EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 105 »
14. 4.
2015

Přihlašování službou EduID v repozitáři vědeckých prací

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Repozitář vědeckých prací Repozitar.cz slouží jako meziuniverzitní úložiště zaměstnaneckých děl pro 26 zapojených vysokých škol. Školy jej mohou využívat buď jako primární úložiště pro evidenci publikací s možností zpřístupňování plných textů a k vykazování vědeckých výsledků (RIV). Nebo jej také propojit se svým lokálním repozitářem a zajistit tím větší viditelnost svých výsledků, jejich citovanost a díky systému na odhalování plagiátů podpořit i autorskoprávní ochranu autorů.

Nově mohou školy svým uživatelům umožnit se přihlásit do systému pomocí služby EduID, čímž odpadá starost o administraci přístupů. Přihlášení službou EduID je k dispozici na titulní straně systému (https://repozitar.cz), kde po kliknutí na logo federace EduID a výběru školy zvolí uživatel své přihlašovací jméno a heslo.

Obr. 1: Přihlášení přes EduID.

Více informací o systému Repozitar.cz naleznete v Nápovědě
Repozitar.cz,
Často kladené dotazy.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2015

Inspirativní postery k elektronickému zkoušení v IS MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Tým Servisního střediska pro e-learning ve spolupráci s e-techniky připravil pro 5. Open space konferenci informační postery, které se vztahují k elektronickému zkoušení v Informačním systému MU (IS MU).

Smyslem posterů je přitažlivou formou znázornit a seznámit uživatele se zajímavostmi, procesy, i možnostmi, které s využitím aplikace Odpovědníky v IS MU ve výuce souvisejí. Zajímáte-li se o tuto problematiku, pak si můžete prohlédnout a inspirovat se postery s následujícími tématy:

  • Otázky z různých oborů
  • Variabilita využití odpovědníků v IS MU
  • Proces skenování testů
  • Jak funguje elektronické testování
  • Jak získat data z IS MU pro analýzu odpovědí studentů
  • Tradiční testy vs. skenované testy do IS MU

Obr. 1: Informační poster zachycující proces skenování testů.

Všechny postery jsou dostupné na Elportálu: http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/index.pl.

Pokud máte zájem o více informací nebo zvažujete zavést elektronické zkoušení do výuky, kontaktujte e-techniky na adrese etech@fi.muni.cz.

O možnostech elektronického zkoušení jsme vás informovali v novinkách Export odpovědí z Odpovědníků, Novinky v e-learningových aplikacích nebo Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 3.
2015

Microsoft Office pro zaměstnance i studenty MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Externí služby integrované do Informačního systému (IS MU) přinesly uživatelům mnoho nových možností. Nyní si ti, kteří v IS MU využívají externí službu Microsoft Office 365 (MO365), mohou zdarma naistalovat desktopovou verzi kancelářského balíku MS Office na svůj pracovní nebo soukromý počítač či mobilní zařízení.

Tato služba je zpřístupněna díky smlouvě EES (Enrollment for Education Solutions), kterou Masarykova univerzita uzavřela se společností Microsoft.

Smlouva umožňuje:

  • instalovat nejnovější nebo libovolné starší verze Office na všechny počítače a další zařízení v majetku nebo užívání Masarykovy univerzity,
  • instalovat nejnovější verze Office až na 5 počítačů a dalších zařízení každého zaměstnance i studenta Masarykovy univerzity.

Instalaci je možné provést na počítačích s operačním systémem Windows, Apple OS X či mobilních zařízeních s operačním systémem Android, Windows Phone či iOS. Balík MS Office obsahuje standardní aplikace včetně služeb Outlook, Access, Publisher a InfoPath.

Obr. 1: Instalace MS Office v externí službě MO365.

Informace pro získání aplikací na soukromá zařízení a podmínky použití najdete v Nápovědě.

O externí službě MO365 jsme vás informovali již dříve v novinkách Nová verze Microsoft Office 365 nebo Služby Google Apps a Microsoft Office 365 v IS MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 3.
2015

Kopírování stromové struktury studijních materiálů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) rozšířil možnosti kopírování studijních materiálů. Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály do dalšího období pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru.

Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Tato možnost dosud existovala u Odevzdáváren, kde při kopírování mezi semestry není potřeba kopírovat starší odevzdané úkoly, ale pouze strukturu odevzdávárny.

Proto po dobrých zkušenostech Vývojový tým IS MU rozšířil aplikaci Kopírování studijních materiálů v Záznamníku učitele o novou volbu pro učitele "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů (v celém stromě)".

Obr. 1: Kopírování studijních materiálů v Záznamníku učitele.

Zároveň byla možnost kopírování adresářové struktury doplněna i do Správce souborů, kde lze nově zvolit možnost "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů".

Obr. 2: Kopírování adresářové struktury ve Správci souborů.

O předchozích změnách v oblasti e-learningu jsme již dříve informovali v novinkách Nová verze agendy Rozpisy témat, Novinky v e-learningových aplikacích nebo Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 105 »