Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ... 86 »
1. 9.
2014

Změna chování atributu usnadní vypsání předmětu

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Předměty vyučované na Masarykově univerzitě jsou vypisovány v Informačním systému MU (IS MU) s určitou periodicitou (každoročně, jednou za dva roky apod.). Tento údaj je evidován pomocí atributu „Jak často je předmět vypisován“ v Katalogu předmětů. Dosud patřila periodicita předmětu k informativním údajům, které se dále automaticky nezpracovávají.

Nově upravil Vývojový tým IS MU chování tohoto atributu tak, aby se předmět při kopírování do dalších období dle nastavené volby automaticky vypsal či nikoliv.

Obr. 1: Zadání četnosti předmětu.

Osobní administrativa -> Katalog předmětů -> Plnění základních údajů o předmětu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
10. 7.
2014

Podávání žádosti o autorský výtisk v univerzitním repozitáři

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) slouží od svého počátku také k evidenci publikační produkce univerzity. V roce 2011 rozšířil Vývojový tým IS MU evidenci publikačních záznamů o sběr souborů (např. plných textů článků), čímž vznikl Univerzitní repozitář MU (více o jeho vzniku v novince Institucionální repozitář MU). Univerzita prostřednictvím repozitáře realizuje otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access (OA), k němuž se zavázala podpisem Berlínské deklarace v roce 2010. Nyní byla do univerzitního repozitáře přidána možnost zažádat o autorský výtisk i u těch publikací, jež nejsou uživatelům dostupné.

Autoři mohou svá díla zveřejňovat (všem na internetu) nebo přístup omezovat pro vymezenou skupinu autentizovaných uživatelů v souladu s dohodou s vydavateli, s pravidly pracoviště apod. Ti mohou díla vyhledávat na stránce http://is.muni.cz/repozitar/ a filtrovat dle různých kriterií. V případě, že uživatele zaujme dílo s vloženým souborem, který není uživateli přístupný, může nově pohodlně požádat o tzv. autorský výtisk přímo u publikace.

Následně stačí vyplnit formulář, ve kterém uživatel uvede svůj e-mail (autentizovanému uživateli se předvyplní) a svoji žádost zdůvodní. Poté se žádost odešle všem autorům, příp. odpovědné osobě, podléhá-li dle pravidel fakulty nakládání s publikací schvalovacímu procesu.

Autor (příp. odpovědná osoba) obdrží v e-mailu žádosti přesnou identifikaci publikace a rozhodne-li se žádosti vyhovět, přiloží požadovaný soubor v odpovědi na žádost. Díky této funkci se uživatelům zjednoduší přístup i k těm publikacím, které nemohly být např. z licenčních důvodů zpřístupněny.

Vedle Univerzitního repozitáře provozuje Masarykova univerzita také meziuniverzitní systém Repozitar.cz, který kromě kontroly podobnosti textů (odhalování plagiátů) může sloužit vysokým školám a institucím jako jejich vlastní institucionální repozitář, neboť nabízí shodné služby jako Univerzitní repozitář MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
10. 7.
2014

Novinky pro studijní oddělení

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) provedl na základě požadavků z praxe několik změn v agendách pro evidenci studia. Novinky se týkají tisku posudků zavěrečných prací, potvrzení o studiu, Diploma Supplementů nebo zadání závěrečných prací.

Hromadný tisk posudků závěrečných prací

Nová aplikace zobrazuje posudky závěrečných prací všech vybraných studentů a umožňuje jejich hromadný tisk.

Aplikace je dostupná přes agendu Studijní -> Tisky .. Posudky.

Obr. 1: Aplikace pro hromadný tisk posudků.

Potvrzení o délce účasti v celoživotním vzdělávání

Do aplikace pro tisk potvrzení o studiu byla přidána možnost tisku potvrzení o ukončení účasti v celoživotním vzdělávání.

Dávkové zpracování Diploma Supplementů

Aplikace pro tisk Diploma Supplementů byla doplněna o možnost dávkového zpracování. Tuto možnost jistě ocení studijní referenti při tisku velkého množství Diploma Supplementů, nebudou totiž muset čekat s otevřeným oknem prohlížeče na výsledek operace, ale budou o zpracování dávky informováni e-mailem a výsledný soubor naleznou ve své Úschovně.

Tisk zadání závěrečné práce v angličtině

Pro možnost tisku zadání závěrečné práce v angličtině byla přeložena aplikace Tisk zadání závěrečné práce. Stačí pouze přepnout jazyk v pravém horním rohu stránky.

Adresy pro automatické e-maily studijním oddělením

Pro různé učely prosílá IS automatická sdělení na jednotlivé hromadné kontaktní adresy, kterých se sdělení týkají, např. změny v přihláškách nebo upozornění na neuzavřené omluvenky. Pro referenty studijních oddělení vznikl nový přehled informací o tom, která sdělení se na které hromadné adresy posílají.

Do agendy lze vstoupit přes Studijní -> Ostatní .. Kontaktní adresy.

O starších změnách v agendách studijní evidence jsme vás informovali v novinkách Nová evidence státních závěrečných zkoušek, Elektronické doručování rozhodnutí o přiznání stipendia a Snadný tisk zadání závěrečné práce přímo z IS MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 6.
2014

Studenti nominují vynikající pedagogy

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

V Informačním systému MU (IS MU) byla 5. 5. 2014 spuštěna hlasovací aplikace, ve které mohou studenti nominovat učitele na cenu rektora pro vynikající pedagogy. Cena rektora je zajišťována Odborem pro akademické záležitosti RMU a cílem je ocenit excelentní pedagogickou činnost pracovníků MU.

Každý student může nominovat maximálně 3 osoby za každé své studium. Průběh hlasování je jednoduchý, student pouze dohledá pedagoga podle jména, uča nebo ho vybere ze seznamu dle absolvovaných předmětů. Ke každému pedagogovi pak může přidat i komentář se zdůvodněním svojí nominace. Studenti, kteří hlasovali, mohou být v případě souhlasu zařazeni do slosování o ceny.

Obr. 1: Informační kampaň ke dni spuštění hlasování 5. 5. 2014.

Hlasovací aplikace je studentům dostupná přes:

Student -> Konec semestru .. Cena rektora pro vynikající pedegogy – nominace.

Bližší informace jsou dostupné v podrobných pravidlech soutěže.

K dispozici je tematické diskusní fórum Cena rektora pro vynikající pedagogy (autentizováno).

2. června 2014

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ... 86 »