EN

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Iva Milošová, 348294, Mgr. Nikola Hálová, 429105, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 105 »
11. 12.
2014

Celkové procento a jiné změny v systémech na odhalování plagiátů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) má integrovaný vlastní speciální algoritmus vyhledávání podobností v textech za účelem odhalování plagiátů. Tato služba umožňuje uživatelům vyhledávat podobnosti k dokumentům uloženým v úložištích IS MU s rozsáhlou databází porovnávaných dokumentů. V ní jsou zahrnuty i dokumenty z více než 40 institucí využívajících meziuniverzitní systémy Theses.cz, Odevzdej.cz či Repozitar.cz. Všechny vložené dokumenty jsou navíc zpracovávány speciálním algoritmem vyhledávání podobností vůči Internetu.

Nejen v IS MU, ale také ve výše uvedených meziuniverzitních systémech pro odhalování plagiátů, připravil Vývojový tým IS MU řadu změn pro usnadnění vyhodnocování nalezených podobností dokumentů:

  • u výpisu nalezených podobností se nově zobrazuje údaj "Celková podobnost", jenž uvádí celkovou podobnost se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • pro celkovou podobnost lze nově najednou zobrazit i červeně zvýrazněné podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty;
  • nově lze zaškrtnutím vybrat libovolnou menší množinu nalezených podobných dokumentů, k nimž se spočítá souhrnné procento podobností nebo si lze k těmto vybraným dokumentům zobrazit červeně zvýrazněné podobnosti;
  • s výše uvedenými změnami (počítáním celkového procenta a možností zobrazení podobností pro vícero souborů) souvisí i změna v PDF protokolu, v němž se na titulní stránce zobrazuje celkové procento podobností a informace ke zkoumanému dokumentu, pokračuje seznam podobných dokumentů (všech nebo jen těch, které si uživatel vybral zaškrtnutím) a následuje text s červeně zvýrazněnými podobnými pasážemi.

Obr. 1: Zobrazení výpisu nalezených podobností.

Více informací naleznete v Nápovědě.

Celkově databáze porovnávaných dokumentů aktuálně obsahuje více než 16 mil. dokumentů (z toho přes 400 000 závěrečných prací).

O možnostech vyhledávání podobností a systémech na odhalování plagiátů jsme již dříve informovali v novinkách Nový design zobrazení výsledků podobností, Tisíce studentů kontrolují práce v systému na odhalení plagiátů nebo Úspěch v prestižní soutěži na odhalování plagiátů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
11. 12.
2014

Nová podoba přehledu harmonogramů období

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Uživatelé Informačního systému MU (IS MU) naleznou všechny důležité termíny semestru (registrace a zápis předmětů, zkouškové období apod.) v harmonogramech období fakult. Dříve si uživatelé zobrazovali buď výpis harmonogramu vybrané fakulty nebo souhrnný přehled harmonogramů napříč univerzitou. Nově se tyto výpisy sjednotily do jedné podoby. Vývojový tým IS MU také implementoval nový design aplikace pro lepší orientaci v datech a doplnil zobrazení harmonogramu v grafu. V harmonogramu byly navíc rozšířeny rubriky týkající se podávání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) a období SZZ.

V aplikaci Přehled harmonogramu období fakult se uživateli přednostně zobrazí harmonogram fakulty, pod kterou spadá. Dále si může přidat harmonogramy fakult, které ho zajímají. Aktuálně probíhající termíny jsou v tabulce zvýrazněny.

Obr. 1: Harmonogram období vybraných fakult.

Jednotlivé termíny v harmonogramu lze znázornit také graficky, včetně informace, kolik dní do vybraného termínu zbývá.

Obr. 2: Znázornění termínů v grafu.

Aplikace je dostupná přes Osobní administrativa -> Předměty -> Přehled harmonogramů období fakult.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 12.
2014

Export odpovědí z Odpovědníků

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží především k testování znalostí studentů, k ověřování a procvičování získaných vědomostí či k realizaci zkoušek u PC nebo skenování písemek. Praktické využití aplikace Odpovědníky i metodika testování bude tématem na 5. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Více na webových stránkách konference.

