatelům veškerý komfort nejen při studiu a výuce, ale i při práci s veškerými elektronickými dokumenty. Interní registr smluv je součástí Úřadovny a Spisové služby v IS MU, kde se nalézají všechny dokumenty, které na univerzitě podléhají spisové evidenci. Práce uživatelů v rozhraní Interního registru smluv je proto přirozeným vyústěním a pokračováním každodenních činností při práci s elektronickými dokumenty. Odesílání smluv do IS RS pak probíhá zcela automatizovaně a s minimálními nároky na pracovní aparát.

Výhody automatického odesílání smluv z Interního registru do IS RS nekončí jen splněním povinností ustanovených pro veřejné vysoké školy a jiné instituce Zákonem o registru smluv. Vývojový tým IS MU měl na mysli též pohodlí svých pracovníků, kteří díky responsivnímu designu webu mohou s aplikací pohodlně pracovat i na tabletech a mobilním zařízení.

O agendách Úřadovna a Spisová služba jsme Vás informovali v novinkách:
Spisová služba v Úřadovně
Evidence mezinárodních studijních programů v Úřadovně
Zpracování žádostí a rozhodnutí prostřednictvím Úřadovny

O vývoji Interního registru smluv informovala MU v tiskové zprávě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 6.
2016

Průzkum nově připravovaných sad ikon v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se mohou prostřednictvím průzkumu zasadit o novou podobu používaných ikonek.

V souladu s dlouhodobým záměrem MU a potřebou nových funkcí a aplikací i pro mobilní zařízení, se uvažuje také o změně používaných ikon v IS MU. Z návrhů studentů MU, kteří je vypracovali v rámci svého studia v Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky (FI MU), byly vybrány tři návrhy sad ikon, které by mohly doplnit aplikace IS MU.

Obr. 1: Navržené sady ikon.

Hlasovat mohou všichni autentizovaní uživatelé, a to až do 10. 6. 2016 včetně. Průzkum je anonymní. V případě zájmu mohou uživatelé k tématu klást otázky v diskusním fóru, kde po skončení průzkumu také naleznou souhrnné výsledky. Výsledek průzkumu tak poskytne odborníkům, kteří se na výběru podílejí, informaci, jaký styl uživatelé preferují.

Hlasovat můžete na Průzkum: které sady ikon by se Vám v IS MU více líbily? (Osobní administrativa → Průzkumy → Průzkumy k zodpovězení).

O agendě Průzkumy jsme vás dříve informovali v novince Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 4.
2016

Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil pro uživatele zbrusu nový nástroj Průzkumy pro tvorbu nejrůznějších dotazníků a anket. Pomocí Průzkumů může kdokoliv vytvořit anketní dotazník a jeho prostřednictvím získat zpětnou vazbu a potřebné informace nejen od uživatelů IS MU, ale i od veřejnosti mimo MU.

Obr. 1: Náhled na dotazník.

Do dotazníku lze vložit mnoho různých typů otázek (např. výběr jedné nebo více možností, vepsání textu, výběr na škále nebo z matice odpovědí) a jednotlivé otázky je možné navzájem provázat a podmínit jejich zobrazení či skrytí v dotazníku předešlou odpovědí. Tzv. automatickým filtrováním otázek je tedy možné vytvořit dotazník respondentovi na míru a nepokládat mu otázky, které se ho již netýkají. Průzkum lze personalizovat i zobrazením otázek jen k předmětům, které měl student zapsané, a vyučujícím, kteří jej učili. Ke každému průzkumu je možné nastavit, zda mají být odpovědi dostupné veřejně, respondentům, kteří odpovídali, či pouze samotnému vyhlašovateli.

Obr. 2: Zadávání otázek.

Uživatelé s vyššími právy mohou navíc využít pokročilé nástroje. Jedná se například o nastavení seznamu respondentů, jeho automatické doplňování na základě pevně stanovených kritérií nebo automatické obesílání respondentů urgenčními e-maily.

Průzkumy rovněž nabízejí aplikace pro práci s výsledky, nechybí grafy a exporty pro další vyhodnocování dat, poskytují statistiku vyplňování a otevírání průzkumu odpovídajícími v jednotlivých dnech. Pro kontrolu je k dispozici podrobná historie operací, která obsahuje i informace o komunikaci s respondenty (např. zaslání urgenčního e-mailu).

Obr. 3: Čtení odpovědí.

V rámci pilotního režimu aplikace byla již spuštěna řada průzkumů, agendu využívají jak rektorátní pracoviště pro celouniverzitní dotazníky, tak proděkani na fakultách a mnozí další. Na základě připomínek od uživatelů z praxe je aplikace dále upravována a jsou doplňovány nové funkce. S rozvojem Průzkumů se tedy počítá i v letošním roce.

Aplikaci naleznete přímo na titulní stránce IS MU (Osobní administrativa → Průzkumy).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 86 »