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní rozšířil tuto agendu o možnost exportu odpovědí z odpovědníků, díky které získají učitelé v přehledné formě všechny odpovědi a mohou je dále zpracovávat např. v tabulkovém procesoru. V aplikaci lze nastavit vlastnosti exportu, např. zda mají být exportované otázky a možnosti zobrazeny textově/číselně, zda exportovat všechny odpovědi nebo pouze odpovědi vybraných studentů apod. Dále lze zvolit formát exportovaného souboru a způsob kódování. Pro kontrolu exportovaných dat slouží výpis na obrazovku nebo výstup pro tisk z prohlížeče. Pro další zpracování odpovědí lze použít export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

Obr. 1: Kontrolní výpis odpovědí na obrazovku.

Vyučující naleznou aplikaci v Záznamníku učitele:
Učitel → Správa odpovědníku → Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce).

V případě, že byl odpovědník vytvářen mimo předmět, je aplikace dostupná na stejném místě jako vytváření a správa nepředmětových odpovědníků:
Elportál → Vstup do nepředmětových e-l aplikací IS MU → Export odpovědí.

Podobná funkcionalita byla dostupná již dříve, prostřednictvím samostatného nástroje Extraktoru (Extrakce odpovědí z Odpovědníků), jednoho z externích nástrojů podporujícího zavádění pokročilých i multimediálních prvků do e-learningových agend v IS MU. Všechny tyto externí nástroje jsou dostupné na Elportálu, funkce Extraktoru byly však pro svoji užitečnost a četné využití integrovány také přímo do IS MU.

O předchozích změnách v Odpovědnících jsme informovali v novinkách Novinky v e-learningových aplikacích, Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech nebo Novinky v aplikaci Odpovědníky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 10.
2014

Nová verze agendy E-volby

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Agenda E-volby v Informačním systému MU (IS MU) umožňuje vyhlašovat volby, ve kterých je žádoucí elektronické hlasování a následné zveřejňování výsledků. Nyní představuje Vývojový tým IS MU novou verzi agendy, která kromě úprav designu přinesla užitečné ovládací prvky a další nové funkce.

Nově se volby nezobrazují společně na jedné stránce, ale jsou rozděleny podle možnosti ve volbách hlasovat na sekce:

  • Moje probíhající volby – všechny volby, ve kterých uživatel aktuálně může hlasovat.
  • Moje volby – volby, ve kterých uživatel může hlasovat, které již proběhly nebo teprve budou probíhat.
  • Cizí volby – ostatní volby, ve kterých uživatel nemá právo hlasovat.

Volby lze dále filtrovat podle důležitosti, hlasování ve volbách či roku vyhlášení. Všechny potřebné informace, včetně nabídky dalších operací s volbou, nalezne uživatel po rozkliknutí názvu volby.

Obr. 1: Sekce voleb, možnosti jejich filtrování a zobrazení podrobných informací.

Upraven byl také design formuláře pro vyhlášení voleb. Uživatelé, kteří mají právo vyhlašovat důležité volby, v něm naleznou i odkazy na další operace s volbou, např. obeslání voličů e-mailem či nově stažení seznamu oprávněných voličů ve formátu PDF.

Uživatelé, kteří mají přístup k výsledkům voleb, naleznou výsledky v přehledné formě, navíc si mohou stáhnout protokol o výsledku voleb ve formátu PDF.

Obr. 2: Zobrazení výsledků voleb.

Novinkou je také možnost vyhlášení centrálních voleb do Akademického senátu Masarykovy univerzity. Uživatel s právem pro vyhlášení voleb do senátu vyplní obecné informace k volbám a nastaví možnosti hlasování pro jednotlivé volební obvody včetně správců jednotlivých obvodů. Ti pak mohou nastavení jednotlivých obvodů dále upravovat.

Aplikace je dostupná přes Osobní administrativa -> E-volby.

Více informací v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ... 105 »